Lidl og Blå Kors Danmark indgår nationalt partnerskab

I Lidl har vi et samarbejde med Blå Kors Danmark, hvis formål er at mindske madspild og samtidig hjælpe udsatte.

Til højtider som jul, påske og pinse afhenter frivillige fra Blå Kors overskudsmad fra en række af vores butikker.

Donationerne er med til at sørge for mad på tallerkenerne rundt omkring på Blå Kors’ væresteder, institutioner og støttetilbud for blandt andre ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere.

Samarbejdet betyder, at hundredvis mennesker hver uge får glæde og gavn af overskudsmaden, der ellers ville være smidt ud.

”Vi har et stort fokus på madspild i Lidl, og vi støtter i den sammenhæng FN’s verdensmål nr. 12,3, der siger, at alle medlemslande inden 2030 skal have halveret det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger, ligesom fødevaretab i produktions- og forsyningskæder skal reduceres. Partnerskabet med Blå Kors Danmark er derfor et skridt i den helt rigtige retning”  Head of CSR, Lidl Danmark, Lærke Skaksen.

Udover donationerne op til jul og påske doneres der overskudsmad i forbindelse med Lidl-events. I julen 2018 og 2019 gav vi desuden 1.500 gavekort til Lidl-butikker i forbindelse med Blå Kors julehjælp.

Blå kors Danmark

Blå Kors Danmark

Blå Kors arbejder for et samfund, hvor ingen mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer og ingen er socialt udsatte eller hjemløse. Vi hjælper også dem, der bliver ramt af andres alkohol- eller stofafhængighed - børnene og pårørende. Vi forebygger afhængighed, tilbyder alkohol- og hashbehandling, og vi giver omsorg og hjælper socialt udsatte. Til det arbejde samler vi penge ind, driver genbrugsbutikker og deltager aktivt i samfundsdebatten.

Alle indsatser er kendetegnet af medarbejdernes personlige nærvær, høje faglighed og dokumentérbare resultater samt troen på, at der altid er håb og nye muligheder for det enkelte menneske.