VI BLEV CO2-NEUTRALE I SCOPE 1 OG 2 I 2020

Vi arbejdede for og blev CO2-neutrale i scope 1 og 2. Det lykkedes i 2020 gennem en række energieffektiviserende tiltag, indkøb af grøn strøm samt ved at købe CO2-kvoter, der støtter kompenserende klimaprojekter.

Vores primære fokusområde er at reducere vores aktiviteters negative påvirkning af miljø og klima som en integreret del af vores daglige drift. I 2019 etablerede vi en ambitiøs 2020-målsætning for vores CO2-udledning. Vi satte os for at neutralisere alle udledninger af CO2 forbundet med vores energiforbrug og driftsaktiviteter i scope 1 og 2. Det er denne målsætning, som det nu er lykkedes os at realisere gennem adskillige indsatser, som vil fortsætte i de kommende år.

Særlige indsatser

Det samme gælder vores arbejde styret af de certificeringer, vi har opnået på vores bygninger, som kræver, at vi gennem f.eks. vores energiledelsessystem løbende optimerer vores forbrug af el, vand og materialer. Således er alle vores bygninger EDGE-certificeret, som er den første certificering af sin slags for bæredygtigt byggeri.

Størstedelen af CO2-udslippet fra vores aktiviteter er forbundet med vores strømforbrug. Derfor har vi f.eks. udbygget vores installationer af solceller, installeret 100 % LED-lys i butiksarealer og indført intelligent overvågning af butikkernes energiforbrug.
På samme måde er vores tørvarelager i Kolding blevet udstyret med LED-belysning, ligesom vi i øjeblikket tester LED i vores køle- og frostlager samme sted. Vi har desuden sikret os, at der produceres grøn strøm svarende til hele vores strømforbrug.

Målsætning

Vores mål på længere sigt er at finde løsninger, der kan reducere vores CO2-udledninger yderligere. I den mellemliggende periode må vi kompensere, hvorfor vi bl.a. også benytter os af CO2-kompensation gennem køb af CO2-kreditter. Som varig løsning er dette ikke et ideelt valg, men det gør det muligt allerede fra 2020 at have kompenseret vores egen drifts klimapåvirkning i Scope 1 og 2.

Video

”Hvis man kan gøre en forskel, så skal man. Selvfølgelig starter vi hos os selv, men vi skal også bakke op om de organisationer og branchetiltag, som baner vejen for, at vi i Lidl kan være med til at gøre en forskel. I Danmark har der i mange år været fokus på den grønne omstilling, hvilket er fantastisk og noget, vi vil bakke op om. Så mens vi arbejder i vores egen organisation, fortsætter vi også med at bidrage til NGO’ernes fuldstændig afgørende arbejde”, siger tidl. CEO, Lidl Danmark, Dirk Fust.

CO2-kvoter

Størstedelen af CO2-udslippet fra vores aktiviteter er forbundet med vores strømforbrug. Derfor har vi f.eks. udbygget vores installationer af solceller, installeret 100 % LED-lys i butiksarealer og indført intelligent overvågning af butikkernes energiforbrug.

På samme måde er vores tørvarelager i Kolding blevet udstyret med LED-belysning, ligesom vi i øjeblikket tester LED i vores køle- og frostlager samme sted. Vi har desuden sikret os, at der produceres grøn strøm svarende til hele vores strømforbrug. Strømmen køber vi som miljøcertifikater via Norsk Elkraft, som er vores primære samarbejdspartner. Disse certifikater er verificeret af en uafhængig tredjepart, som sikrer, at den ønskede mængde strøm produceres via vandkraft.

Vores mål på længere sigt er at finde løsninger, der kan reducere vores CO2-udledninger yderligere. I den mellemliggende periode må vi kompensere, hvorfor vi bl.a. også benytter os af CO2-kompensation gennem køb af CO2-kreditter. Som varig løsning er dette ikke et ideelt valg, men det gør det muligt allerede fra 2020 at have kompenseret vores egen drifts klimapåvirkning i Scope 1 og 2. Kompensationen af vores udledninger fra andet end vores strømforbrug skete gennem et offsetting projekt. For forretningsåret 2020 har vi valgt at fokusere på et vindmølleprojekt i Marokko. Projektet udføres af ClimatePartner og er certificeret som Gold Standard udarbejdet af WWF.

Konkret investerer Lidl i CO2-kvoter, der svarer til den del af udledningen, der ikke er kompenseret gennem grøn strøm, og som ikke er påvirket af de energieffektiviserende tiltag, vi har indført. Den økonomiske støtte til projektet sikrer yderligere opførelse af nye vindmøller samt bevarelsen af den eksisterende vindmøllepark.

Klimaneutrale produkter

Hos Lidl arbejder vi hver dag på at forholde os til det samfund, vi er en del af. Vi tager derfor ansvar for vores produkter lige fra råvarerne til det færdige produkt på hylderne i vores butikker. 
For at kunne tilbyde klimaneutrale produkter benytter vi os af klimakompensation ved køb af klimakreditter. Vi arbejder blandt andet med:

For at vurdere et produkts miljø-/klimapåvirkninger, anvender man en livscyklusanalyse. Her kigger man på hele produktets livscyklus fra vugge til grav. Det vil sige fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af alle restprodukter. En livscyklusanalyse kan således hjælpe til at give et billede af et produkts miljø- og klimapåvirkning. Når man kender de væsentlige miljøbelastninger, ved man også, hvor man kan sætte ind for at forbedre disse. Det er svært at neutralisere et produkts klimapåvirkning ved produktets fremstilling, og derfor benytter vi os af klimakompensationer, for at kompensere for de påvirkninger vi ikke kan fjerne helt. Vi har foretaget en livscyklusanalyse af hele vores Vemondo-serie, for at finde ud af i hvor høj grad vi skulle anvende klimakompensation ved køb af klimakreditter. 


Du kan læse mere om klima og klimakompensationer her: https://www.climatepartner.com/en?msclkid=8144e897cfa111ecabbab2d070eaae0c


 

Science Based Targets

SBT

Hos Lidl tager vi klimabeskyttelse alvorligt, også når det kommer til vores produkter. Ved at tilslutte sig Science Based Target initiativet, gennem Schwarz Group, forpligter vi os til konkrete videnskabeligt baserede klimamål og tager derved en strategisk tilgang til klimabeskyttelse. Ét af de mål vi, gennem Schwarz Group, forpligter os til, er at hente 100 % af vores elektricitet fra vedvarende energikilder fra 2022 og fremefter. *

Science Based Targets hjælper virksomheder med at fastlægge nogle klart definerede mål, som de kan arbejde med for at reducere drivhusgasemissionerne, hvilket skal bidrage til at forhindre de værste virkninger af klimaændringer.

Målene betragtes som videnskabeligt baserede, når de er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen, om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau, samt fortsætte bestræbelserne på at begrænse opvarmningen til 1,5 °C.

Du kan læse mere om Science Based Targets her: https://sciencebasedtargets.org/faqs#what-are-science-based-targets

https://gruppe.schwarz/en/press/2021/the-schwarz-group-s-climate-targets

Lidls klimamærke

klimamærke

For at du som kunde kan se hvilke af vores produkter, der er klimaneutrale*, har vi valgt at udvikle et mærke, der skal gøre dem letgenkendelige. Mærket er indtil videre at finde på bagsiden af et stort udvalg af vores egne Vemondo-produkter. Dette gør det nemmere, for dig som kunde, når du handler. 

*kompenseret ved hjælp af klimakreditter.

Vemondo

I Lidl er 100 % af vores vegetariske og veganske Vemondo-serie klimaneutral*. Se en del af vores udvalg af Vemondo-produkter herunder. 

*kompenseret ved hjælp af klimakreditter.

Mandel is

Mandel is fra Vemondo.

Chili Sin Carne

Chili Sin Carne fra Vemondo.

Ispind

Ispind fra Vemondo.

Cookies

Cookies fra Vemondo.

Croissant

Croissant fra Vemondo.

Greek Style Block

Greek Style Block fra Vemondo.

Frikadeller

Vegetariske mini frikadeller fra Vemondo.

Grillpølser

Vegetariske grillpølser fra Vemondo. 

Havredrik

Havredrik fra Vemondo.

Lasagne

Vegansk lasagne fra Vemondo. 

Nuggets

Vegetariske nuggets fra Vemondo.

Is i bøtte

Is i bøtte fra Vemondo. Fås også i jordbær og vanilje. 

Pasta

Kikærte pasta fra Vemondo. 

Remoulade Sauce

Remoulade Sauce fra Vemondo. 

Sandwich Topping

Vegansk Sandwich Topping fra Vemondo. 

Skiver

Veganske skiver med ostesmag fra Vemondo.

Topping

Vegansk topping fra Vemondo.

Yoghurt

Vegansk yoghurt fra Vemondo.

*Senest opdateret maj 2022.