Principerklæring for menneskerettigheder

Hver dag er mange millioner mennesker over hele kloden involveret i fremstilling af mad og merchandise, der sælges på hylderne hos utallige dagligevarekæder som Lidl. Ligesom regeringer er virksomheder også ansvarlige for at sikre, at menneskerettighederne opretholdes i deres globale forsyningskæder som et ikke-omsætteligt krav, og at respekt for menneskerettighederne praktiseres i deres direkte forretningsforhold. Dette er grunden til, at vi i Lidl står hånd i hånd med vores forretningspartnere i vores forpligtelse til at sikre menneskerettigheder i alle led af vores værdikæde.

At respektere og beskytte disse grundlæggende rettigheder er en del af vores virksomhedsansvar. I bestræbelserne herpå styres vi af principperne i internationalt gyldige rammer såsom FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, FN's vejledende principper for forretning og menneskerettigheder og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejde.

Da vi mener, at vores virksomheds succes hviler på at behandle hinanden retfærdigt, er ansvaret for vores medmennesker og samfundet en fast bestanddel af Lidls virksomhedsprincipper.

Som en del af Schwarz-gruppen er Lidl Danmark forpligtet til at opretholde menneskerettighederne. Du kan downloade principerklæringen, der gælder for hele Schwarz-gruppen her: