Databeskyttelse er vigtigt for os

Tak fordi du besøgte vores hjemmeside.

Det glæder os, at du er interesseret i læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Lidl. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig.

Hos Lidl drager vi omsorg for dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse. Reglerne der tjener som grundlag for behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger findes hovedsageligt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ved at klikke på fanerne nedenfor kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles hos Lidl Danmark K/S.

Har du yderligere spørgsmål?
Du kan kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver
Mail: databeskyttelse@lidl.dk

Vis indhold
Skjul indhold
Generel information om databeskyttelse

Beskyttelse af personoplysninger på www.lidl.dk

(Version 1.0; gældende pr. 28.05.2018)

Bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger

Det glæder os, at du er interesseret i, hvordan vi beskytter personoplysninger på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, vil vi gerne have, at du føler dig tryg og sikker og opfatter den måde, vi beskytter personoplysninger på, som et kundeorienteret kvalitetsparameter.

 

I de følgende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles af Lidl Danmark K/S. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig. Det er især persondataforordningen, der tjener som lovgrundlag for beskyttelsen af personoplysninger.

Indholdsoversigt

 1. Overblik
 2. Besøg på vores hjemmeside
 3. Kontaktformular/e-mailkontakt/telefonopkald/ kundeundersøgelser
 4. Konkurrencer
 5. Databehandling i reklameøjemed
 6. Udsendelse af nyhedsbreve
 7. Onlinetilstedeværelse og hjemmesideoptimering
 8. Modtagere uden for EU
 9. Dine rettigheder som registreret
 10. Kontaktorganer 
 11. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver

1. Overblik

De databehandlingsaktiviteter, der foretages af Lidl Danmark K/S kan i store træk opdeles i to kategorier:

 • Til afvikling af kontrakter behandles alle oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af en kontrakt med os. Er der også involveret eksterne tjenesteudbydere i afviklingen af kontrakten, f.eks. distributionsvirksomheder, videregives dine oplysninger i det til enhver tid nødvendige omfang til disse udbydere og behandles af disse til det specifikke formål, hvortil de er tiltænkt.
 • Når du besøger vores hjemmeside, udveksles der forskellige informationer mellem din enhed og vores server. Her kan der også være tale om personoplysninger. De informationer, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til at optimere vores hjemmeside eller til at vise reklame i din enheds browser. 

2. Besøg på vores hjemmeside

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

 • Når du besøger vores hjemmeside, sendes af den browser, som du bruger på din enhed, automatisk, og uden at du gør noget,
 • IP-adressen på den internetforbundne enhed, som besøger hjemmesiden,
 • datoen og tidspunktet for adgangen
 • navnet og URL’en på den fil, der hentes,
 • den hjemmeside/ applikation, som blev brugt til få adgang (referrer-URL),
 • den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne computer samt navnet på din access-provider

til vores hjemmesides server, og oplysningerne lagres midlertidigt i en såkaldt log-fil til brug for følgende formål :

 • sikring af en smidig etablering af forbindelse
 • sikring af nem brug af vores hjemmeside/applikation
 • analyse af systemets sikkerhed og stabilitet.

Har du i din browser eller i operativsystemet eller i andre indstillinger på din enhed accepteret såkaldt geolokalisering, bruger vi denne funktion til at kunne tilbyde dig individuelle services i forhold til det sted, hvor du opholder dig (f.eks. oplysning om, hvor vores nærmeste butik ligger). De oplysninger om dit opholdssted, som behandles på denne måde, behandles udelukkende til brug for denne funktion.

Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvor længe dine oplysninger opbevares, og hvornår de slettes.

 

3. Kontaktformular/e-mailkontakt/telefonopkald/ kundeundersøgelser

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:
Personoplysninger, som du overlader til os, når du udfylder kontaktformularer, når du ringer til os, eller når du sender os en e-mail, behandles naturligvis fortroligt. Vi behandler udelukkende dine oplysninger til det tilsigtede formål at besvare din forespørgsel. Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Din og vores sammenfaldende (legitime) interesse i disse databehandlingsaktiviteter følger af formålet, som består i at besvare dine forespørgsler, at løse eventuelle forekommende problemer og dermed sikre og medvirke til, at du fortsat er tilfreds som kunde eller bruger af vores hjemmeside.

Hvis du deltager i en af vores kundeundersøgelser, sker dette på rent frivillig basis. Når vi foretager disse anonyme undersøgelser, opbevares der ingen informationer, som gør det muligt at identificere deltagerne i undersøgelsen. Det er kun datoen og tidspunktet for din deltagelse, der lagres. Vi anser alle personlige oplysninger, som du afgiver i forbindelse med besvarelsen af vores undersøgelse, for at være afgivet frivilligt, og oplysningerne opbevares i overensstemmelse med persondataforordningen. I rubrikkerne til fri tekst beder vi dig venligst undlade at nævne navne eller lignende, som ville gøre det muligt at identificere dig eller andre personer. Afgiver du en samtykkeerklæring som led i en kundeundersøgelse, er det persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), der er det juridiske grundlag for de databehandlingsaktiviteter, der udføres på grundlag af samtykket. Har du som led i en kundeundersøgelse afgivet samtykker, har du til enhver tid mulighed for at trække disse samtykker tilbage med virkning for fremtiden. De nærmere regler herom er i disse tilfælde fastlagt i de særlige principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for den pågældende kundeundersøgelse.

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip videregivelse af oplysninger til tredjemand. Det kan undtagelsesvis ske, at databehandlere behandler oplysninger på vores vegne. De pågældende er nøje udvalgt, kontrolleres og godkendes endvidere af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til persondataforordningens artikel 28.

Det kan desuden være nødvendigt, at vi videregiver uddrag af din forespørgsel til aftaleparter (f.eks. leverandører, når der er tale om produktspecifikke forespørgsler) med henblik på behandling af din forespørgsel. I disse tilfælde anonymiseres forespørgslen forinden, således at tredjemand ikke kan identificere dig. Skulle det i et konkret tilfælde være nødvendigt at videregive dine personoplysninger, informerer vi dig herom og indhenter dit samtykke på forhånd.

Resultaterne af vores kundeundersøgelser bruges principielt kun til interne analyser. Vi udelukker af princip videregivelse af oplysninger til tredjemand. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Det er forskelligt, hvornår de personoplysninger, som du overlader til os i forbindelse med forespørgsler (forslag, ros eller kritik) via denne hjemmeside eller pr. e-mail, slettes eller anonymiseres. Det afhænger af henvendelsens karakter (fx er den kortere ved spørgsmål om åbningstider og længere ved produktproblemer).

4. Konkurrencer

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:
På vores hjemmeside, via vores nyhedsbrev eller med Lidl-appen kan du deltage i forskellige konkurrencer. Såfremt der ikke er bestemt andet i særlige principper for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med den pågældende konkurrence, eller såfremt du ikke har givet os et mere vidtspændende, udtrykkeligt samtykke, anvendes de personoplysninger, som du har videregivet til os som led i din deltagelse i konkurrencen, udelukkende til afvikling af konkurrencen (f.eks. til at finde og underrette vinderen og til at fremsende gevinsten). Det juridiske grundlag for databehandlingsaktiviteterne i forbindelse med konkurrencer er principielt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Afgiver du en samtykkeerklæring som led i en konkurrence, er det persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), der er det juridiske grundlag for de databehandlingsaktiviteter, der sker på basis af samtykket. Har du som led i en konkurrence afgivet samtykker, kan du til enhver tid trække disse samtykker tilbage med virkning for fremtiden. Nærmere regler herom er i disse tilfælde fastlagt i de særlige principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for den pågældende konkurrence.

Modtager/modtagerkategorier:
Der vil kun ske videregivelse til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for at afvikle konkurrencen (f.eks. fremsendelse af gevinsten via en logistikvirksomhed). Vi udelukker af princip, at der herudover sker videregivelse til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Når konkurrencen er slut og vinderne er offentliggjort, slettes deltagernes personoplysninger. Er der tale om gevinster i form af varer, opbevares oplysningerne på vinderne, så længe den lovpligtige reklamationsret gælder, således at der i tilfælde af en mangel i givet fald kan ske mangelsafhjælpning eller foretages omlevering.

5. Databehandling i reklameøjemed

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag:
Det juridiske grundlag for ovennævnte behandlingsaktiviteter er i hvert enkelt tilfælde persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller, såfremt der foreligger et samtykke, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen af oplysninger om vore eksisterede kunder til vore egene reklameformål eller til tredjemands reklameformål skal anses for at være en legitim interesse.

Retten til at gøre indsigelse mod behandling                           
Du kan til enhver tid, for så vidt angår den pågældende kommunikationskanal særskilt og med virkning for fremtiden, gratis gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger til ovenstående formål. I den forbindelse er det tilstrækkeligt, at du sender en e-mail eller et brev pr. post til de kontaktadresser, der er nævnt i punkt 11.

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Trækker du dit samtykke til enkelte reklameforanstaltninger tilbage, eller gør du indsigelse mod bestemte reklameforanstaltninger, slettes dine oplysninger i de pågældende (e-mail)-distributionslister.

Gør du indsigelse, gøres den pågældende kontaktadresse utilgængelig, så den ikke kan underkastes yderligere reklamemæssige databehandlingsaktiviteter. Vi gør opmærksom på, at det rent undtagelsesvis midlertidigt kan forekomme, at der stadig fremsendes reklamemateriale, også efter at vi har modtaget din indsigelse. Dette skyldes tekniske forhold som følge af den gennemløbstid, som reklamer har, og betyder ikke, at vi ikke tager højde for din indsigelse. Tak for din forståelse herfor.

6. Udsendelse af nyhedsbreve

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag:
På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har accepteret at modtage vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse og eventuelt dit navn til at fremsende (så vidt muligt individuelle) informationer om produkter, kampagner, konkurrencer og nyheder fra vores butikstilbud samt til undersøgelser om kundetilfredshed. Vi opbevarer og behandler disse oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve ud. Efter en bestilling giver vi dig mulighed for at kunne give os feedback på dit køb. Din tilmelding til vores nyhedsmails videresendes til Cheetah Digital Germany GmbH, som bruges til udsendelse.

Nyhedsmailsene kan bl.a. indeholde henvisning til vores digitale tilbudsavis, oplysninger om og markedsføring af vores dagligvare- og nonfoodudvalg samt informationer om konkurrencer, Lidl Plus, informationer om events og produktnyheder.

Derudover accepterer du, at vi uploader din e-mailadresse til annonceringværktøjer hos Facebook og Google med henblik på, at de kan identificere dig, så vi kan vise dig målrettede annoncer fra Lidl, når du besøger hjemmesider i Facebooks og Googles netværk. Det betyder, at Facebook og Google også håndterer din e-mailadresse. Din e-mailadresse vil ikke blive brugt til andre formål og vil via systemerne blive omdannet til en anonymiseret e-mailadresse.

Hvis du tilmelder dig vores fysiske tilbudsavis via hjemmesiden, videresender vi dine oplysninger til FK Distribution A/S, som står for den efterfølgende distribution.

Med dit samtykke registrerer vi din brugeradfærd på de hjemmesider, der er tilknyttet www.lidl.dk, på mobile apps samt i nyhedsbreve fra os. Analysen af din brugeradfærd omfatter især, hvilke områder af den pågældende hjemmeside, den mobile app og nyhedsbrevet, du opholder dig på, og hvilke links du aktiverer der.  I den forbindelse kan vi udarbejde personligt tilpassede brugerprofiler, der sammenkobles med dig eller din e-mailadresse, for at vi bedre kan målrette reklamehenvendelser, især i form af nyhedsbreve, on-site-reklamespots og printreklame, til dine personlige interesser og for at forbedre vores tilbud på internettet.

Det juridiske grundlag for databehandlingsaktiviteterne som led i udsendelsen af nyhedsbreve er dit samtykke i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For at kunne være sikker på at der ikke er sket fejl ved indtastning af e-mailadressen, bruger vi den såkaldte double-opt-in-metode: Efter at du har indtastet din e-mailadresse i tilmeldingsfeltet, sender vi et bekræftelseslink til dig. Først når du klikker på dette bekræftelseslink, registreres din e-mailadresse i vores distributionsliste.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet eller til, at der udarbejdes personligt tilpassede brugerprofiler, tilbage med virkning for fremtiden. Linket til afmeldingssiden finder du i slutningen af hvert nyhedsbrev. Når du trækker dit samtykke tilbage, slettes de indsamlede brugerdata.

Modtager/modtagerkategorier:
Såfremt der engageres eksterne databehandlere til håndteringen af udsendelsen af nyhedsbreve, er disse kontraktligt forpligtet i henhold til persondataforordningens artikel 28. Vi udelukker af princip, at der herudover sker videregivelse til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Trækker du dit samtykke til at modtage Lidl-nyhedsbreve tilbage, slettes dine oplysninger i de pågældende e-maildistributionslister.

7. Onlinetilstedeværelse og hjemmesideoptimering

7.1 Cookies – generelle retningslinjer

På vores hjemmeside bruger vi på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) såkaldte cookies. Vores interesse i at optimere vores hjemmeside skal i den forbindelse anses for at være en legitim interesse i ovennævnte bestemmelses forstand. Cookies er små filer, som gemmes på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores hjemmeside. Cookies forårsager ingen skade på din enhed, indeholder ingen virus, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres der informationer, som genereres i forbindelse med den specifikke enhed, der anvendes. Dette betyder dog ikke, at vi derigennem får direkte kendskab til din identitet. Brugen af cookies tjener for det første det formål at gøre det mere bekvemt for dig at bruge vores tilbud. Vi bruger f.eks. såkaldte session-cookies, hvoraf vi kan se, at du allerede har besøgt bestemte sider på vores hjemmeside, eller at du allerede har tilmeldt dig via din kundekonto. Disse cookies slettes automatisk, når du har forladt vores hjemmeside. Derudover bruger vi også af hensyn til brugervenligheden temporære cookies, som gemmes på din enhed i en given periode. Hvis du besøger vores hjemmeside igen for at bruge vores services, kan vi automatisk se, at du allerede har været hos os, hvilke indtastninger/indstillinger du har foretaget, og hvilke varer du i givet fald allerede har lagt i din varekurv, så du ikke behøver gøre det igen. I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvornår de oplysninger slettes, og hvor længe vi opbevarer dem.

For det andet bruger vi cookies til statistisk at registrere, hvordan vores hjemmeside bruges, så vi kan optimere vores tilbud og vise informationer, der er særligt skræddersyet til dig. Besøger du vores hjemmeside igen, kan vi med disse cookies se, at du allerede har besøgt os tidligere. Disse cookies slettes automatisk efter en given, nærmere defineret tid. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Men du kan figurere din browser således, at der ikke lagres cookies på din computer, eller således at der altid vises en advarsel, før der gemmes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

Du finder en oversigt over de anvendte cookies med yderligere informationer (f.eks. opbevaringsperiode) og indsigelsesmuligheder i vores cookie-bestemmelser.

7.2 Google Analytics

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

For at kunne skræddersy og fortløbende optimere vore hjemmesider bruger vi på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Vores legitime interesse er baseret på de beskrevne formål. I denne sammenhæng udarbejdes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der bruges cookies. Cookien genererer i den forbindelse følgende informationer om din brug af denne hjemmeside:

 • browsertype/ -version
 • anvendt operativsystem
 • referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • den besøgende computers hostnavn (IP-adresse),
 • tidspunkt for server-forespørgslen.

 

Informationerne anvendes til at analysere brugen af vores hjemmesider, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiderne og til at levere yderligere services, der er forbundet med brugen af hjemmesiderne og internettet med henblik på markedsundersøgelser og skræddersyet udformning af disse hjemmesider. IP-adresserne anonymiseres, således at der ikke kan ske identifikation (såkaldt IP-maskering).

Du kan indstille din browser-software, så den forhindrer, at cookierne installeres, men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle denne hjemmesides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du ved at downloade og installere dette browser-plugin forhindre, at Google registrerer og behandler de oplysninger, som er genereret ved hjælp af cookien, og som relaterer sig til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse).  Især når der er tale om browsere på mobile enheder, kan du i stedet for at installere et browser-plugin, også forhindre, at Google Analytics foretager registrering, ved at klikke på dette link. I dette tilfælde gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine oplysninger, når du besøger dette website. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun for vores hjemmeside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der ligger i denne browser, er du nødt til at placere opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere informationer om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics’ hjemmeside.

Modtager/modtagerkategorier:

De informationer, som genereres i cookien, overføres til en af Googles servere i USA og lagres der. Din IP-adresse sammenkobles aldrig med andre af Googles oplysninger. Disse informationer overføres i givet fald også til tredjemand, såfremt der er lovkrav herom, eller i det omfang tredjemand behandler disse oplysninger i sin egenskab af databehandler.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Når IP-adressen er anonymiseret, kan den ikke længere spores tilbage til dig. De oplysninger, der er bearbejdet statistisk, slettes hos Google Analytics efter 26 måneder. De rapporter, som er udarbejdet på basis af Google Analytics, indeholder ingen personoplysninger.

7.3 Onsite-targeting og hjemmesideoptimering

Formålne med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Med henblik på optimering af vore hjemmesider og de reklamespots, der vises på hjemmesiderne, registreres og analyseres informationer ved hjælp af cookies på vores hjemmeside. Formålet er især at sikre, at du på dine enheder kun får vist reklamer, som ud fra din hidtidige brugeradfærd er orienteret mod dine faktiske eller formodede interesser. De informationer, der er behandlet med disse formål for øje, indeholder f.eks. oplysninger om, hvilke af vore produkter du har interesseret dig for. Det juridiske grundlag for disse databehandlingsaktiviteter findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Både du og vi har således en interesse i, at vores hjemmesider optimeres, så du får en bedre indkøbsoplevelse og undgår, at du får vist reklamer, som er uinteressante for dig. Registrering og analyse foregår udelukkende pseudonymt, og vi har ingen mulighed for at identificere dig. Særligt gælder, at oplysningerne ikke sammenkobles med dine personoplysninger.

Modtager/modtagerkategorier:

Modtagere af oplysningerne er de ovenfor nævnte tjenesteudbydere, som behandler dine oplysninger på et kontraktligt grundlag i henhold til vores instrukser og udelukkende til det tilsigtede formål.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De cookies, der placeres i den forbindelse, og de informationer, der er indeholdt heri, lagres som fastlagt i cookie-bestemmelser og slettes straks, hvis der gøres indsigelse.

7.4 Re-targeting

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Vi bruger endvidere re-targeting-teknologier fra forskellige udbydere. Med dem kan vi udforme vores markedsføring, så den bliver mere interessant for dig. I den forbindelse placeres der en cookie, som bruges til at indsamle oplysninger om interesser ved anvendelse af pseudonymer. Dermed indsamles der i anonymiseret form informationer om din surf-adfærd til brug for markedsføring, og informationerne gemmes i cookie-tekstfiler på din computer og analyseres ved hjælp af en algoritme. Efterfølgende kan der på vores partneres hjemmesider vises målrettede produktanbefalinger i form af reklamebannere for vore produkter, der kan have din interesse, og som er tilpasset dig personligt. Disse oplysninger kan aldrig bruges til personlig identifikation af den, der besøger denne hjemmeside. I den forbindelse behandles der ingen direkte personoplysninger, og der sker ingen sammenkobling af brugerprofiler med personoplysninger. Disse databehandlingsaktiviteter sker på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Via de targeting-tiltag, som vi gør brug af, vil vi sikre, at du kun får vist reklame på dine enheder, som er orienteret mod dine faktiske eller formodede interesser. Det er derfor både i din og i vores interesse, at du ikke belemres med reklamespots, som du ikke er interesseret i.

Hvis du alligevel ikke længere ønsker at få vist brugertilpassede reklamebannere fra Lidl, kan du med virkning for fremtiden gøre indsigelse mod denne indsamling og lagring af oplysninger på følgende måde:

 • Med et klik på den knap, der vises i hvert reklamebanner (f.eks. ”i”), får du adgang til udbyderens relevante hjemmeside. Der får du endnu engang forklaret systematikken i re-targeting-teknologien, og du får tilbudt mulighed for at fravælge reklamer (”opt-out”). Hvis du framelder reklamer fra en udbyder, lagres der en såkaldt ”opt-out”-cookie på din computer, som forhindrer, at den pågældende udbyders reklamebannere fremover vises. Du bedes være opmærksom på, at dette fravalg af reklamer kun kan ske via din computer, og at de pågældende ”opt-out”-cookies ikke må slettes fra din computer.
 • Alternativt kan du også gøre brug af de muligheder for at gøre indsigelse, der fremgår af punkt 7.5 i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

Modtager/modtagerkategorier:

På vores hjemmeside bruger vi re-targeting-teknologier fra forskellige udbydere, som behandler de ovennævnte oplysninger som led i re-targetingprocessen. Yderligere oplysninger om de cookies, som disse tjenesteudbydere anvender, fremgår af vores cookie-bestemmelser.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De cookies, der placeres med henblik på re-targeting og de informationer, der er indeholdt heri, lagres i den periode, der fremgår af  cookie-bestemmelserne, og slettes derefter automatisk.

7.5  Interessebaseret online-reklame

For at sikre, at vi kun viser dig de reklamer, som er relevante for dig, analyserer vi i fuldstændig pseudonymiseret form din brugeradfærd på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. På den måde kan vi identificere dine interesser i relation til vores produkter og services..

Du kan forhindre analyser af din brugeradfærd ved at gøre brug af de muligheder for at gøre indsigelse, som er nævnt her. Desuden kan du på hjemmesiden http://www.youronlinechoices.com/ forhindre interessebaseret reklame fra en lang række selvregulerede medlemmer af European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), herunder  Lidl, via den såkaldte præference-manager. Du bedes være opmærksom på, at der i den forbindelse placeres en såkaldt opt-out-cookie på din computer. Hvis du sletter den, får du igen vist interessebaseret reklame.

7.6 Mulighed for at gøre indsigelse/opt-out-mulighed

De targeting-teknologier, som er beskrevet i 7.3 og 7.4, kan du forhindre ved at indstille cookierne i din browser (se også punkt 7.1). Derudover har du mulighed for at forhindre interessebaseret, personligt tilpasset reklame ved hjælp af den såkaldte præference-manager eller ved at aktivere de opt-out-cookies, som er gemt.

8. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i punkt 7, videregiver vi ikke dine oplysninger til modtagere med hjemsted uden for EU eller EØS. De behandlingsaktiviteter, der er nævnt i punkt 7, medfører, at der fremsendes data til de servere, som tilhører de udbydere af  tracking- og targetingteknologier, som vi har engageret. Disse servere befinder sig til dels i USA (nærmere detaljer herom under oplysningerne om de konkrete modtagere). Fremsendelsen af data sker i henhold til principperne om det såkaldte Privacy Shield samt på grundlag af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen.      

9. Dine rettigheder som registreret

9.1 Overblik

I tillæg til din ret til at trække de samtykker, du har afgivet over for os, tilbage, har du følgende yderligere rettigheder, såfremt de relevante betingelser i lovgivningen er opfyldt:

 • i henhold til persondataforordningens artikel 15 ret til indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer,
 • i henhold til persondataforordningens artikel 16 ret til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger
 • i henhold til persondataforordningens artikel 17 ret til sletning af de personoplysninger, vi opbevarer,
 • i henhold til persondataforordningens artikel 18 ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • i henhold til persondataforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet
 • i henhold til persondataforordningens artikel 21 ret til indsigelse.

9.2 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i persondataforordningen

I henhold til persondataforordningens artikel 15, stk. 1 har du ret til på anmodning herom gratis at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Dette omfatter især:

 • de formål, til hvilke personoplysningerne behandles
 • de kategorier af personoplysninger, som behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i persondataforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum  meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af persondataforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

9.3  Ret til berigtigelse i henhold til persondataforordningens artikel 16

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

9.4  Ret til sletning i henhold til persondataforordningens artikel 17

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til persondataforordningens artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 , og der foreligger for så vidt angår persondataforordningens artikel 21, stk. 1, ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i persondataforordningens artikel 8, stk. 1.

Har vi offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen,  rimelige foranstaltninger for at underrette tredjemand, som behandler dine personoplysninger, om, at du også har anmodet om, at tredjemand sletter alle link til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

9.5  Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til persondataforordningens artikel 18

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder i stedet for sletning af personoplysningerne om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses
 • den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede, eller
 • du  har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af persondataforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

9.6  Ret til dataportabilitet i henhold til persondataforordningens artikel 20

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i persondataforordningen og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

9.7 Ret til indsigelse i henhold til persondataforordningens artikel 21

Er forudsætningerne i persondataforordningens artikel 21, stk. 1 opfyldt, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

Ovenstående almindelige indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål, som er beskrevet i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, og som behandles på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I modsætning til den særlige indsigelsesret (sml. ovenfor især punkt 5 og 7.6), som vedrører databehandling i reklameøjemed, er vi i henhold til persondataforordningen kun forpligtet til at tage højde for en sådan almindelig indsigelse, hvis du informerer os om grunde af overordnet betydning for indsigelsen, f.eks. at liv eller helbred er i fare. Derudover har du mulighed for at henvende dig til den tilsynsmyndighed, som Lidl Danmark K/S hører under eller til databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S.

10. Kontaktorganer 

10.1 Kontaktorganer i tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller vedrørende udøvelse af dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine oplysninger (databeskyttelsesrettigheder), kan du henvende dig til vores kundeservice:

https://www.lidl.dk/da/kontakt.htm
 

10.2  Kontaktperson, hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger

Skulle du have yderligere spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger, bedes du henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren hos den dataansvarlige.

10.3  Ret til at klage til datatilsynsmyndigheden

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk.

11. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver  

Disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger gælder for databehandling foretaget af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding („den dataansvarlige”) og for hjemmesiden www.lidl.dk. Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S kan kontaktes på ovennævnte adresse, att. databeskyttelsesrådgiveren eller på databeskyttelse@lidl.dk. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.lidl.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 01-08-2019 af Cookiebot:

 

Vis indhold
Skjul indhold
Databeskyttelseserklæring for vores sider på de sociale medier

I det følgende vil vi gerne informere dig om håndteringen af dine data i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 13.  

1. Ansvar

Ansvarlig for følgende beskrevne indsamling og behandling af data er dels:

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

Mail: databeskyttelse@lidl.dk

og dels de pågældende operatører af de sociale medieplatforme. I forbindelse med bestemte behandlingsformer optræder vi og platformoperatørerne som fælles dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 26 (behandling i henhold til pkt. 4).

Vi, Lidl Danmark K/S (efterfølgende Lidl Danmark), driver følgende sider på de sociale medier:

Twitter: https://twitter.com/lidldanmark

Facebook: https://www.facebook.com/lidldanmark

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlDK

Instagram: https://www.instagram.com/lidldanmark/

Google+: https://plus.google.com/116776459475619846081

2. Operatøren af medieplatformens ansvar

Vi har kun begrænset indflydelse på den databehandling, der foregår via operatørerne af de sociale medieplatforme (f.eks. administration af medlemmer og de delte informationer). På de steder, hvor vi har indflydelse og kan parameterindstille databehandlingen, handler vi inden for rammerne af de muligheder, vi har for at sikre, at operatøren af den sociale medieplatform behandler dataene fortroligt. Mange steder har vi dog ikke mulighed for at påvirke, hvordan operatøren af den sociale medieplatform behandler dataene, og vi ved heller ikke præcis, hvilke data der behandles. 

Operatøren af platformen driver tjenestens samlede IT-infrastruktur, har sine egne databeskyttelsesbestemmelser og har et eget brugerforhold til dig (hvis du er registreret som bruger af den pågældende sociale medietjeneste). Det er således kun operatøren, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende din profil. Den har vi som virksomhed ikke adgang til.  

Yderligere oplysninger om databehandlingen via udbyderen af den sociale medieplatform og andre muligheder for indsigelse finder du i udbyderens databeskyttelseserklæring:

Twitter: https://twitter.com/lidldanmark

Facebook: https://www.facebook.com/lidldanmark

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlDK

Instagram: https://www.instagram.com/lidldanmark/

Google+: https://plus.google.com/+Lidl_DE

3.Vores ansvar  

a) Formålet med behandlingen af data hos os / retsgrundlag

Formålet med behandlingen af data via vores sociale medie-websteder er at informere kunderne om tilbud, produkter, ydelser, spottilbud, konkurrencer, temaer, virksomhedsnyheder og interaktion med dem, der besøger disse sociale medier om disse temaer samt at besvare eventuelle spørgsmål, ris eller ros.

Vi forbeholder os dog ret til at slette indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Vi deler eventuelt dit indhold på vores side, hvis denne funktion findes på den sociale medieplatform og kommunikerer med dig via den sociale medieplatform. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Formålet med databehandlingen er public relation-arbejde og kommunikation.

Operatøren af platformen har ingen mulighed for at påvirke den behandling af dine data, som sker via Lidl Danmark, i forbindelse med kundekommunikation eller konkurrencer.

Som allerede nævnt er det i de tilfælde, hvor udbyderen af den sociale medieplatform giver os mulighed for det, vores målsætning at udforme vores sider på de sociale medier på en sådan måde, at dataene beskyttes bedst muligt.

b) Modtager / Modtagerkategorier:

De data, som f.eks. kommentarer, videoer, fotos, offentlige nyheder etc., som du lægger på vores sider på de sociale medier, offentliggøres på den sociale medieplatform og bruges eller behandles på intet tidspunkt af os til andre formål. Vi forbeholder os dog retten til at slette ulovligt indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Dette er for eksempel tilfældet ved retskrænkende eller ulovlige posts, had-kommentarer, anstødelige kommentarer (særligt med seksuelt indhold) eller bilag (f.eks. fotos eller videoer), som under de givne forhold strider mod ophavsrettigheder, personlige rettigheder, straffelovgivningen eller Lidl Danmarks etiske principper. 

I nogle tilfælde deler vi dit indhold på vores side, hvis denne funktion er tilstede på den sociale medieplatform og kommunikerer via den sociale medieplatform. Hvis du stiller os et spørgsmål via den sociale medieplatform, henviser vi, alt efter svarets art, til en mere sikker kommunikationsvej, som kan garantere fortrolighed. Du har altid mulighed for at stille os fortrolige spørgsmål på den mailadresse, der er nævnt i punkt 1 eller i kontaktformularen på vores hjemmeside.

Hvad angår data, som du sender til os fortroligt (f.eks. pr. brev eller mail), gives disse ikke videre til tredjemand uden for Lidl-Gruppen. Undtagelsesvis behandles data på vegne af os af ordrebehandlere. Disse er til enhver tid udvalgt omhyggeligt, de auditeres af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 28. Derudover kan det være nødvendigt at videregive uddrag af dit fortrolige spørgsmål til behandling hos kontraktpartnere (f.eks. en leverandør i forbindelse med et spørgsmål om et specifikt produkt). I dette tilfælde anonymiseres spørgsmålet dog først, så tredjemand ikke kan etablere nogen forbindelse til dig. Hvis det i et enkelt tilfælde er nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger, vil vi informere dig om dette på forhånd og indhente dit samtykke hertil.

c) Opbevaringsperiode / Kriterier til fastlæggelse af opbevaringsperioden:

Alle personlige informationer, som du i forbindelse med spørgsmål (forslag, ris eller ros) har sendt til os fortroligt, slettes eller anonymiseres sikkert senest 90 dage efter, at svaret er sendt til dig. Opbevaringsperioden på 90 dage begrundes med, at du som kunde, efter at have fået et svar fra os, muligvis kontakter os igen vedrørende den samme sag, og at vi derfor kan have brug for at se den tidligere korrespondance. Erfaringen viser, at der som regel ikke kommer yderligere spørgsmål til samme sag efter 90 dage.

Alle offentlige posts foretaget af dig på det sociale mediewebsted forbliver tidsmæssigt ubegrænset på mediewebstedet, med mindre vi sletter disse på grund af en ajourføring af det pågældende tema, en lovovertrædelse eller en overtrædelse af vores retningslinjer, eller såfremt du selv sletter det postede igen.

Vi har ingen mulighed for at påvirke sletning af dine data hos operatøren. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

d) Konkurrencer

Formål med databehandlingen / retsgrundlag: På vores webside, via vores nyhedsbrev, på vores websteder på sociale medier eller via Lidl-appen, har du mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer. Hvis der i den pågældende konkurrence ikke er bestemt andet, eller hvis du ikke udtrykkeligt har givet os et mere omfattende samtykke, anvendes de personlige data, som er givet til os i forbindelse med denne konkurrence udelukkende i forbindelse med afviklingen af konkurrencen (f.eks. formidling af vinder, information til vinder, fremsendelse af gevinst, og ved anonym bekendtgørelse af vinderen). Hvis du på det pågældende sociale medienetværk handler under dit rigtige navn, eller du kan genkendes via et foto i din profil, kan vi ikke garantere, at du ikke kan identificeres af andre brugere.

Retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.  Hvis der afgives en samtykkeerklæring i forbindelse med en konkurrence, er retsgrundlaget for den pågældende databehandling art. 6, stk. 1, litra a. Hvis du i forbindelse med en konkurrence har afgivet dit samtykke, har du altid mulighed for med virkning for fremtiden at tilbagekalde dette samtykke.

Modtagere / modtagerkategorier: Videregivelse af data til tredjemand sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre konkurrencen eller fremsende gevinsten (f.eks. fremsendelse af gevinsten gennem konkurrencens sponsor eller videregivelse af data til transportfirmaet), eller hvis vi har modtaget dit samtykke. Vær opmærksom på at det på nogle sociale mediewebsteder er muligt at se din deltagelse direkte på det offentlige websted (f.eks. på opslagstavlen eller i kommentarerne), og at andre brugere således også kan se, at du deltager. Desuden kan din gevinst i sådanne tilfælde også ses på det pågældende sociale mediewebsted. Hvis du på det pågældende sociale medienetværk handler under dit rigtige navn, eller du kan genkendes via et foto i din profil, kan vi ikke garantere, at du ikke identificeres af andre brugere.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden: Når konkurrencen er slut, og vinderne er offentliggjort, slettes deltagernes personlige data. I forbindelse med gevinster (ting) opbevares vindernes data, så længe perioden for den lovpligtige mangelsbeføjelse er gældende, således at man ved en eventuel mangel kan foretage udbedring eller ombytning. Ved deltagelse i en konkurrence på de sociale medier (f.eks. ved hjælp af posts eller kommentarer) har vi ikke mulighed for at påvirke sletningen af dine data via operatøren. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

e) Fremsendelse af nyhedsbrev

Formål med databehandlingen / retsgrundlag:

Via inlineframes på vores sider på de sociale medier har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har givet samtykke til at få tilsendt vores nyhedsbrev, bruger vi din mailadresse og i givet fald dit navn til at fremsende (hvis muligt individuelle) informationer om produkter, spottilbud, konkurrencer eller nyheder vedrørende tilbud i butikken og i onlineshoppen samt tilbud på blomster, fotos og rejser. Desuden bruges informationerne til spørgsmål om kundetilfredshed. Vi opbevarer og behandler disse data med henblik på fremsendelse af nyhedsbrev.

Nyhedsbrevets indhold omfatter spottilbud (tilbud, rabatmuligheder, konkurrencer m.m.)

I fortsættelse af en bestilling har du mulighed for at afgive en vurdering af købet. Hertil sender vi dig en mail med et link, hvor du anonymt kan afgive en vurdering af det købte produkt.

Retsgrundlaget for den ovennævnte behandling af data er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

For at kunne være sikker på, at der ikke er sket en fejl ved indtastningen af mailadressen, anvender vi den såkaldte Double-Opt fremgangsmåde: Efter at du har skrevet din mailadresse i tilmeldingsfeltet, sender vi et bekræftelseslink til dig. Først når du har klikket på dette link, registreres din mailadresse i vores system.

Du kan til hver en tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, til at deltage i undersøgelser om kundetilfredshed og til at få udarbejdet en personaliseret brugerprofil, f.eks. ved at du på vores hjemmeside afmelder nyhedsbrevet. Link til afmeldelse finder du her eller sidst i nyhedsbrevet. Din afmelding betragtes som tilbagekaldelse af dit samtykke til udarbejdelse af din brugerprofil og modtagelse af nyhedsbrevet. Vi sletter dine brugerdata.

Modtager / modtagerkategorier:

Hvis der til fremsendelse af nyhedsbreve eller der til muligheden for at afgive købsvurderinger benyttes eksterne ordrebehandlere, er disse kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 28.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden:

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage Lidls nyhedsbrev, spærres din mailadresse for modtagelse af nyhedsbrevet. Dine data slettes efter seks måneder fra de pågældende maillister. Ved tilmelding til nyhedsbrev på en side på de sociale medier, har vi ingen indvirkning på sletningen af dine data. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

4. Fælles ansvar, jf. databeskyttelsesforordningens art. 26, stk. 1:

Der eksisterer et delvist fælles dataansvar med operatøren af de sociale medier i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 26, stk. 1:

I forbindelse med de websporingsmetoder, som operatøren af den sociale medieplatform anvender, har operatøren og vi et fælles ansvar. Websporing kan også udføres, uanset om du er logget på eller registreret hos medieplatformen. Som allerede nævnt er vi mere eller mindre afskåret fra at påvirke websporingsmetoderne på den sociale medieplatform. Vi kan f.eks. ikke slå det fra.

