Respekt for biodiversitet

Vi respekterer biodiversiteten

Vi ved, at vi er afhængige af velfungerende og stabile økosystemer for at have et nærende fødevaresystem. Derfor skal vi respektere biodiversiteten.

En af de væsentlige udfordringer med at bevare biodiversiteten er tab og fragmentering af forskellige arters levesteder. Efterhånden som menneskelige aktiviteter øges, bliver naturlige levesteder omdannet til byområder, landbrugsområder og industriområder. Denne proces ødelægger ikke kun økosystemer, men opdeler også resterende levesteder i mindre, isolerede områder.

Denne fragmentering kan føre til:
• Tab af arter
• Reduktion af genetisk mangfoldighed
• Spredning af invasive arter
• Påvirkning af klimaforandringer

"Vi respekterer biodiversiteten" er et af vores seks strategiske fokusområder i vores bæredygtighedsstrategi. For at modarbejde tab af levesteder kræver det en koordineret indsats inden for arealanvendelsesplanlægning, bevaringspolitikker og udviklingspraksis. Samarbejde mellem bevaringsorganisationer, beslutningstagere, fødevareindustrien og lokalsamfund er afgørende for at finde løsninger, der balancerer menneskelig udvikling med bevarelse og fremme af biodiversitet.

Vores biodiversitetsstrategi omfatter indsatser på nationalt og internationalt plan. Der gennemføres risikoanalyser på internationalt plan, ligesom der bliver etableret internationale, anerkendte standarder og certificeringer i vores forsyningskæde for at bevare den økologiske mangfoldighed og forhindre afskovning. Vores mål er, at vi ved udgangen af forretningsåret 2025 har afskovningsfrie leverandørkæder – med særligt fokus på råstofferne soja, palmeolie, kakao, cellulose og træ.

Vi fejrer Biodiversitetsdagen med Økologisk Landsforening

"Der er 30 pct. flere vilde planter, insekter og mikroorganismer i og omkring økologiske marker primært fordi, økologiske landmænd ikke bruger syntetiske pesticider. Det er samtidig en garanti for, at rester af disse ikke havner i naturområder, søer og vandløb og truer plante- og dyrelivet der. Hver gang du vælger økologi, når du køber ind, er du med til at skabe forandring og styrke et landbrug i pagt med både klima og natur." - Markedschef i Økologisk Landsforening, Birgitte Jørgensen.

Godt at vide

Vidste du, at Lidl i samarbejde med Plant et Træ har plantet over 35.000 træer i den danske natur siden samarbejdet startede i 2019?

Partnerskaber

Ud over indsatser i vores forretningsaktiviteter skaber vi i Lidl Danmark opmærksomhed om betydningen af biodiversiteten. Både lokalt, nationalt og  internationalt indgår vi i partnerskaber med organisationer, lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om vores samarbejdspartnere nedenfor

På vej mod i morgen