csrhero

Vores CSR-strategi

På vej mod i morgen – Godt for dig, godt for alle

CSR cirklen


For Lidl er bæredygtig adfærd et af de vigtigste strategiske mål for at tilpasse vores forretningsmodel morgendagens samfund. Vi påtager os altid et ansvar, når vores adfærd som virksomhed påvirker mennesker og miljø.
At handle ansvarligt er vores måde at opfylde vores kvalitetsløfte hver dag, og dermed gøre vores virksomhed klar til fremtiden.

På dette grundlag har vi udviklet vores CSR-strategi. Den fastlægger klare linjer for vores krav om at handle ansvarligt. Vores fælles og tværgående forståelse af, hvad det betyder at handle bæredygtigt, omfatter seks strategiske fokusemner:
”Bevare ressourcer“, ”Beskytte klimaet“, ”Respekt for biodiversiteten“, ”Handle fair“, ”Fremme sundheden“ og ”Føre dialog“.  De beskriver, hvordan vi hos Lidl forstår og adresserer vores ansvar for miljøet, for menneskerne og for vores kunder.