 

Retsgrundlaget for websporingsmetoderne er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Interessen for at optimere den sociale medieplatform og den pågældende fanside må derfor i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse betragtes som berettiget.

 

Yderligere informationer om modtagere og kategorier af modtagere samt om opbevaringsperioden og kriterierne for opbevaringsperioden kan du se i platformsoperatørens databeskyttelseserklæringer. Vi har ingen indflydelse på disse.

Mulighederne for at varetage dine rettigheder til at hindre disse websporingsmetoder kan du se i de databeskyttelseserklæringer for operatører, som er nævnt i punkt 2. Du kan også kontakte platformoperatørerne via de kontaktdata, der er angivet på hjemmesiden.

De statistikker, som udbyderen af den sociale medieplatform stiller til rådighed for os, kan vi kun påvirke og hindre i begrænset omfang. Vi sørger dog for, at der ikke stilles yderligere valgfrie statistikker til rådighed for os.

Du skal dog være opmærksom på følgende: Det kan ikke udelukkes, at udbyderen af den sociale medieplatform bruger dine profil- og adfærdsdata til for eksempel at vurdere dine vaner, personlige relationer, præferencer etc. Lidl Danmark har ingen indflydelse på behandlingen eller videregivelsen af dine data via udbyderen af den sociale medieplatform.

5. Dine rettigheder som bruger

I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 15, stk. 1 har du ret til at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger der opbevares hos Lidl Danmark.

Derudover har du ret til berigtigelse (databeskyttelsesforordningens art. 16), til sletning (databeskyttelsesforordningens art. 17) og til begrænsning af behandlingen (databeskyttelsesforordningens art. 18) af dine data, hvis de lovmæssige forudsætninger er til stede.

Hvis databehandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e eller litra f, har du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse mod en databehandling, bortfalder denne også i fremtiden, med mindre den ansvarlige kan påvise, at der er tvingende grunde til den fortsatte behandling, som opvejer den pågældendes interesse.

Hvis du selv har stillet de behandlede data til rådighed, er du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 20, berettiget til få overdraget disse data til tredjemand. Denne rettighed kan du imidlertid kun gøre gældende over for operatøren for den sociale medieplatform, da det kun er operatøren, der har adgang til dine profildata.

Hvis databehandlingen sker på grundlag af et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, uden at legitimiteten af den hidtidige behandling berøres.  

Du bedes henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige skriftligt eller pr. mail i de ovennævnte tilfælde samt i tilfælde af åbne spørgsmål eller klager. 

Derudover har du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 77, ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du i forbindelse med en bestemt databehandling, som vi har indflydelse på, vil gøre din ret gældende, bedes du kontakte os. Vi undersøger selv din henvendelse eller sender den om nødvendigt videre til den pågældende sociale medieplatform, hvis din henvendelse vedrører en databehandling udført af operatøren af et socialt medienetværk.

9. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige:

Vores databeskyttelsesrådgiver svarer gerne på yderligere spørgsmål om databeskyttelse og kan kontaktes her:

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

Mail: databeskyttelse@lidl.dk

Vis indhold
Skjul indhold
Databeskyttelse (opskrifter)

Det glæder os, at du er interesseret i, hvordan vi beskytter personoplysninger på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, vil vi gerne have, at du føler dig tryg og sikker og opfatter den måde, vi beskytter personoplysninger på, som et kundeorienteret kvalitetsparameter.
I de følgende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles af Lidl Danmark K/S. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig. Det er især persondataforordningen, der tjener som lovgrundlag for beskyttelsen af personoplysninger.

Oplysninger indhentet

Systemet gemmer følgende adgangsdata som en fil, når du besøger vores hjemmeside:
- Den hjemmeside, hvorfra du har adgang til vores hjemmeside
- Din IP-adresse
- Dato og tidspunkt for dit besøg
- Dine handlinger på stedet
- HTTP-kode;
- Tid brugt på enhver side på webstedet
- Oplysninger om browseren og det anvendte operativsystem.
Bemærk, at IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, hvilket resulterer i sletning af de sidste tegn på brugerens IP-adresser. Denne forkortelse af brugernes IP-adresser udføres i EU eller i en kontraherende medlemsstat i traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde (dvs. med henblik på undersøgelse af en lovovertrædelse) kan hele IP-adressen overføres til og anonymiseret i USA.
Disse oplysninger sendes til Google med henblik på målrettet annoncering.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (Google). Google Analytics bruger tekstfiler, der er gemt på din computer ("cookies") for at aktivere analysen af ​​en brugers hjemmeside brug. Oplysninger oprettet og indsamlet af cookies vedrørende brugernes brug af denne hjemmeside vil generelt blive overført til og gemt på servere, herunder servere i USA.
Google bruger oplysningerne på denne hjemmeside på vegne af hjemmesidens operatør til at analysere brugernes brug af hjemmesiden, for at generere rapporter om brugernes hjemmesideaktivitet, at oprette anonyme brugerprofiler og webstatistikker og at yde yderligere tjenester på vegne af hjemmesiderne operatør i forbindelse med hjemmesiden og internetbrug.
Google Analytics vil udnytte eksisterende demografiske data indsamlet af Google om gentagne besøgende på dette websted, og hvilke besøgende, der ser og gør på Lidl ejede websider for målrettet annoncering til Lidl.
De indsamlede oplysninger overføres til Facebook og Twitter. Lidl vil ikke have adgang til nogen af ​​disse oplysninger - den bliver fuldstændigt krypteret på Lidl's ende.
Google, Facebook og Twitter forbeholder rettighederne til de indsamlede data, og Lidl vil ikke indhente eller opbevare nogen personligt identificerbare oplysninger. Lidl har på plads passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som regelmæssigt gennemgås for at sikre sikkerheden for dine personlige oplysninger.
Eventuelle personlige eller forretningsmæssige oplysninger (fx e-mail-adresse), som du frivilligt giver til Lidl i forbindelse med vores online-tjenester (f.eks. Registrering for vores reklamemeddelelse) vil kun blive brugt til det formål, som det oprindeligt blev indsamlet og vil overføres ikke til tredjepart uden at give dig besked herom.

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

For at kunne skræddersy og fortløbende optimere vore hjemmesider bruger vi på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Vores legitime interesse er baseret på de beskrevne formål. I denne sammenhæng udarbejdes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der bruges cookies. Cookien genererer i den forbindelse følgende informationer om din brug af denne hjemmeside:

 • browsertype/ -version
 • anvendt operativsystem
 • referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • den besøgende computers hostnavn (IP-adresse),
 • tidspunkt for server-forespørgslen.

Informationerne anvendes til at analysere brugen af vores hjemmesider, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiderne og til at levere yderligere services, der er forbundet med brugen af hjemmesiderne og internettet med henblik på markedsundersøgelser og skræddersyet udformning af disse hjemmesider. IP-adresserne anonymiseres, således at der ikke kan ske identifikation (såkaldt IP-maskering).

Du kan indstille din browser-software, så den forhindrer, at cookierne installeres, men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle denne hjemmesides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du ved at downloade og installere dette browser-plugin forhindre, at Google registrerer og behandler de oplysninger, som er genereret ved hjælp af cookien, og som relaterer sig til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse).  Især når der er tale om browsere på mobile enheder, kan du i stedet for at installere et browser-plugin, også forhindre, at Google Analytics foretager registrering, ved at klikke på dette link. I dette tilfælde gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine oplysninger, når du besøger dette website. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun for vores hjemmeside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der ligger i denne browser, er du nødt til at placere opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere informationer om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics’ hjemmeside.

Modtager/modtagerkategorier:

De informationer, som genereres i cookien, overføres til en af Googles servere i USA og lagres der. Din IP-adresse sammenkobles aldrig med andre af Googles oplysninger. Disse informationer overføres i givet fald også til tredjemand, såfremt der er lovkrav herom, eller i det omfang tredjemand behandler disse oplysninger i sin egenskab af databehandler.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Når IP-adressen er anonymiseret, kan den ikke længere spores tilbage til dig. De oplysninger, der er bearbejdet statistisk, slettes hos Google Analytics efter 26 måneder. De rapporter, som er udarbejdet på basis af Google Analytics, indeholder ingen personoplysninger.

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

For at gøre dit besøg så behageligt og behageligt som muligt på vores hjemmeside, bruger Lidl Irland / Nordirland cookies. Cookies er små stykker information eller tekst, der sendes af en bestemt webserver til en webbrowser, som gør det muligt for serveren at indsamle oplysninger fra browseren. Det gør det muligt for din computers server at få adgang til informationer på vores hjemmeside hurtigere og mere effektivt.
De indsamlede oplysninger vedrørende brugeren indsamles for at give Lidl mulighed for at levere sine tjenester, samt til analytikere og adfærdsmæssige målretningsmål til remarketing.
Billedet nedenfor giver et overblik over alle cookies, vi bruger, og formålet, som vi bruger dem til. Nogle af disse cookies er strengt designet til at gøre denne hjemmeside tilgængelig for dig og installeret direkte på din pc uden behov for dit samtykke. Andre cookies gemmes kun, når du har givet dit samtykke.
Du kan selvfølgelig indstille din browser til ikke at gemme cookies og slette alle eksisterende cookies. Hvis du bruger Internet Explorer, Firefox eller Chrome, skal du følge instruktionerne nedenfor:

Internet Explorer:

1. Klik på knappen Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger.
2. Klik på fanen Fortrolighed, og flyt derefter skyderen øverst for at blokere alle cookies under Indstillinger, og klik derefter på OK.

Firefox:

1. Øverst i Firefox-vinduet skal du klikke på menuen Funktioner og derefter vælge Valg.
2. Vælg panelet Privatliv.
3. Indstil "Firefox vil:" til "Brug brugerdefinerede indstillinger til historie".
4. Fjern markeringen Marker Accept cookies fra websteder for at deaktivere cookies.
5. Klik på OK for at lukke vinduet Indstillinger.

Chrome:

1. Klik på Chrome-menuen på browserens værktøjslinje.
2. Vælg Indstillinger.
3. Klik på Vis avancerede indstillinger.
4. Klik på knappen Indholdsindstillinger i afsnittet "Beskyttelse af personlige oplysninger".
5. I afsnittet "Cookies" kan du skifte til din foretrukne indstilling.

Opera 10.0:

1. Klik på menuen "Værktøjer" Opera.
2. Klik på Indstillinger.
3. Skift til fanen Avanceret og til cookie sektionen.
4. Vælg "Aldrig acceptere cookies".
5. Sørg for, at "Slet nye cookies, når du forlader Opera" ikke er markeret.
6. Klik på OK.
Hvis du bruger en anden internetbrowser, skal du kontrollere instruktionerne i din hjælpefunktion om, hvordan du deaktiverer og sletter cookies.
Tip: Blokerede cookies kan forhindre, at nogle sider vises korrekt, eller at funktionaliteten kan være deaktiveret.

Kontaktorganer 

Kontaktorganer i tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller vedrørende udøvelse af dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine oplysninger (databeskyttelsesrettigheder), kan du henvende dig til vores kundeservice:

https://www.lidl.dk/da/kontakt
 

Kontaktperson, hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger

Skulle du have yderligere spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger, bedes du henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren hos den dataansvarlige.

Ret til at klage til datatilsynsmyndigheden

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk.

Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver  

Disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger gælder for databehandling foretaget af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding („den dataansvarlige”) og for hjemmesiden www.lidl.dk. Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S kan kontaktes på ovennævnte adresse, att. databeskyttelsesrådgiveren eller på databeskyttelse@lidl.dk.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 
Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.lidl.dk/opskrifter

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: opskrifter.lidl.dk

 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 24-08-2019 af Cookiebot:

Vis indhold
Skjul indhold
Oplysninger til samarbejdspartnere

Tak fordi du besøger vores hjemmeside.

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt, og vi vil løbende informere dig om behandlingen af dine persondata.

Den nedenstående databeskyttelsespolitik gælder for dig, når du tager kontakt til os, når du indleder kontraktsforhandlinger med os, og/eller når der er indgået kontrakt med os og der i denne forbindelse behandles data om fysiske personer.

Det lovmæssige grundlag er EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven.

Hvilke data der behandles detaljeret, afhænger af de aftalte ydelser. Alle nedenstående informationer vil således ikke være lige relevante for dig.

Hvordan indsamler vi dine persondata og hvilke datakategorier benytter vi?

Vi indsamler hovedsageligt dine data hos dig selv.

Det kan dog også blive nødvendigt at behandle persondata, som vi har modtaget fra andre virksomheder, myndigheder eller anden tredjemand, f.eks. fra kreditoplysningsbureauer, skattevæsenet e. lign. Dertil hører også persondata, som vi har modtaget gennem en Whistleblower-ordning vedrørende mulige compliance-brud eller i forbindelse med compliance- undersøgelser.

Relevante persondata kan være følgende: Personoplysninger (f.eks. for-/efternavn, adresse og andre kontaktdata, fødselsdag og fødselssted samt nationalitet), legitimations- og dokumentationsdata (f.eks. handelsregisterudskrifter, data på legitimationskort og underskriftprøver), data baseret på forretningsforholdet (f.eks. betalingsdata og informationer om ordrer), oplysninger om kreditværdighed, data om selskabsstruktur og ejerforhold, fotos og videooptagelser (f.eks. i forbindelse med levering af varer) samt andre lignende data.

Formål med og retsgrundlag for databehandlingen

Opfyldelse af de kontraktmæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra b GDPR)

Formålet med databehandlingen kan i nogle tilfælde i første omgang være at gennemføre kontraktforhandlinger og derefter at sikre efterlevelse af forpligtelserne i den indgåede kontrakt.

Opfyldelse af en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c GDPR)

Formålet med databehandlingen kan i nogle tilfælde at være efterleve retlige forpligtelser.

Til disse retlige forpligtelser hører f.eks. opfyldelse af opbevarings- og identifikationsforpligtelserne, f.eks. i forbindelse med bestemmelserne om hindring af hvidvask, den skattemæssige kontrol- og anmeldelsespligt og databehandlingen i forbindelse med myndighedsforespørgsel.

Opfyldelse af legitim interesse (art. 6, stk. litra f GDPR)

Det kan også være nødvendigt at behandle persondata, selv om det ikke er nødvendigt for opfyldelse af den indgåede kontrakt eller for at efterleve retlige forpligtelser, hvis vi i stedet har en legitim interesse i at behandle oplysningerne. Vi forfølger hovedsageligt en legitim interesse i forbindelse med valg af en egnet forretningspartner, gennemførelse af retlige krav, afværgelse af krav om erstatningsansvar, adgangs- og indgangskontrol, opklaring af mulige compliance-brud, hindring af strafbare handlinger og regulering af skader, der er sket på baggrund af forretningsforholdet.

Ved kontraktindgåelse indhenter vi – til opfyldelse af de ovennævnte punkter for legitim interesse – oplysninger om din kreditværdighed hos kreditoplysningsbureauer. Oplysningernes bruges til at kontrollere din kreditværdighed. Kreditoplysningsbureauerne gemmer data, som de modtager fra f.eks. banker og virksomheder. Disse data er hovedsageligt efternavn, fornavn, fødselsdato, adresse og informationer om betalingsevne. Yderligere informationer om disse data kan du få direkte fra kreditoplysningsbureauerne.

Hvem modtager de persondata, som vi har modtaget fra dig?

Inden for virksomheden behandles dine persondata af de enheder, som har brug for dataene for at opfylde en kontraktlig eller retlig forpligtelse eller til at forfølge en legitim interesse. I forbindelse med kontraktforholdet kan også de medarbejdere, der behandler kontrakten få adgang til dine persondata. Overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser sikres i den forbindelse kontraktmæssigt.

Dataene kan desuden videregives til selskaber i Schwarz Gruppen for at opfylde kontraktlige og retlige forpligtelser.

Hvor længe opbevares data?

De personlige data opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

Er du forpligtet til at stille data til rådighed?

I forbindelse med vores forretningsforhold skal du stille de persondata til rådighed, som er nødvendige for gennemførelse af forretningsforholdet med henblik på opfyldelse af de dermed forbundne forpligtelser, og som vi lovmæssigt er forpligtet til eller på grund af legitim interesse berettiget til at indhente. Uden disse data vil vi som regel ikke være i stand til at indgå i et forretningsforhold med dig.

Sker der overførsel af data til tredjelande?

Hvis vi formidler personlige data til modtagere uden for EU, sker dette kun, hvis EU-Kommissionen kan bekræfte, at det pågældende tredjeland har et passende databeskyttelsesniveau, at der er aftalt et passende databeskyttelsesniveau med modtageren af data (f.eks. ved hjælp af EU's standard kontraktklausul) eller du har givet samtykke hertil.

Hvilke rettigheder har du?

Reglerne om indsigtsret og dataportabilitet medfører, at du er berettiget til gratis at få en kopi af dine persondata, som er registreret hos os. Derudover har du ret til at få berigtiget dataene, hvis disse ikke er korrekte, og til at få begrænset behandlingen eller slettet dataene, såfremt vi ikke er forpligtet til at have dataene registreret for at leve op til kontraktlige eller retlige forpligtelser. Hvis vores behandling af dine personlige data sker på baggrund af et samtykke, er du altid berettiget til at tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Såfremt du ønsker at benytte en af ovenstående rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående mailadresse eller postadresse. Du kan desuden klage til Datatilsynet, hvis du ikke er enig i behandlingen af dine persondata.

Hvem er ansvarlig?

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

Har du yderligere spørgsmål?

Kontaktdata på vores databeskyttelsesrådgiver:

Mail: Databeskyttelse@lidl.dk

Vis indhold
Skjul indhold
Databeskyttelse hos Lidls kundeservice

 (hjemmeside, telefonhotline og e-mail)

Beskyttelse af personlige oplysninger hos Lidls kundeservice

I det nedenstående giver vi dig en udførlig forklaring i henhold til art. 13 i EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR) om behandlingen af dine personfølsomme oplysninger i forbindelse med håndteringen af dine henvendelser til Lidls kundeservice.

Ansvarlig iht. artikel 4 punkt 7 i GDPR er Lidl Danmark K/S, profilveje 9, 6000 Kolding. Du kan efter behov kontakte os telefonisk på 80702702 eller pr. e-mail på kundeservice@lidl.dk.

Vi behandler selvfølgelig personlige oplysninger, som du overlader til os ved udfyldning af kontaktformularer, telefonisk eller pr. e-mail eller på de sociale medier, fortroligt. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til det formål at besvare din kundehenvendelse. Vi anvender muligvis oplysninger om dine kundekonti hos Lidl til at identificere dig som kunde eller for at kunne behandle din henvendelse. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1 bogstav f) i GDPR. Den berettigede interesse i at behandle dine oplysninger fra Lidls side opstår her som følge af interessen i at besvare din henvendelse for dermed at bevare og fremme kundetilfredsheden.

Derfor udelukker vi principielt en videregivelse af oplysningerne til tredjeparter uden for Lidl. Rent undtagelsesvist behandles oplysninger af nøje udvalgte leverandører og samarbejdspartnere, som arbejder på vegne af os. Disse er nøje udvalgt og har indgået aftale med os iht. artikel 28 i GDPR.

Derudover kan det være nødvendigt, at vi videregiver uddrag af din henvendelse til aftalepartnere (f.eks. leverandører ved produktspecifikke forespørgsler) til behandling af din henvendelse. I disse tilfælde anonymiseres henvendelsen dog forinden, således at tredjeparter ikke kan identificere en relation til dig. Såfremt videregivelsen af dine personlige oplysninger rent undtagelsesvis skulle være nødvendig, underretter vi dig forinden og indhenter dit samtykke.

Vi sletter alle personfølsomme oplysninger, som du sender til os ved henvendelser (inspiration, ros eller kritik), efter senest efter vores endelige tilbagemelding til dig, eller også anonymiseres oplysningerne på forsvarlig vis. Opbevaringen i 90 dage er begrundet i den omstændighed, at det i enkelte tilfælde kan ske, at du som kunde efter et svar endnu engang kontakter os med samme anliggende, og vi derfor skal kunne referere til den forudgående korrespondance. Erfaringer har vist, at der efter 90 dage som regel ikke opstår yderligere spørgsmål til vores svar. Det kan i enkelte tilfælde ske, at vi af juridiske årsager (f.eks. i forsikringssager) er nødt til at opbevare dine personfølsomme oplysninger i længere tid. I disse tilfælde gemmer vi ikke dine oplysninger i længere tid end foreskrevet i de lovmæssigt fastlagte opbevaringsfrister.

I henhold til GDPR har du som berørt af databehandlingen derudover følgende generelle rettigheder:

 • Du har ret til iht. art. 15, stk. 1 i GDPR på opfordring og vederlagsfrit at få oplyst, hvilke af dine personfølsomme oplysninger der er gemt hos Lidl.
 • Derudover har du ved opfyldelse af de lovbestemte forudsætninger ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR), sletning (art. 17 i GDPR) og begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR) af dine personfølsomme oplysninger.
 • Såfremt behandlingen af personlige oplysninger beror på bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 e) eller f) i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse. Såfremt du gør indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger, gælder dette også for fremtiden, medmindre Lidl kan påvise overbevisende legitime grunde til fortsat behandling, som vejer tungere end den berørte persons interesse i indsigelsen.
 • Såfremt du selv har stillet de behandlede oplysninger til rådighed, har du ret til videregivelse af oplysningerne iht. art. 20 i GDPR.

Såfremt behandlingen af personlige oplysninger beror på et samtykke iht. art. 6, stk. 1 a) eller art. 9, stk. 2 a) i GDPR, kan du til enhver tid og med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke, uden at hjemlen for den hidtidige behandling berøres heraf.

I de ovennævnte tilfælde, ved åbne spørgsmål eller i tilfælde af klager bedes du henvende dig skriftligt eller pr. e-mail til den databeskyttelsesansvarlige.

Derudover har du ret til at indgive klage hos en tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige medarbejder via nedenstående kontaktoplysninger:

Databeskyttelsesansvarlig

Lidl Danmark K/S
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Profilvej 9
6000 Kolding
databeskyttelse@lidl.dk

Cookies