Behovet for ansvarlig soja

Når vi hører ordet ”soja” tænker de fleste af os på nok sojasauce eller sojadrik. Måske på noget køderstatning til vegetarer. Faktum er dog, at mennesker, der indtager kød, æg og mejeriprodukter, er langt de største forbrugere af soja – indirekte – og bidrager derfor til de miljømæssige og sociale effekter, produktionen af soja har.

Hvordan kan det nu være? Det er fordi soja på grund af sit høje proteinindhold og sin hurtige vækst benyttes som dyrefoder i stort set hele den globale kvægindustri. I EU bliver 90 % af den samlede sojamængde brugt til dyrefoder, hvor det globale gennemsnit er 75 %.

Lidl PR foto

Det gælder også den danske griseproduktion. Så selvom langt størstedelen af kødet, vi sælger i vores butikker, kommer fra danske avlere, så er vi ikke isoleret fra effekten af soja i vores leverandørkæde. Danmark er faktisk verdens 13. største importør af sojabønner, og vi forbruger omkring 1,7 millioner ton fodersoja om året.

De negative effekter forbundet med sojaproduktionen er endnu ikke så bredt kendt og forstået som f.eks. ved plastik eller madspild. Det er ikke desto mindre en global udfordring på næsten samme niveau. Kernen i problemet er, at sojaproduktion bidrager til afskovning, og det ødelægger dyr, insekter og oprindelige folks leveområder.

Det har negative konsekvenser for biodiversitet, CO2-udledninger, vandforsyning og lokale levevilkår. Man regner med, at mellem 10 og 20 % af udledningen af alle drivhusgasser er forbundet med afskovning.

Samtidig stiger forbruget af kød, mejeriprodukter og æg i hele verden pga. velstandsstigninger, og afledt heraf stiger produktionen af soja. Bare siden år 2000 er den fordoblet globalt.

Sidste brik i dilemmaet er, at soja samtidig er en afgrøde, som bidrager signifikant til økonomien i lande som Brasilien, Paraguay og Argentina – og er sojabøndernes eneste indtægtsgrundlag.

Sojaens komplekse værdikæde

Lidl PR foto

Forsyningskæden for soja er kompleks og der er mange forskellige aktører involveret. I alt er over en million kvadratkilometer land globalt inddraget til at dyrke soja, hvilket svarer til et område mere end 23 gange så stort som Danmark.

Soja indgår primært indirekte i vores dagligvarer og forbruget kan være svært at gennemskue som forbruger. Sojaen gennemgår nemlig en lang rejse, før den ender i forbrugernes indkøbsvogne og til sidst på tallerkenen. Sojaen bliver plantet, høstet, solgt og transporteret til Danmark, hvor den primært bliver brugt som foder til bl.a. grise og køer. Herefter bliver kødet transporteret til dagligvarebutikker, hvor det til sidst bliver købt af danske forbrugere landet over. Som forbruger indtager man altså større mængder indirekte soja i sin hverdag.

Vores plan for brugen af soja

Som en førende dagligvarekæde anerkender vi vores ansvar. Vi skal være med til at hjælpe og fremskynde en bæredygtig, sikker og klimavenlig leverance af soja.  Vi er derfor medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handels (DIEH) arbejdsgruppe, der fokuserer på ansvarlig produktion af soja – Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Vi har opdelt vores sojastrategi i to forskellige faser:

Lidl PR foto
Fase 1: Lidl skal fungere som en accelerator for forandring

Vi arbejder aktivt med vores egen værdikæde for at intensivere og fremme udviklingen af bæredygtig soja.

Fase 2: Normen skal være bæredygtig soja

Vi arbejder direkte med sojaindustrien for at udvikle markedet og skabe nye forsyningskæder for bæredygtig soja, der bliver importeret til Danmark. Vi stiller krav til, at samtlige af vores leverandører anvender ansvarlig soja i produktionen af de varer, som skal i vores butikker.

Vores samarbejde med Roundtable on Responsible Soy

Lidl PR foto

Til at hjælpe os med at overkomme sojaudfordringen har vi startet et samarbejde med RTRS for at fremme og oplyse omkring bæredygtig soja helt fra produktion til forbruger.

