Databeskyttelse er vigtigt for os

Tak fordi du besøgte vores hjemmeside.

Det glæder os, at du er interesseret i læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Lidl. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig.

Hos Lidl drager vi omsorg for dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse. Reglerne der tjener som grundlag for behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger findes hovedsageligt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ved at klikke på fanerne nedenfor kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles hos Lidl Danmark K/S.

Har du yderligere spørgsmål?
Du kan kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver
Mail: databeskyttelse@lidl.dk

Databeskyttelse på www.om.lidl.dk

(Version 2.0; 04.11.2020)

Databeskyttelse er vigtigt for os

Tak fordi du besøger vores hjemmeside www.om.lidl.dk. Følgende databeskyttelseserklæring informerer dig om typen og omfanget af behandlingen af dine persondata, når du besøger vores hjemmeside. Persondata er oplysninger, som direkte eller indirekte skal eller kan henføres til din person. Som lovmæssigt grundlag for databeskyttelsen anvendes primært databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

1. Besøg på vores hjemmeside

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Når du besøger vores hjemmeside, sendes af den browser, som du bruger på din enhed, automatisk, og uden at du gør noget, IP-adressen på den internetforbundne enhed, som besøger hjemmesiden:

 • datoen og tidspunktet for adgangen,
 • navnet og URL’en på den fil, der hentes,
 • den hjemmeside/applikation, som blev brugt til få adgang (referrer-URL),
 • den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne computer samt navnet på din access-provider.

På vores hjemmesides server lagres oplysningerne midlertidigt i en såkaldt log-fil til brug for følgende formål:

 • sikring af en smidig etablering af forbindelse,
 • sikring af nem brug af vores hjemmeside/applikation,
 • analyse af systemets sikkerhed og stabilitet.

Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne. Hvor oplysningerne behandles med henblik på at forberede en kontrakt, er det juridiske grundlag databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Modtagere/kategorier af modtagere:

I forbindelse med ovennævnte behandling af oplysninger, behandles dine oplysninger også hos tjenesteudbydere i form af IT-hosting. De pågældende er nøje udvalgt, kontrolleres og godkendes endvidere af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Opbevaringsperiode/-kriterier til fastsættelse af opbevaringsperioden: Dataene lagres i en periode på syv dage og slettes derefter automatisk.

2. Anvendelse af cookies og lignende teknologier til behandling af data om brugeren.

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag.

Vi, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, er dataansvarlig for databehandlingsaktiviteter i forbindelse med brug af cookies og andre lignende teknologier til behandling af brugsdata på alle (sub-) domæner under www.om.lidl.dk.

Ved cookies er der tale om små tekstfiler, der placeres på din enhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websites. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, de indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. I cookien gemmes oplysninger, som er relateret til den specifikt anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi direkte informeres om din identitet. Anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata har - alt efter kategorien af cookien eller den anden teknologi - følgende formål:

 • Teknisk nødvendigt: Dette er cookies og lignende metoder, foruden hvilke du ikke kan bruge vores tjenester (f.eks. til korrekt visning af vores website/af dine ønskede funktioner),
 • Komfort: Ved hjælp af disse teknologier kan vi tage hensyn til dine faktiske eller formodede præferencer for komfortabel brug af vores website. Ved hjælp af dine indstillinger kan vi for eksempel vise vores website på et sprog, som passer dig,
 • Statistik: Disse teknologier giver os mulighed for at udarbejde anonym statistik om brugen af vores tjenester. Dermed kan vi for eksempel fastlægge, på hvilken måde vi kan tilpasse vores website endnu bedre til brugernes vaner,
 • Marketing:  Derved kan din brugeradfærd også følges via forskellige websites, browsere eller enheder ved hjælp af et User ID (entydig identifikation).  

Du finder en informationsoversigt over anvendte cookies og andre teknologier samt de pågældende formål med databehandling, lagringsperioder og eventuelt involverede tredjepartsudbydere her.

