WCD

World Cleanup Day

Ses vi til World Cleanup Day?

World Cleanup Day

Sammen med Plastic Change støtter vi op om World Cleanup Day lørdag d. 17. september, hvor du sammen med resten af Danmark inviteres til at samle affald, uanset hvor i landet, du bor.  

Du kan læse mere om World Cleanup Day på www.worldcleanupday.dk.

Her kan du finde relevante informationer om dagen, samt finde et oprydningsevent nær dig eller selv oprette et. 

Vi sætter skub i landsdækkende affaldsindsamling til World Cleanup Day

World Cleanup Day er verdens største oprydning, der foregår i 191 lande, med deltagelse af 60 millioner frivillige. I 2020 blev der i Danmark indsamlet over 26,4 tons affald, hvor der sidste år blev der samlet 303 tusind tons affald på verdensplan. Igen i år støtter vi op om den verdensomspændende oprydningsevent, hvor hele verden rydder op efter sig, for at tackle den globale affaldskrise og skabe en renere verden.

Alt for meget affald havner i naturen, hvilket både er til skade for dyrene og miljøet. World Cleanup Day er både en mulighed for at rydde op i naturen, ligesom det er en god anledning til at sætte fokus på, hvilke typer affald, der oftest ender i naturen og hvad vi kan gøre ved det.  

Lidl sørger for forplejning, når vi sammen med miljøorganisationen Plastic Change samler affald i naturen lørdag d. 17. september til oprydningseventet, der i år vil foregå i København. Her kan man også lægge vejen forbi Plastic Changes affaldsindsamling på Nytorv mellem kl. 12-14, og høre mere om deres arbejde.  

Du kan læse mere om Plastic Change og deres arbejde på www.plasticchange.dk

OM WORLD CLEANUP DAY

World Cleanup Day

Ideen til World Cleanup Day opstod i Estland i 2008, hvor 50.000 mennesker deltog. I 2019 omfattede projektet 21,2 millioner frivillige fordelt på 180 lande, og alene i Danmark blev der fjernet 11,5 ton affald fra naturen. I 2020 deltog mere end 11 millioner fra 166 forskellige lande. 

Vores samarbejdspartner, Plastic Change, er engageret i World Cleanup Day. Plastic Change samler informationer om de mange forskellige initiativer på dagen, så danskerne kan se, hvad der sker i deres lokalområde. Og ligesom os ønsker Plastic Change at mobilisere den danske befolkning til at gøre en forskel.