Miljø

I Lidl er vi bevidste om vores samfundsansvar. For os er det helt naturligt, at der med vores størrelse følger et ansvar også i forhold til miljøet. Vi har derfor med vores butikker og to centrallagre fokus på vores ressourceforbrug og arbejder på reduktion og genanvendelse af ressourcer. Ligeledes arbejder vi med vores miljøaftryk ift. byggeri, affald, transport og i udviklingen af vores sortiment, hvor vi tilstræber mere bæredygtige løsninger.

Affald med muligheder

Affald med muligheder

Hos Lidl anser vi affald som en ressource, der gør gavn og ikke blot skal afskaffes. Derfor sørger vi for at alt vores affald sorteres og videredistribueres. 89% af affaldet genanvendes i samarbejde med renovatører og lokale affaldsselskaber.

I front på effektiv energi

I front på effektiv energi

Spar på energien det hører vi ofte. Og nu har vi bevis for, vi har helt styr på energiforbruget. Vores 131 butikker, 2 logistikcentre og hovedkvarteret er blevet ISO-certificeret i effektiv energi, og den ressourcebevidste udnyttelse af energi – der er til gavn for både butikker, kunder og miljøet – er en bedrift, som vi kan være stolte af.

Butik

Europas grønneste dagligvarebutik

I Lidl tester og udvikler vi konstant nye løsninger, når det gælder fremtidens måder at drive og bygge dagligvarebutikker. Derfor var det med stolthed at vi d. 22 januar 2015 kunne slå dørene op til Europas grønneste dagligvarebutik. Butikken på Sjælør Boulevard i Valby i København er bygget efter bæredygtige principper, hvor nyeste teknologi og innovative løsninger er i højsædet.

Lidl PR foto

Behovet for ansvarlig soja

Vi har høje standarder og stiller krav til vores soja-leverandører omkring klimabeskyttelse specielt i forhold til produktion. Dette gør vi bl.a. for at beskytte verdens natur imod afskovning og for at sikre, at sojaen bliver produceret på ansvarlig vis i forhold til klima, lokalsamfund og lokale landmænd.

 

Læs mere om sojaens betydning og vores handlingsplan her.

Lidl udvikler den første biodiversitets-standard for konventionelt landbrug

Global Gap

Tabet af biodiversitet udgør en eksistentiel trussel mod økosystemer. Som en leverandør af mad, near-food og non-food produkter, er vi bevidste om vores ansvar for at bevare disse økosystemer. Derfor udvikler vi den første biodiversitets-standard for konventionelt landbrug.

 

Læs mere om vores nye biodiversitets-standard for konventionelt landbrug her.

Bæredygtighedsrapport

Lidl PR foto

2017/2018

Vores bæredygtighedsrapport beskriver aktiviteter og tiltag for vores forgange forretningsår samt hvordan vi vil arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar fremadrettet. Med rapporten ønsker vi at formidle vores rejse som ansvarlig dagligvarekæde og skabe større sammenhæng og overblik over vores samfundsmæssige aktiviteter, resultater og målsætninger til glæde for vores interessenter. Vores CSR-strategi definerer strategiske målsætninger indenfor fem områder: produkter, medarbejdere, miljø, samfund og forretningspartnere. Vi har arbejdet aktivt med disse områder i 2017 og 2018 og har gjort fremskridt på alle fx. plastic og madspild.

Som virksomhed støtter vi FN’s agenda for 2030 og dermed de globale mål for bæredygtig udvikling. I Lidl Danmark ønsker vi at tage ansvar og gøre, hvad vi kan for at bidrage til de 17 mål. Arbejdet med vores bæredygtighedsstrategi vil derfor også omfatte en analyse af, hvordan vi kan knytte vores praktiske arbejde til de 17 globale verdensmål og deres 169 delmål.

Bæredygtighedsbrochure

Bæredygtighedsbrochuren er en mere forbrugerorienteret version af CSR rapporten, hvor højdepunkterne om vores CSR arbejde og målsætninger er samlet. Her kan du læse om vores primære bæredygtighedsaktviteter og samarbejdspartnere inden for bæredygtighed, samt blive klogere på de mærkninger du møder på vores produkter, når du handler.

CSR-rapport

2015/2016

Vores CSR-rapport beskriver aktiviteter for vores forretningsår 2015 og 2016 samt vores fremtidige arbejde med Corporate Social Responsibility.