I forbindelse med anvendelsen af cookies og lignende teknologier behandles især følgende typer af persondata, alt efter formålet, med henblik på behandling af brugsdata:

Teknisk nødvendigt: Brugerindtastninger for at gemme brugerens givne tilladelser på det aktuelle domæne (fx cookie-samtykke)

Komfort: Indstillinger til tilpasning af brugergrænsefladen, der ikke er knyttet til en permanent identifikation (f.eks. valg af aktivt sprog)

Statistik: Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores website. Disse indeholder især følgende:

 • Browsertype/-version
 • Anvendt styresystem
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • Hostnavn på computeren, som får adgang (IP-adresse)
 • Klokkeslæt for serverforespørgslen
 • Individuelt User ID
 • Udløste events på websitet (surfingadfærd).

I den forbindelse anonymiseres IP-adressen regelmæssigt, så der ikke som udgangspunkt kan drages slutninger om din person.

Marketing:

Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores website. Disse indeholder især følgende:

 • IP-adresse
 • Individuelt User ID
 • Potentielle produktinteresser
 • Udløste events på websitet (surfingadfærd). 

I den forbindelse anonymiseres IP-adresserne regelmæssigt, så der ikke som udgangspunkt kan drages slutninger om din person.

Vi kombinerer kun bruger-ID med andre oplysninger fra dig (f.eks. navn, e-mailadresse osv.) med dit udtrykkelige samtykke (se f.eks. afsnit 5 i denne databeskyttelseserklæring). Baseret på selve bruger-ID'et kan vi ikke drage nogen konklusioner om din person. Hvor det er relevant, deler vi bruger-ID og de tilhørende brugerprofiler med tredjeparter via udbydere af reklamenetværk.  

Retsgrundlaget for anvendelse af komfort-, statistik- og marketingcookies er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies (og lignende teknologier) er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dvs. at vi behandler dine oplysninger for at levere vores tjenester i med henblik med igangsætning eller opfyldelse af en kontrakt.  

Du kan til enhver tid tilbagekalde/justere dit samtykke med virkning for fremtiden uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tidspunktet for tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan ændre dit samtykke her. Ved at ændre de enkelte valg, kan du nemt og hurtigt tilbagekalde samtykket til de enkelte behandlingsformer.

Modtagere/kategorier af modtagere:

I forbindelse med databehandling ved hjælp af cookies og lignende teknologier anvender vi muligvis specialiserede tjenesteudbydere, herunder især inden for onlinemarketing, med henblik på behandling af brugerdata. Disse behandler dine data på vores vegne som databehandlere, er alle omhyggeligt udvalgt og er kontraktligt forpligtede i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28. Samtlige virksomheder, som i vores cookiepolitik angives som udbydere, arbejder for os som databehandlere .

I henhold til vores samarbejde med Google LLC, bliver ovennævnte data til brug for udformning af statistik som udgangspunkt behandlet på servere i USA.

Opbevaringsperiode/-kriterier til fastsættelse af opbevaringsperioden

Opbevaringssperioden for cookies fremgår af vores cookie-bestemmelser. Hvis der i kolonnen "Udløb" er angivet "konstant", lagres cookien permanent, indtil det konkrete samtykke tilbagekaldes.

3. Pressemeddelelser

Modtagere/kategorier af modtagere:

Når du på www.om.lidl.dk vælger fanen „Presse“, bliver du videresendt til en side om Lidl Danmark hos Ritzau (CVR-nr. 34470359). Ritzau administrerer selv eventuelle samtykker fra dig til modtagelse af pressemeddelelser fra Lidl Danmark og sørger for, at du får relevante pressemeddelelser tilsendt. Såfremt et samtykke til modtagelse af pressemeddelelser fra Lidl Danmark ønskes ændret, skal du derfor tage kontakt til Ritzau.

4. Behandling af yderligere oplysninger

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

For at vurdere, hvordan du bruger de informationer, som du modtager fra os i forbindelse med samarbejdet, gemmer vi også yderligere oplysninger om dig, hvis det er relevant. Vi modtager og registrerer som udgangspunkt disse data via offentligt tilgængelige kilder, fx dit medies hjemmeside, dit medies printede eksemplarer og andre publikationsformer som sammenlignelige sider eller sociale netværk.

