LEDELSES- OG VIRKSOMHEDSPRINCIPPER

Vores forretningsprincipper beskriver vores virksomheds "ånd" og holdninger. De giver os en ramme for, hvordan vi arbejder i alle vores butikker, lagre og administrationer. På den måde kan vi alle arbejde i samme retning!


I vores ledelses- og adfærdsprincipper bliver virksomhedsprincipperne endnu mere konkrete. I disse beskrives, hvordan vi behandler vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Se Ledelses- og virksomhedsprincipper