web banner

Biodiversitet

Sammen skaber vi mere leverum til gavn for den biologiske mangfoldighed

I Lidl har vi stort fokus på de udfordringer naturen står overfor. Truslen mod den biologiske mangfoldighed retter sig særligt mod levesteder og påvirker dyrearternes bestande og eksistens.

Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer samt bidrage til beskyttelsen af selvsamme. Derfor har vi i Lidl udarbejdet forskellige målsætninger, for at støtte den biologiske mangfoldighed både nationalt og internationalt:

Nationalt 
 • Vi vil inden udgangen af 2025 skabe naturlige områder i form af træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af vores butikker samt ved vores logistikcentre*. 
  • *Hvor det er muligt.
  • *Hvor det giver værdi for bestøvende insekter.
 • Vi vil inden udgangen af 2023 udvide vores sortiment af dansk produceret honning med minimum 50 %*.       
  • *Sammenlignet med 2021.
 • I samarbejde med Danmarks Biavlerforening vil vi, gennem forskellige initiativer, skabe bedre forhold for bier i Danmark og bidrage til mere oplysning blandt forbrugerne.
 • Vi vil indgå en dialog med vores danske leverandører af landbrugsprodukter om muligheden for at skabe blomsterstriber til gavn for bier og andre bestøvende.
Internationalt 
 • Forstå påvirkningen - vi identificerer risici med vores leverandører.
 • Etablere standarder - vi adresserer risici i vores leverandørkæde:
  • Inden udgangen af 2021 vil vi udvikle retningslinjer for beskyttelsen af levesteder.
  • Inden udgangen af 2025 vil Lidl være involveret i et habitatprojekt baseret på vores interne retningslinjer.
 • Fremme alternativer - vi fremmer bæredygtige alternativer i vores sortiment ved at:
  • Reducere brugen af tørv i vores pottejord ved udgangen af ​​2022 i lande i den vestlige del af Europa og ved udgangen af ​​2025 i lande i den østlige del af Europa. Hvor det er muligt, er vores mål helt at undgå tørv, og i stedet bruge flis, barkflis eller kokosfiber.
  • Løbende øge vores andel af økologiske produkter.
  • Ikke forhandle truede arter i henhold til den Internationale Union for Naturbevarings (IUCN) rødliste.
 • Gå forrest med forandringer - vi engagerer os i initiativer og projekter, der fremmer biodiversiteten. Fx deltager Lidl i et initiativ om biodiversitet i fødevareindustrien under ledelse af Global Nature Fund.
 • Inden 2025 stræber vi efter at have en leverandørkæde fri for skovrydning, konvertering af land og udpining af jord. Særligt relevante råvarer for denne målsætning er soja, palmeolie, kakao, cellulose, oksekød, og kaffe.
 • Inden udgangen af 2021, vil vi sammen med GlobalG.A.P, som står bag en international standard for landbrugsproduktion, have udviklet et nyt modul i standarden, som dækker dyrkning af frugt og grønt under hensyntagen til biodiversitet. Vi sigter mod, at alle vores europæiske frugt- og grøntleverandører, som vi har defineret som havende høj risiko for at bidrage til biodiversitetstab, vil være certificeret ift. det nye modul inden udgangen af 2025.
 • Desuden skal vores leverandører overholde vores strategiske ingrediensliste for frugt og grønt, blomster og planter, som vi har udviklet sammen med uafhængige eksperter og organisationer. Inden 01.05.2022 skal listen være implementeret af de nationale frugt- og grøntleverandører.
 • Vores frugt- og grøntleverandører skal desuden overholde de af Lidl fastsatte specifikationer vedrørende pesticiderester, der går langt ud over de juridiske krav.
Nedenfor kan du læse om flere af Lidls initiativer indenfor biodiversitet:

Der er selvfølgelig flere spændende initiativer på vej, der har fokus på at bevare og støtte biodiversiteten.

*Senest opdateret oktober 2021.