Ferskvand

Vand som ressource

Vand er en nødvendighed for, at vi mennesker kan overleve. En vigtig udfordring her i det 21. århundrede er derfor at sørge for tilstrækkelig rent vand til en stadig voksende befolkning. Adgang til rent vand var endda angivet som en menneskerettighed af FN i 2010: Alle mennesker har ret til rent drikkevand og rent vand til personlig hygiejne. Ferskvand spiller også en vigtig rolle i produktionen af industri- og landbrugsprodukter.

70 procent af verdens vandressourcer bliver brugt i landbruget – størstedelen til vanding og produktion af fødevarer. 20 procent bliver brugt i industrien, og ti procent bliver brugt i husholdningen. Udover det enorme vandforbrug bidrager produktionsprocesserne i industrien og landbruget også til vandforurening.

Lidl PR foto

For mere bevidsthed omkring vandforbrug

For Lidl er vand ikke et problem, der blot hører fremtiden til, det er et væsentligt problem at tage hånd om i dag. En stor del af vores omsætning er baseret på landbrugsvarer. Da landbruget står for en stor del af vandforbruget, bør der tages del i at begrænse de negative effekter af dette forbrug. At tage ansvar, når det kommer til vand og at bruge det mere effektivt som ressource, er meget vigtigt for os. Ved at mindske vores eget vandforbrug og at være bevidste om forbrug af vand gennem hele værdikæden kan vi lykkes med at forblive opmærksomme på vores såkaldte vandaftryk.

Vandaftrykket fra en kop kaffe (125 ml) er for eksempel 132 liter, hvor kaffeplanterne står for den største del af forbruget. I områder, hvor det regner meget, er et stort vandaftryk mindre problematisk, end det er i mere tørkeprægede områder. Så det er ikke nok blot at være opmærksom på vandaftrykket i sig selv.

For Lidl er det vigtigt at tænke vandforbrug ind i hele værdikæden og på samme tid være opmærksom på regionale udfordringer. For at kunne dette benytter vi os af risikoanalyser for vand. På den måde kan vi udforme en mere bæredygtig måde at arbejde med vores leverandører på, når det kommer til vandforbrug.

Lidls engagement i bƦredygtigt vand

Lidl arbejder aktivt på at foretage forandringer, indenfor hvordan vand håndteres. Et af målene er at udvide mængden af certificerede produkter i vores sortiment, som afspejler vand som emne. Vi støtter derfor anerkendte mærkningsordninger og sikrer samtidig, at vi overholder minimumstandarderne for bæredygtige produktionsprocesser. For eksempel er Lidl medlem af the Alliance for Water Stewardship (AWS), som har til formål at fremme et vandforbrug, der både er socialt retfærdigt, miljømæssigt bæredygtigt og økonomisk fordelagtigt. Mere præcist er AWS den første globale standard, der måler vandforbrug på den enkelte lokation baseret på sociale, miljømæssige og økonomiske kriterier indenfor sin egen verificerbare ramme. Derudover vil vi arbejde tættere med certificeringer, som har et tydeligt fokus på vand. Et eksempel på en sådan certificering er Global GAP Spring.

I december 2014 tog Lidl del i Greenpeaces Detox Commitment med det primære formål at afskaffe brugen af 11 grupper af kemikalieproduktionen af tekstiler og sko indtil 2020, da Greenpeace klassificerede disse som kemikalier af høj prioritet. Som følge af Detox Commitment bliver affald, vand og spildevand testet for forurening ved vores fabrikker mindst en gang om året for at sikre, at vores retningslinjer for kemikalier bliver overholdt.

 

Lidls videre planer for arbejdet med vand

Udover de allerede etablerede målsætninger planlægger vi at offentliggøre et manifest for vand, der beskriver de handlinger, vi tager i forhold til de globale udfordringer, som et stigende vandforbrug og vandforurening fører med sig. Vi håber, at vores manifest for vand ikke blot bidrager med tydelig information om vores målsætning indenfor dette felt, men også danner grundlag for andre målsætninger, som Lidl kan have succes med og dermed bidrage til at løse de globale vandproblematikker.

Lidl PR foto

Udover at optimere vores værdikæde indenfor arbejdet med vand vil vi også fremme opmærksomheden, på hvordan vand bliver brugt, ved at tilbyde vores kunder et "Save Water"-logo. Mærket er for eksempel på bagsiden af udvalgte produkter, som kræver vand for at kunne bruge dem.

På den måde er det muligt for kunderne allerede at være bevidste om at nedbringe vandforbruget, når de køber produkterne, og igen når de bruger produkterne. Herved efterleves mottoet, at alle bør gøre, hvad de kan for at nedsætte deres vandforbrug og på den måde bidrage til at bevare vores vandressourcer.

Vi har også samlet nogle tips til dem, som gerne vil være mere bevidste om deres vandforbrug, og hvordan man sparer på vandet i hjemmet.