VI BLEV CO2-NEUTRALE I SCOPE 1 OG 2 I 2020

Vi arbejdede for og blev CO2-neutrale i scope 1 og 2. Det lykkedes i 2020 gennem en række energieffektiviserende tiltag, indkøb af grøn strøm samt ved at købe CO2-kvoter, der støtter kompenserende klimaprojekter.

Vores primære fokusområde er at reducere vores aktiviteters negative påvirkning af miljø og klima som en integreret del af vores daglige drift. I 2019 etablerede vi en ambitiøs 2020-målsætning for vores CO2-udledning. Vi satte os for at neutralisere alle udledninger af CO2 forbundet med vores energiforbrug og driftsaktiviteter i scope 1 og 2. Det er denne målsætning, som det nu er lykkedes os at realisere gennem adskillige indsatser, som vil fortsætte i de kommende år.

Særlige indsatser

Det samme gælder vores arbejde styret af de certificeringer, vi har opnået på vores bygninger, som kræver, at vi gennem f.eks. vores energiledelsessystem løbende optimerer vores forbrug af el, vand og materialer. Således er alle vores bygninger EDGE-certificeret, som er den første certificering af sin slags for bæredygtigt byggeri.

Størstedelen af CO2-udslippet fra vores aktiviteter er forbundet med vores strømforbrug. Derfor har vi f.eks. udbygget vores installationer af solceller, installeret 100 % LED-lys i butiksarealer og indført intelligent overvågning af butikkernes energiforbrug.
På samme måde er vores tørvarelager i Kolding blevet udstyret med LED-belysning, ligesom vi i øjeblikket tester LED i vores køle- og frostlager samme sted. Vi har desuden sikret os, at der produceres grøn strøm svarende til hele vores strømforbrug.

Målsætning

Vores mål på længere sigt er at finde løsninger, der kan reducere vores CO2-udledninger yderligere. I den mellemliggende periode må vi kompensere, hvorfor vi bl.a. også benytter os af CO2-kompensation gennem køb af CO2-kreditter. Som varig løsning er dette ikke et ideelt valg, men det gør det muligt allerede fra 2020 at have kompenseret vores egen drifts klimapåvirkning i Scope 1 og 2.

Video

”Hvis man kan gøre en forskel, så skal man. Selvfølgelig starter vi hos os selv, men vi skal også bakke op om de organisationer og branchetiltag, som baner vejen for, at vi i Lidl kan være med til at gøre en forskel. I Danmark har der i mange år været fokus på den grønne omstilling, hvilket er fantastisk og noget, vi vil bakke op om. Så mens vi arbejder i vores egen organisation, fortsætter vi også med at bidrage til NGO’ernes fuldstændig afgørende arbejde”, siger tidl. CEO, Lidl Danmark, Dirk Fust.