Vi vil være CO2-neutral i 2020

I 2020 kommer vi til at neutralisere vores udledning af CO2 på vores forbrug af energi og egne aktiviteter. Al CO2-udledning fra både varme- og elforbrug i hele organisationen samt firmabiler vil dermed blive kompenseret 100 %. Det løfter vi nu sløret for i vores CSR-strategi for de kommende år.

Vores 2020-målsætning skal nås via en række tiltag, fx gennem andelen af egenproduceret energi fra solceller, investeringer i mere energieffektive butikker, køb af grøn strøm og et opgør med afbrænding af olie og benzin på alle niveauer i organisationen.

Størstedelen af CO2-udslippet i vores egne aktiviteter kommer i dag fra vores strømforbrug. Det er særligt her, der er stort potentiale for at skære ned for os. Derfor vil vi også markant udbygge vores egen installation af eksempelvis solceller, have 100 % LED-lys i butiksarealer og diverse andre CO2-besparende initiativer i butikkerne som intelligent overvågning af butikkens energiforbrug.

Fakta – vores klimastrategi

CO2-udledninger
I 2018 udledte Lidls 118 butikker og lagre 18.985 ton CO2. Det er blandt andet på baggrund af disse udregninger, målsætningerne for Lidls CO2-ambition er blevet til.

Det er den tilsvarende CO2-udledning for 2020, som bliver 100 % kompenseret. Det gør vi ved hjælp af en række energieffektiviserende tiltag og køb af CO2-kvoter. Fordi vi allerede vil balancere vores udledning af CO2 i 2020, bliver vi nødt til også at købe CO2-kvoter. Det er ikke den optimale løsning på lang sigt, men fordi vi vil i mål allerede næste år, må vi kompensere for de energibesparelser, vi ikke selv kan nå at implementere indenfor det næste år.

Video

”Hvis man kan gøre en forskel, så skal man. Selvfølgelig starter vi hos os selv, men vi skal også bakke op om de organisationer og branchetiltag, som baner vejen for, at vi i Lidl kan være med til at gøre en forskel. I Danmark har der i mange år været fokus på den grønne omstilling, hvilket er fantastisk og noget, vi vil bakke op om. Så mens vi arbejder i vores egen organisation, fortsætter vi også med at bidrage til NGO’ernes fuldstændig afgørende arbejde”, siger Dirk Fust.