Medarbejdere

Medarbejdere

Medarbejdere

Vi har 139 butikker, 2 logistikcentre og over 3700 medarbejdere, hvoraf der fordelt på de tre kontorer sidder over 500 dygtige og engagerede medarbejdere, der på hver sit område bidrager passioneret til Lidls fortsatte vækst og succes. 

Rammer for udvikling

Vi arbejder løbende på at udvikle vores medarbejderes kompetencer ved at give dem de bedste udviklingsmuligheder. Det sker via en digital platform, som vi indførte i 2019 med redskaber, der understøtter ledere med dialogen om udviklingen af vores medarbejdere. De første data for platformen gælder forretningsåret 2020, hvor der blev gennemført medarbejderdialoger med 92 % af alle, der er omfattet af systemet og udviklingssamtaler med 98 %. Alle fastansatte medarbejdere er omfattet af systemet.

Bordfodbold

Støtte til fællesskab

Vi støtter tiltag med fokus på livsstil og fællesskab, f.eks. i form af vores deltagelse i DHL-stafetten, Vi cykler til arbejde, Tæl skridt-udfordringen og andre sociale arrangementer. Belært af vores erfaringer med hjemmearbejde fra 2020, vil vi fremover arbejde med større fleksibilitet ift. arbejdssted for de administrative medarbejdere.

Vi passer på medarbejderne

Vi måler hvert år på, hvor stor en del af de planlagte arbejdsdage, medarbejderne er i stand til at møde op til. Det kalder vi sundhedsprocenten. Den var i 2019 på 95,84 %, som var en fortsættelse af den gradvise stigning, vi havde set i årene før. I 2020 faldt den til 95,63 %, hvilket vi tilskriver situationen omkring coronavirus. Vores mål var, at sundhedsprocenten skulle være på 96 % inden udgangen af 2020. Pga. coronasituationen er det svært at vide, om det var lykkedes, men vi er tilfredse med udviklingen.

Plads til alle

Vi arbejder strategisk på at skabe mere diversitet, så vi som arbejdsplads hele tiden afspejler det samfund, vi er en del af. I 2023 havde vi 35 forskellige nationaliteter repræsenteret i vores medarbejdergruppe.

Karriere

2.610 varenumre. 139 butikker. 2 logistikcentre. over 3.700 medarbejdere. Ambitiøse vækstplaner. Der er mange flere spændende opgaver og udfordringer forbundet med at drive en succesfuld dagligvarekæde, end man umiddelbart tror. Og det giver dig et væld af karrieremuligheder.

medarbejdere

Dine muligheder i Lidl

Har du evnerne og lysten til at lykkes i Lidl, garanterer vi, at du vil få masser af muligheder for at prøve tingene af i praksis og finde ud af hvilken karrierevej, der passer netop dig.

Som en del af team Lidl er der aldrig to dage, der er ens - uanset om du har din hverdag i en af vores butikker med vores mange glade kunder, arbejder på vores hovedkontor eller et af vores innovative logistikcentre i Kolding eller Køge.

Skulle du have interesse i at blive en af vores nye kollegaer, så klik ind på vores karriereside.

 

*Senest opdateret maj 2022.