Forretningspartnere

Forretningspartnere

Forretningspartnere

I Lidl har vi samvittighed – både over for kunder, leverandører, forretningspartnere så vel som over for miljøet. Derfor har vi indgået aftaler med bl.a. Greenpeace, GiZ, BSCI og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Hvad det helt præcist går ud på, kan du læse meget mere om på denne side.

picture

Medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel

Lidl Danmark er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Medlemsskabet bidrager til god dialog, indsigt og tiltag inden for emner som vedrører etisk handel.

Læs mere om DIEH her

Internationale aftaler

Vis indhold
Skjul indhold
Ansvarlig produktion af tøj og sko

Vi har i Lidl som et led i vores langsigtede bæredygtighedsprogram de seneste år beskæftiget os med at udfase og undgå giftige kemikalier i produktionen af egne varemærker inden for tøj og sko. Inden for sports- og aktivitetstøj med smuds- og vandafvisende egenskaber har vi eksempelvis erstattet PFC-holdige materialer med et økologisk alternativ. Stoffet er biologisk nedbrydeligt og danner ikke skadelige biprodukter. Disse beklædningsgenstande er mærket med produktnavnet BIONIC FINISH ECO.

Detox Commitment med Green Peace
Hos Lidl er vi meget bevidste om vores ansvar for mennesker og miljø ved produktionen af egne varemærker også inden for tøj og sko. Som et led i vores engagement valgte vi i 2014 at indgå en Detox Commitment-aftale med Greenpeace. I relation til de globale forsyningskæder har vi sat os det mål inden 2020, i produktionen af egne varemærker inden for tøj og sko, at udfase brugen og udledningen af de kemikalier som Greenpeace har defineret som skadelige.

Vi hilser intentionerne og målsætningen i aftalen særdeles velkommen, og håber at også andre udbydere og mærkevareproducenter inden for tekstiler og sko ønsker at følge lignende mål og udfase brugen og udledningen af de af Greenpeace definerede kemikalier inden 2020.

Læs mere på Greenpeace.com.

Vis indhold
Skjul indhold
International Bagladesh-aftale

Lidl er en af de virksomheder, der har underskrevet den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), og hilser tilslutningen til dette initiativ meget velkommen. Som supplement til det allerede eksisterende Lidl-engagement arbejder vi sammen med en lang række virksomheder, internationale fagforbund og ikke-offentlige organisationer for en langsigtet implementering, kontrol og forbedring af brand- og bygningssikkerheden samt sundhedsforanstaltninger på tekstilfabrikker i Bangladesh.

Vis indhold
Skjul indhold
Samarbejde med GiZ

Vi har i en årrække arbejdet på at forbedre de sociale forhold i samarbejde med anerkendte internationale partnere og ved hjælp af målrettede tiltag. Lidl påbegyndte allerede i 2008 i samarbejde med Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) kvalificerede uddannelsestiltag for tekstilproducenter og deres medarbejdere i Bangladesh. Disse tiltag bygger på internationale sociale standarder, og tekstilproducenterne kvalificerer sig gennem et uddannelses- og rådgivningsforløb til at indføre forbedringer på områderne løn, overarbejde, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, diskrimination på arbejdspladsen, udpegelse af tillidsrepræsentanter og forsamlingsfrihed og om muligt til at implementere disse permanent. Med udgangspunkt i idealet om "Hjælp til selvhjælp og dialog" involveres især tekstilarbejderne på de enkelte virksomheder i forbedringsprocessen. Indtil videre har ca. 80 producenter gennemført denne proces. Lidl finansierer omkostningerne fuldt ud, og det er således gratis for alle deltagere. Læs mere om GIZ-samarbejdet nedenfor.

Gratis lægehjælp
Lidl har siden 2009 tilbudt gratis lægehjælp til medarbejdere hos tekstilproducenter i form af et mobilt lægeteam, der besøger de enkelte fabrikker. Dette tiltag er blevet en realitet i samarbejde med GiZ. Lægeteamet besøger regelmæssigt udvalgte fabrikker og tilbyder grundlæggende sundhedsydelser til medarbejderne i den betalte arbejdstid. Desuden får medarbejderne gode råd inden for sundhed og hygiejne. Indtil videre er mange tusinde tekstilarbejdere blevet behandlet og rådgivet.

Bedre løn
Lidl realiserede allerede i 2011 sammen med GiZ et logistisk udfordrende, men innovativt projekt, der havde til formål at forbedre lønvilkårene for de lokale tekstilarbejdere. Siden da har alle arbejderne (mere end 6.000) hos en udvalgt tekstilproducent flere gange modtaget bonusser, der er ens for alle arbejdere. Dette projekt har nu bredt sig til endnu en producent i Bangladesh.

Brand- og bygningssikkerhed
I samarbejde med GiZ begyndte Lidl allerede i 2012 at udarbejde og implementere et koncept, der skal øge brand- og bygningssikkerheden hos tekstilproducenter i Bangladesh. Konceptet har til formål i samarbejde med tekstilarbejderne at forbedre brandsikkerheden og brandforebyggelsen ved hjælp af infrastruktur- og uddannelsestiltag for på denne måde at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø på de omfattede tekstilfabrikker. Konceptet er allerede ved at blive implementeret og har til formål at bygge oven på eksisterende og fremtidige tiltag fra myndighederne i Bangladesh og hjælpe lokale aktører i deres arbejde (f.eks. ved at deltage i uddannelse og videregive uddannelsesmateriale osv.).

Vis indhold
Skjul indhold
Uafhængige kontroller

Vi har i mange år haft de sociale og miljømæssige forventninger til vores samarbejdspartnere nedfældet i vores Code of Conduct. Heri tager vi bl.a. afstand fra enhver form for børnearbejde eller brud på menneskerettigheder eller arbejdsretlige forhold på de produktionssteder, hvor vores egne varemærker fremstilles. Lidl har siden 2007 været medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Sammen med de ca. 1.000 øvrige medlemmer arbejder vi her på at indføre internationalt anerkendte sociale standarder i forsyningskæden og gennemfører uafhængige kontroller hos tekstilproducenterne i bl.a. Bangladesh. Disse kontroller udføres uanmeldt af eksterne, uafhængige og kvalificerede kontrolinstanser, der taler det lokale sprog. Resultaterne evalueres systematisk, og der iværksættes forbedringstiltag og følges op med det formål at skabe løbende forbedring.

Lidl understøtter "Pure" tekstilproduktion

Lidl bestræber sig ved produktionen af sine private labels konsekvent på at forbedre produktions-medarbejdernes levevilkår og arbejdsforhold og på at tilrettelægge produktionen på en mere miljøvenlig måde.


Derfor investerer Lidl lokalt og gennemfører sammen med ”Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) (Selskabet for internationalt samarbejde), trainingsprojektet ”PURE” (Projekt für Umwelt- und Ressourceneffizienz) (Projektet for miljø- og ressourceeffektivitet). Via dette projekt når man tre mål:
1.    At fremme sikker omgang med kemikalier for produktionsmedarbejderne
2.    Gennemførelse af tiltag til reduktion af ressource- og energiforbruget
3.    Forbedring af affalds- og spildevandshåndtering.

picture

I begyndelsen af 2018 offentliggjorde Lidl som den første fødevaredetailhandel med et non food-sortiment navne og adresser på alle 650 hovedproduktionsfaciliteter for sine egne tekstil- og skomærker. Der oplyses uafhængige og selvstændige virksomheder, som fremstiller varer for Lidl. Listen opdateres hvert halve år og indeholder navne, adresser og lande på samtlige hovedproduktionsfaciliteter.