Lidl Detox Commitment

Mellem år 2014 og 2020 har Lidl, som del af Greenpeaces Detox-kampagne, arbejdet hårdt på at afskaffe potentielt skadelige stoffer fra produktionen af Lidls egne varemærker indenfor tekstiler og sko. I december 2014 var Lidl den første dagligvareforretning til at tage del i Detox-kampagnen.

Målet med Lidls Detox Commitment var helt at afskaffe den gruppe af kemikalier, der af Greenpeace betragtes som farlige, i produktionen af Lidls egne varemærker indenfor tekstiler og sko inden udgangen af 2020 og udskifte dem med ufarlige kemikalier. Dette vil gøre det muligt at forbedre de sociale og miljømæssige produktionsbetingelser i industrien for tekstiler og sko.

I 2020 kan Lidl melde ud, at det så vidt muligt har kunnet lade sig gøre at undgå brugen af miljøskadelige kemikalier i produktionen af tekstiler og dermed nedbringe de negative konsekvenser, de har for mennesker og miljøet.

Den følgende rapport forklarer Lidls strategi, giver et overblik over de milepæle, som Lidl har opnået mellem 2015 og 2020, og opsummerer målene og resultaterne fra 2019. Dokumentet giver også et overblik over, hvilke mål Lidl fortsat forfølger for at opnå en mere miljøvenlig produktion af tekstiler og sko.