Produkter

Publikationer

På denne side finder du vores indkøbspolitikker, fremskridtsrapporter, manifester og andre publikationer.

Lidl DKs bæredygtighedsrapport

Lidls bæredygtighedsrapport 2021-22

Denne udgave af Lidl Danmarks bæredygtighedsrapport omhandler Lidl Danmarks aktiviteter inklusive logistikcentre, butikker og kontorer i regnskabsårene 2021 og 2022. Det er den fjerde bæredygtighedsrapport udgivet af Lidl Danmark, og den har til formål at informere om den strategiske forankring samt styring af Corporate Social Responsibility (CSR) i dagligvarekæden Lidl. Rapporten beskriver strategiske mål og aktiviteter, som er blevet identificeret som værende relevante for vore interessenter og som har væsentlig økonomisk, social og miljømæssig indvirkning for Lidl Danmark.

Report

Lidl's sustainability-report 2021-22

This edition of Lidl Denmark’s sustainability report covers Lidl Denmark’s activities, including logistics centers, stores and offices in the 2021 and 2022 fiscal years. This is the fourth sustainability report published by Lidl Denmark and is aimed at providing information about the strategic anchoring and management of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Lidl grocery chain. The report describes strategic goals and activities that have been identified as relevant for our stakeholders and that have a material economic, social and environmental impact for Lidl Denmark.

Code of Conduct

Code of Conduct

I denne Code of Conduct for forretningspartnere beskrives de grundlæggende principper for samarbejdet med forretningspartnere og de forventninger med hensyn til menneskerettighederne og miljøet, som selskaberne i Schwarz-gruppen har til sine forretningspartnere.

Fremskridtsrapporter

Fresmskridtsrapport

Fremskridtsrapport for menneskerettigheder

I dette års fremskridtsrapport om menneskerettigheder viser vi en oversigt over vores mål og hvor langt vi er nået. Det er en transparant rapport, der får vores bæredygtighedsmål til at gå op i en højere enhed med vores forretningsmål, og som beskriver progressive tiltag til en forøget værdiskabelse i vores forsyningskæder.

Indkøbspolitikker

Manifester

Animalske produkter

Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af animalske produkter

Uploadet d. 22.05.2020

Manifest fisk

Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af fisk og skaldyr

Uploadet d. 02.04.2020

På vej mod i morgen