Vi samarbejder med miljøorganisationen Plastic Change

Som led i vores plastikstrategi har vi siden 2018 arbejdet med miljøorganisationen Plastic Change, om at sætte fokus på plastikproblematikken.

I Lidl bestræber vi os på at have en positiv indvirkning på miljøet og give vores kunder flere muligheder for at tage miljøbevidste valg, når de handler i vores butikker. Derfor offentliggjorde vi i 2018 en ambitiøs plastikstrategi, som skal adressere de mange problemer, der er forbundet med plastik.

Som en del af vores arbejde med plastik har vi siden 2018 samarbejdet med den danske miljøorganisation Plastic Change. Plastic Change arbejder internationalt for at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet i det hele taget.

Vores samarbejde handler dels om at skabe opmærksomhed om plastikproblematikken, og derudover vil Plastic Change bidrage med deres kompetencer og indsigt indenfor plast. Vi vil i samarbejde med Plastic Change uddanne alle vores indkøbere og emballagemedarbejdere samt styrke deres viden indenfor plastikområdet, så de altid stræber efter at vælge bæredygtigt materiale.

Sammen med Plastic Change vil vi forsætte vores arbejde med at sætte fokus på plastik, og forhåbentligt bidrage til at skabe positive indkøbsmønstre hos vores kunder i fremtiden.

Plastic Change logo

Samarbejdet med Plastic Change har bl.a. ført til, at vi fra juli 2019, som den første discountkæde i Danmark, har kunnet tilbyde vores kunder et genbrugeligt alternativ til frugt- og grøntposerne af tynd plastik. De såkaldte ”Green Bags” kan genbruges mange gange og koster 5 kroner for to net. Produktet er et led i vores omfattende plastikstrategi for at nedbringe mængden af overflødig plastik, og for hvert sæt Green bags solgt, donerer vi 20 øre til Plastic Change og deres gode arbejde.

Du kan læse mere om vores plastikstrategi her https://om.lidl.dk/ansvarlighed/miljoe/plastikstrategi

Læs mere om Plastic Change og deres vigtige arbejde på www.plasticchange.dk

Lidl PR foto

”For at vi kan komme problemerne med plastik i havet til livs, skal der ske en holdningsændring til plastik generelt og på alle niveauer i samfundet. Vi har alle en rolle at spille i forhold til at begrænse mængden af plastik, som risikerer at ende i havet. Som virksomhed kan Lidl trække udviklingen i den rigtige retning, og derfor er deres plastikstrategi et vigtigt skridt, fordi den kan være med til at skabe positive indkøbsmønstre og måske endda holdningsændringer hos deres kunder og samarbejdspartner”.

Louise Lerche-Gredal,
Administrerende direktør for Plastic Change.