Første skridt i samarbejdet var at forstå omfanget af problemet, så vi anvendte RTRS’s sojaberegner for at få overblik over sojaens fodspor.

  • Vi regnede ud, at cirka 5.000 ton soja blev brugt indirekte som foder til produktionen af vores friske og frosne varer såsom kylling, grisekød, mejeriprodukter, oksekød og æg.
  • Herefter var vi den første dagligvarekæde i Danmark, der købte RTRS-certifikater svarende til vores samlede sojaforbrug.

Vi er dermed en af de største købere af sojacertifikater i Danmark. Konkret bruges disse certifikater til at støtte udvalgte landbrug i Maranhão og Piauí i Brasilien i deres omstilling til en mere bæredygtig sojaproduktion.

Lidl PR foto

"I Lidl er vi stolte af vores arbejde for at fremme udviklingen af bæredygtigt produceret soja. Gennem vores samarbejde med det uafhængige certificeringsprogram RTRS, bidrager vi til at forbedre landmændenes livs-, miljø- og arbejdsbetingelser og øge deres konkurrenceevne. Som den første daglivarekæde i Danmark, gik vi forrest med en klar strategi for vores forbrug af soja, og vi vil arbejde på at gøre bæredygtig soja til normen i Danmark“.

Rasmus Pape, Chief Commercial Officer, Lidl Danmark.

Vi støtter brasilianske landmænd via RTRS-certifikater

Vi håber, at der bliver skabt mere opmærksomhed omkring sojaens skyggeside, så der i den nærmeste fremtid kommer til at findes mere bæredygtig soja på markedet.

Som en del af vores Lidl soja-initiativ har vi over de seneste år investeret et betragteligt beløb i at købe RTRS-certifikater. På den måde støtter vi udvalgte landbrug i Maranhão og Piauí i Brasilien i deres omstilling til mere bæredygtigt produceret soja.

Brasilien er verdens største sojaproducent og ved at arbejde med RTRS, har vi identificeret tre landbrug i Brasilien, som vi køber vores RTRS-certifikater fra og sender vores økonomiske støtte til. Dette bidrager væsentligt til at modregne vores eget sojafodaftryk og har samtidig direkte støttet over 1.000 mennesker i lokalsamfundet i Brasilien.

Vi vil have en positiv påvirkning

Lidl International har været i direkte kontakt med brasilianske producenter i Maranhão og Piaui omkring det danske marked, for at øge opmærksomheden om forståelsen for vigtigheden af bæredygtig soja. Vi har med økonomiske incitamenter opfordret producenter til at producere bæredygtig soja. Det er en måde at fremme bæredygtighed, som samtidig fører til bedre levevilkår og højere indkomst for sojabønderne og deres familier.

Det – og andre indsatser sammen med vores partnere – har øget udbuddet af bæredygtig soja i Maranhão og Piaui.

Lidl PR foto

”Soja er en vigtig proteinkilde, men vi kan ikke se til, mens produktion af soja og andre afgrøder foranlediger afskovning af regnskoven og forringelse af biodiversiteten. Sojaproduktionen skal simpelthen ske ansvarligt og uden at bidrage til afskovning. Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer, herunder Lidl, udviser handlekraft og er gået sammen i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja”. 

(Kilde: Lidl Danmarks CSR-rapport 17/18)

 

Mikkel Stenbæk Hansen, tidligere Direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Vores forpligtelser

VI HAR siden september 2018 købt certifikater fra Round Table on Responsible soy (RTRS), så vi dækker 100 % af vores sojaforbrug, og dette vil vi blive ved med fremadrettet – løbende indsats.

VI HAR GENNEM VORES STØTTE af Cerrado Manifestet og via vores medlemskab i RTRS forpligtet os til at arbejde med at fremme bæredygtig soja. Her vil vi bl.a. øge dialogerne med vores soja-leverandører omkring de problemer, der berør langsigtet stabilitet og bæredygtighed – løbende indsats.

VI VIL inden udgangen af 2020 øge dialogen betydeligt med vores leverandører omkring brugen af bæredygtig soja i deres produkter.

 

 

 

 

Læs hele vores CSR-Rapport her

*Senest opdateret maj 2022