Vores plastikstrategi

Vores plastikstrategi er seneste tiltag i vores bestræbelser på at have en positiv indvirkning på miljø og samfund og give vores kunder flere muligheder for at tage miljøbevidste valg, når de handler i vores butikker.

Målene for 2025 omfatter blandt andet, at vi forpligter os til at mindske det overordnede forbrug af plastikemballage med 20 %, at udskifte 100 % af plastikemballagen med mere miljørigtige og genanvendelige materialer, samt at erstatte alle nuværende frugt og grønt-poser med mere miljørigtige alternativer.

På vej mod i morgen

Plastikstrategien er en del af vores overordnede CSR strategi kaldet ”På vej mod i morgen”, som udover fokuspunktet ’miljø’ også omfatter fire andre mærkesager: samfund, sortiment, forretningspartnere og medarbejdere. ”På vej mod i morgen” dækker over en lang række eksterne såvel som interne initiativer, hvor vores kunder også har indflydelse.

Tiltag og mål

I nedestående kan du læse mere om vores forskellige plastiktiltag. Du kan bl.a. se hvilke mål vi har sat for vores butikker, samt fuldførte og igangværende projekter.

Forbruget af plastikemballage skæres ned med 20 %

Forbruget af plastikemballage skæres ned med 20 %

I 2025 skal forbruget af plastikemballage skæres ned med 20 %. (Sammenlignet med 2017 og på egne mærker i fast sortiment)

Genanvendeligt materiale

Genanvendeligt materiale

I 2025 skal 100 % af plastemballagen bestå af materiale, som i udgangspunktet er genanvendeligt og genbrugeligt. Hvor dette ikke er muligt, skal den benyttes som energikilde. (Gælder egne mærker i fast sortiment. Genanvendelse: Emballagen skal kunne fastholdes og genbruges i materialestrømmen som led i en cirkulær livscyklus)

Skære ned for mængden af emballage

Skære ned for mængden af emballage

Vi arbejder løbende på at skære ned for mængden af emballage på egne mærker.  Vi har haft succes med at skære ned på emballagen på følgende produkter:
kaffekapsler og nødder.

Stop af salg af plastiksugerør

Stop af salg af plastiksugerør

Stop af salg af alle plastiksugerør fra varesortimentet: Sugerør af plastik findes derfor ikke i varesortimentet

Stop salg af engangsplastikposer

Stop salg af engangsplastikposer

Vi har i 2018 indført bæreposer af papir som alternativ til engangsplastikposer, der udfases fra butikkerne i Danmark (Plastikposerne erstattes af indkøbsposer af genanvendte materialer: FSC-certificeret papir og Fairtrade-bomuld)

Udskiftning af alt engangsbestik af plastik

Udskiftning af alt engangsbestik af plastik

Vi arbejder i øjeblikket på at udskifte alt engangsbestik af plastik i sortimentet med alternativer af nedbrydelige materialer

Lidl PR foto

Ecoclear-produkter

Vi har udviklet Ecoclear tabs og flasker under vores eget mærke W5, som skal være med til at mindske plastikforbruget.

Det nye rengøringsmiddel består af fire innovative refill tabs som er opløselige i vand, og erstatter traditionelle rengøringsmidler i plastikflasker. De nye tabs muliggør, at man i stedet for at smide brugte plastikflasker ud kan genbruge de tilhørende W5-flasker, ved at genfylde dem med Ecoclear refill tabs og vand.

Sådan gør du:
- Fyld flasken med 750 ml vand.
- Læg en tabs i koldt vand, og lad den opløse i ca. 20 minutter, før flasken lukkes.

Hos Plastic Change får den nye løsning positive ord med på vejen:

”Vi er rigtig glade for, at Lidl med deres nye rengøringsmiddel, giver deres kunder mulighed for at købe produkter, der mindsker brugen af plastik. Ved at genbruge emballager frem for kun at bruge dem en enkelt gang, kan vi knække kurven for plastikproduktion og for den stigende plastikforurening” - Louise Lerche-Gredahl, Administrerende direktør Plastic Change.

Rezet

I mange år har vi som en del af Schwarz-gruppen været forpligtet til at indsamle, sortere og genanvende de genanvendelige materialer, der er uundværlige til transport og emballering i en dagligvarebutik. Når vi bruger plast, skal vi også være parate til at tage ansvar for det. Derfor har Schwarz-koncernen igangsat plaststrategien, REset Plastic.

De fem vejledende principper for indsatsområderne i ”REset Plastic - plaststrategien i Schwarz-gruppen”:

REduce: Vi reducerer - hvor det er bæredygtigt muligt - plast. Ikke kun i emballage!

