Gratis undervisningsmateriale til folkeskoleelever: Lidl og Danmarks Biavlerforening sætter fokus på biernes betydning for biodiversitet

Gratis undervisningsmateriale til folkeskoleelever: Lidl og Danmarks Biavlerforening sætter fokus på biernes betydning for biodiversitet

Dagligvarekæden Lidl og interesseorganisationen Danmarks Biavlerforening har de seneste år udviklet undervisningsmateriale, som har til formål at gøre landets skoleelever klogere på biers livsbetingelser og betydning for biodiversiteten. Sidste år var materialet så populært, at de blev revet væk på bare få timer, så nu gentager de succesen med nye undervisningskits målrettet 2.-4. klassetrin, som kan bestilles gratis af landets folkeskoler fra den 17. april.

Igen i år har Lidl og Danmarks Biavlerforening sat sig for at gøre livet for Danmarks bier lidt sødere med hjælp fra landets mange skoleelever. Derfor forærer dagligvarekæden 150 klassesæt om biernes fascinerende verden til landets folkeskoler. Klassesættene, der blandt andet indeholder læse- og opgavehæfter samt 25 poser bi-venlige blomsterfrø, er udviklet i samarbejde med eksperter fra Danmarks Biavlerforening og foreningen Plant et Træ.  

“For os er det utrolig vigtigt, at børn og unge forstår betydningen af biernes bestøvning, og dét kendskab kan vi udbrede med vores undervisningsmateriale. Vi synes, at det er glædeligt, at en dagligvarekæde som Lidl er med til at tage ansvar, sætte fokus på biodiversitet og generelt hele fra-jord-til-bord-processen. Det er opmuntrende, at Lidl er bevidst om biernes bestøvning i forhold til produkterne i deres butikker,” siger formand i Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen, og han suppleres af Claus Krogh, CSR- og kommunikationschef i Lidl.  

”Hver dag fylder vi vores butikker med friske råvarer af høj kvalitet, og det kan vi blandt andet takke bierne og andre bestøvende insekters hårde arbejde for. Med undervisningsmaterialet ønsker vi på en engagerende måde at give de 7-10-årige mere viden om bien og dens rolle i økosystemet. I det store billede handler det selvfølgelig om at plante en bevidsthed hos de yngste om, hvor vigtig en sund og artsrig natur er for os alle.”

Frygt for bier bliver til nysgerrighed og fascination

I 2021 indgik Lidl og Danmarks Biavlerforening et samarbejde om en række forskellige initiativer og aktiviteter for at styrke den biologiske mangfoldighed blandt andet ved at udgive undervisningsmateriale til folkeskolens yngste. 

I år er samarbejdet udvidet til også at omfatte foreningen Plant et Træ, der har bidraget med yderligere ekspertviden. Materialet indeholder både undervisningsvejledning til læreren og læse- og opgavehæfter til eleverne fyldt med fakta og spændende måder til selv at udforske biens verden. 

Folkeskolelærer ved Sankt Annæ Gymnasium, Jeanette Juncker Bugge, havde glæde af materialet i sin undervisning i 2022. Jeanette Juncker Bugge er biavler i sin fritid og hæfter sig ved, at det er lige til at gå til og virkelig rykker elevernes oplevelse af biernes vigtige rolle i naturen:

”Materialet er meget pædagogisk, engagerende og lige til at gå til også for læreren. Og effekten på eleverne er stor, for jeg oplever tit, at de er nærmest bange for bier og insekter. Men efterhånden som vi arbejder med emnet, så skifter frygten til nysgerrighed og fascination af biernes liv,” siger Jeanette Juncker Bugge og fortsætter: 

”Vi har selv bistader på Sankt Annæ Gymnasium, og vi har også mulighed for at plante de medfølgende frø i vores drivhus. Det gør selvfølgelig undervisningen mere praktisk og ’hands-on’, men materialet kan sagtens stå alene, og eleverne kan plante frøene derhjemme i haven eller altankassen, og vil man opleve et rigtigt bistade tæt på, så kan jeg i høj grad opfordre til, at man kontakter Danmarks Biavlerforening.” 

Folkeskoleklasser kan gratis – efter først-til-mølle-princippet – bestille undervisningsmaterialet fra d. 17. april på lidl.dk/lidlsbidrag. Det indeholder 25 x læringshæfter, opgavehæfter og frøposer samt lærervejledning og magasinet Bivenlig.   

Fakta: 

Sammen med Danmarks Biavlerforening har Lidl udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark:  

  1. Lidls sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven. 
  2. Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. Fx vil der ved udgangen af 2025 være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidls butikker i Danmark, hvor det er muligt. 
  3. Lidl sætter fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden. 

 Det kan du selv gøre: 

  1. Køb dansk frugt og grønt – og gerne økologisk: En stor del af det er mere eller mindre bestøvet af bier og andre insekter. Jo større efterspørgsel, jo mere vil det motivere planteproducenterne til at gøre noget for bierne, dvs. til at forbedre leveforholdene for bierne. 
  2. Køb dansk honning: Når bierne producerer honning, så bestøver de samtidig blomsterne. Honningen giver samtidig biavlerne det økonomiske grundlag for deres arbejde med bierne. 
  3. Gør din have mere bivenlig: