Forretningspartnere

Forretningspartnere

Forretningspartnere

I Lidl har vi samvittighed – både over for kunder, leverandører, forretningspartnere såvel som over for miljøet. Derfor har vi indgået aftaler med bl.a. Greenpeace, GiZ, BSCI og Etisk Handel Danmark. Hvad det helt præcist går ud på, kan du læse meget mere om på denne side.

Forretningspartnere

Medlem af Etisk Handel Danmark

Lidl Danmark er medlem af Etisk Handel Danmark. Medlemsskabet bidrager til god dialog, indsigt og tiltag inden for emner som vedrører etisk handel.

Internationale aftaler

Vi har i Lidl som et led i vores langsigtede bæredygtighedsprogram de seneste år beskæftiget os med at udfase og undgå giftige kemikalier i produktionen af egne varemærker inden for tøj og sko. Inden for sports- og aktivitetstøj med smuds- og vandafvisende egenskaber har vi eksempelvis erstattet PFC-holdige materialer med et økologisk alternativ. Stoffet er biologisk nedbrydeligt og danner ikke skadelige biprodukter. Disse beklædningsgenstande er mærket med produktnavnet BIONIC FINISH ECO.

Detox Commitment med Green Peace
Hos Lidl er vi meget bevidste om vores ansvar for mennesker og miljø ved produktionen af egne varemærker også inden for tøj og sko. Som et led i vores engagement valgte vi i 2014 at indgå en Detox Commitment-aftale med Greenpeace. I relation til de globale forsyningskæder har vi sat os det mål inden 2020, i produktionen af egne varemærker inden for tøj og sko, at udfase brugen og udledningen af de kemikalier som Greenpeace har defineret som skadelige.

Vi hilser intentionerne og målsætningen i aftalen særdeles velkommen, og håber at også andre udbydere og mærkevareproducenter inden for tekstiler og sko ønsker at følge lignende mål og udfase brugen og udledningen af de af Greenpeace definerede kemikalier inden 2020.

Læs mere på Greenpeace.com.

Lidl er en af de virksomheder, der har underskrevet den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), og hilser tilslutningen til dette initiativ meget velkommen. Som supplement til det allerede eksisterende Lidl-engagement arbejder vi sammen med en lang række virksomheder, internationale fagforbund og ikke-offentlige organisationer for en langsigtet implementering, kontrol og forbedring af brand- og bygningssikkerheden samt sundhedsforanstaltninger på tekstilfabrikker i Bangladesh.

Vi har i en årrække arbejdet på at forbedre de sociale forhold i samarbejde med anerkendte internationale partnere og ved hjælp af målrettede tiltag. Lidl påbegyndte allerede i 2008 i samarbejde med Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) kvalificerede uddannelsestiltag for tekstilproducenter og deres medarbejdere i Bangladesh. Disse tiltag bygger på internationale sociale standarder, og tekstilproducenterne kvalificerer sig gennem et uddannelses- og rådgivningsforløb til at indføre forbedringer på områderne løn, overarbejde, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, diskrimination på arbejdspladsen, udpegelse af tillidsrepræsentanter og forsamlingsfrihed og om muligt til at implementere disse permanent. Med udgangspunkt i idealet om "Hjælp til selvhjælp og dialog" involveres især tekstilarbejderne på de enkelte virksomheder i forbedringsprocessen. Indtil videre har ca. 80 producenter gennemført denne proces. Lidl finansierer omkostningerne fuldt ud, og det er således gratis for alle deltagere. Læs mere om GIZ-samarbejdet nedenfor.

Gratis lægehjælp
Lidl har siden 2009 tilbudt gratis lægehjælp til medarbejdere hos tekstilproducenter i form af et mobilt lægeteam, der besøger de enkelte fabrikker. Dette tiltag er blevet en realitet i samarbejde med GiZ. Lægeteamet besøger regelmæssigt udvalgte fabrikker og tilbyder grundlæggende sundhedsydelser til medarbejderne i den betalte arbejdstid. Desuden får medarbejderne gode råd inden for sundhed og hygiejne. Indtil videre er mange tusinde tekstilarbejdere blevet behandlet og rådgivet.

Bedre løn
Lidl realiserede allerede i 2011 sammen med GiZ et logistisk udfordrende, men innovativt projekt, der havde til formål at forbedre lønvilkårene for de lokale tekstilarbejdere. Siden da har alle arbejderne (mere end 6.000) hos en udvalgt tekstilproducent flere gange modtaget bonusser, der er ens for alle arbejdere. Dette projekt har nu bredt sig til endnu en producent i Bangladesh.

Brand- og bygningssikkerhed
I samarbejde med GiZ begyndte Lidl allerede i 2012 at udarbejde og implementere et koncept, der skal øge brand- og bygningssikkerheden hos tekstilproducenter i Bangladesh. Konceptet har til formål i samarbejde med tekstilarbejderne at forbedre brandsikkerheden og brandforebyggelsen ved hjælp af infrastruktur- og uddannelsestiltag for på denne måde at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø på de omfattede tekstilfabrikker. Konceptet er allerede ved at blive implementeret og har til formål at bygge oven på eksisterende og fremtidige tiltag fra myndighederne i Bangladesh og hjælpe lokale aktører i deres arbejde (f.eks. ved at deltage i uddannelse og videregive uddannelsesmateriale osv.).

Vi har i mange år haft de sociale og miljømæssige forventninger til vores samarbejdspartnere nedfældet i vores Code of Conduct. Heri tager vi bl.a. afstand fra enhver form for børnearbejde eller brud på menneskerettigheder eller arbejdsretlige forhold på de produktionssteder, hvor vores egne varemærker fremstilles. Lidl har siden 2007 været medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Sammen med de ca. 1.000 øvrige medlemmer arbejder vi her på at indføre internationalt anerkendte sociale standarder i forsyningskæden og gennemfører uafhængige kontroller hos tekstilproducenterne i bl.a. Bangladesh. Disse kontroller udføres uanmeldt af eksterne, uafhængige og kvalificerede kontrolinstanser, der taler det lokale sprog. Resultaterne evalueres systematisk, og der iværksættes forbedringstiltag og følges op med det formål at skabe løbende forbedring.

Lidl understøtter "PURE"-tekstilproduktion

Video

Lidl bestræber sig ved produktionen af sine private labels konsekvent på at forbedre produktions-medarbejdernes levevilkår og arbejdsforhold og på at tilrettelægge produktionen på en mere miljøvenlig måde.


Derfor investerer Lidl lokalt og gennemfører sammen med ”Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) (Selskabet for internationalt samarbejde), træningsprojektet ”PURE” (Projekt für Umwelt- und Ressourceneffizienz) (Projektet for miljø- og ressourceeffektivitet). Via dette projekt når man tre mål:
1.    At fremme sikker omgang med kemikalier for produktionsmedarbejderne
2.    Gennemførelse af tiltag til reduktion af ressource- og energiforbruget
3.    Forbedring af affalds- og spildevandshåndtering.

GENNEMSIGTIGHED I LEVERANDØRKÆDEN - ÅBNE LEVERANDØRLISTER

Lidl PR foto

Forbrugerne i Danmark ønsker i stigende grad flere oplysninger om de produkter, de køber. Som dagligvarekæde i Danmark arbejder vi målrettet for socialt forsvarlige og miljøvenlige vilkår hos vores producenter. For at opnå større gennemsigtighed i vores værdikæde har vi forpligtet os til løbende at offentliggøre leverandørlister inden for nonfood. Dette inkluderer oplysninger om vores leverandører af egne mærker med navn, adresse og oprindelsesland.

I 2018 offentliggjorde vi som første skridt mod mere gennemsigtighed og som første dagligvarekæde i Danmark en liste over de ca. 650 leverandører, der producerer vores tekstiler og sko.

I juli 2020 har vi taget næste skridt mod mere gennemsigtighed ved at offentliggøre en liste over vores hardware-leverandører, der producerer produkter som værktøj, legetøj og sportsudstyr.

Alle de anførte producenter er uafhængige og selvstændige samarbejdspartnere, der modtager bestillinger fra Lidl på fremstilling af vores produkter.

Listen opdateres hvert år med navne og adresser på alle hovedproduktionssteder, og er første skridt i vores planer om at skabe mere gennemsigtighed i værdikæden.

 

Du finder link til leverandørlisten for tekstiler her

Og listen til hardgoods finder du her

*Listerne er senest opdateret i Marts 2024.