LEDELSES- OG VIRKSOMHEDSPRINCIPPER

Vi er en stor organisation, der er spredt ud over mange lokationer i Danmark, og internationalt er vi en meget stor spiller med flere end 360.000 medarbejdere verden over. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle helt faste principper, som beskriver vores virksomheds-DNA og holdninger. De giver os en ramme for, hvordan vi arbejder i alle vores butikker, lagre og administrationer. På den måde kan vi alle arbejde i samme retning!

Vores ledelsesprincipper afspejler, hvordan hver enkelt leder arbejder, hvordan vi respekterer alle og arbejder mod en konstant udvikling, så vi aldrig stopper med at blive bedre.