REdesign: Vi designer genanvendelig emballage og lukker kredsløb.

REcycle: Vi samler, sorterer og genanvender plast for at lukke kredsløbet.

REmove: Vi støtter fjernelse af plastaffald fra naturen.

REsearch: Vi investerer i forskning og udvikling af innovative løsninger og uddanner indenfor genbrug.

Udfasning af plastikindkøbsposer fra alle danske Lidl-butikker

Udfasning af plastikindkøbsposer fra alle danske Lidl-butikker

Som den første butikskæde i Danmark fjerner vi plastikindkøbsposer fra alle danske Lidl-butikker. Plastikindkøbsposerne udfases i samtlige af vores danske butikker i 2018, og allerede fra i år begynder vi at indfase FSC-certificerede papirsposer som alternativ til plastikindkøbsposerne. Derudover tilbyder vi også shopping bags og muleposer af Fairtrademærket bomuld.

 

 

FAQ

Det er klart at papirsposer også har et miljøaftryk, når de produceres ligesom plastikposer har. Vores alternativ er dog nedbrydeligt i naturen – ikke at vi opfordrer til at poserne skal smides i naturen, men med den stigende problematik vi ser med plastik i havene og på landjorden, mener vi at vi har ansvar for at finde et nedbrydeligt alternativ. Poserne er desuden FSC certificerede.  Det tager op til ca. 350 år + for en plastikpose at blive nedbrudt i naturen*, mens en papirspose nedbrydes på 1 år.

 

*Ifølge affald.dk

Der er flere Lidl-lande, der har valgt at fjernet plastikposerne og det er helt klart et område der er fokus på i de øvrige Lidl lande også.

Vi tror nu mere at  vores ambitiøse tiltag vækker opsigt i pressen,  fordi plastikforurening er et emne som interesserer folk og fordi danske forbrugere er meget bevidste om at plastik i naturen er et stigende problem.
Den primære årsag til at vi fjerner plastikindkøbsposerne, er fordi, vi mener at vi er nødt til at starte et sted, tage et ansvar og tilbyde vores kunder alternativer som ikke skader natur og dyreliv på samme måde som plast– og så håber vi at vores initiativ kan inspirere andre til også at tage et ansvar og at denne opmærksomhed kan være med til at  oplyse folk om at plastik ikke skal smides i naturen, samt at man husker muleposen når man skal ud og handle.

Vi har testet papirsposerne ift. vægt og slid og vurderer de er et godt alternativ. Vi tilbyder også genbrugsshoppingbags og vores bæredygtige alternativ – en økologisk Fairtrade-mærket bomuldspose. Kunderne er meget velkomne til også selv, at medbringe deres egen mulepose og ellers som sagt tilbyder vi også Fairtrade-mærkede muleposer i butikken.

I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Udover papirsposer, tilbyder vi også genbrugelige shoppingbags samt bæredygtige muleposer i Fairtrade-mærket bomuld

Hvis vi valgte en bestemt skæringsdato ville vi stå tilbage med en masse plastikposer, som vi ville være tvunget til at smide ud og det ville i sig selv jo skade miljøet. Det andet ville selvfølgelig sende et stærkere signal, men vi kan jo ikke belaste miljøet mere fordi vi vil droppe plastikposerne, så det bedre er en udfasningsmodel, hvor vi bruger vores lagre op.

Vi arbejder i Lidl målrettet med konkrete CSR handlinger og beslutningen om at udfase plastikposer fra vores butikker i Danmark har været længe undervejs.
Vi ønsker ikke, at vores plastikindkøbsposer risikerer at ende i naturen, hvor de er til gene for dyreliv og miljø. Problematikken vedrørende plastik i naturen og havene er et emne, som debatteres globalt, og vi oplever at vores kunder viser stor interesse for alternativer til den klassiske plastikindkøbspose. I Lidl ønsker vi at tage ansvar og give vores mange kunder konkrete alternativer til plastikindkøbsposerne. Derfor har vi i Lidl Danmark valgt at tage skridtet fuldt ud og helt fjerne plastikindkøbsposer i alle vores butikker.

Det handler for os om, dels at efterkomme den store efterspørgsel fra vores kunder på alternativer til plastik, dels handler det om hele tiden at arbejde med nye og bedre måder at være miljøbevidste på og udfasningen af plastikindkøbsposer er en af dem. Vi kigger derfor også løbende på vores øvrige plastikemballage og arbejder på nye tiltag.

Vi kigger løbende på muligheder for at udvikle vores sortiment, herunder også emballage.