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

Opbevaringsperiode/-kriterier til fastsættelse af opbevaringsperioden.

Personoplysningerne gemmes til brug for ovennævnte formål i tre år.

5. Overførsel af personoplysninger til eksterne medier

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Hvis du som en involveret eller berørt part har givet samtykke til offentliggørelse af dine personoplysninger (fx via en pressemeddelelse), behandler vi de i dit samtykke nævnte personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Informationerne videregives en enkelt gang til de Ritzau, hvor de offentliggøres.

Du kan til enhver tid tilbagekalde/justere dit samtykke med virkning for fremtiden uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tidspunktet for tilbagekaldelsen af samtykket ved fx at skrive til presse@lidl.dk. I det tilfælde bliver de af dig angivne oplysninger slettet omgående. Vær venligst opmærksom på, at vi ikke kan styre, hvordan dine oplysninger behandles eller slettes hos tredjeparter.

Modtagere/kategorier af modtagere:

Ved en offentliggørelse bliver dine oplysninger videregivet til en journalist og/eller til Ritzau, og når oplysningerne er offentliggjort, vil de være tilgængelige for offentligheden, herunder også i tredjelande beliggende uden for EU/EØS. Du kan finde detaljer om dette i samtykkedokumentet.

Opbevaringsperiode/-kriterier til fastsættelse af opbevaringsperioden:

Oplysningerne behandles med henblik på at sende dem til mediehuset en enkelt gang, men opbevares hos os i tre år til brug for intern opfølgning (fx sikring af ensartet behandling af sager, korrekt rapportering og besvarelse af modtagne spørgsmål).

Vi kan ikke styre, hvordan og hvor længe dine oplysninger blive gemt hos tredjeparter. Her er gælder i stedet databeskyttelsesretningslinjerne hos den enkelte tredjepart, som har modtaget oplysningerne fra os.

6. Videregivelse til modtagere i et tredjeland

Hvis vi videregiver oplysninger til en modtager i et tredjeland (hovedsæde uden for EU/EØS), kan du finde information om modtageren/kategorien af modtager i beskrivelsen af den konkrete behandlingsaktivitet. En række tredjelande er af EU-Kommissionen godkendt som ”sikkert” ved en såkaldt ”tilstrækkelighedsafgørelse”, hvilket betyder, at landet lever op til en databeskyttelsesretlige standard, som er sammenlignelig med standarden i EU/EØS. Du kan se en oversigt over disse lande her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. Hvis et tredjeland ikke har en sammenlignelig databeskyttelsesretlig standard, sørger vi for, at databeskyttelsen sikres via andre foranstaltninger. Det kan eksempelvis sikres via bindende virksomhedsregler, EU-Kommissionens standardkontrakter til brug for beskyttelse af personoplysninger eller anerkendte adfærdskodeks og certificeringsmekanismer. Kontakt venligst databeskyttelsesrådgiveren (se afsnit 8) hvis du har yderligere spørgsmål.

7. De registreredes rettigheder

Overblik

I tillæg til din ret til at trække de samtykker, du har afgivet over for os, tilbage, har du følgende yderligere rettigheder, såfremt de relevante betingelser i lovgivningen er opfyldt:

 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til sletning af de personoplysninger, vi opbevarer
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til at gøre indsigelse.

 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1., har du ret til på anmodning herom, gratis at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Dette omfatter især:

 • de formål, til hvilke personoplysningerne behandles
 • de kategorier af personoplysninger, som behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum  meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

Ret til berigtigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 eller stk. 2, og der foreligger for så vidt angår databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 8, stk. 1.

Har vi offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger for at underrette tredjemand, som behandler dine personoplysninger, om, at du også har anmodet om, at tredjemand sletter alle link til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder i stedet for sletning af personoplysningerne om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses
 • den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede, eller
 • du  har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Ret til dataportabilitet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21

Er forudsætningerne i databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 opfyldt, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

Ovenstående almindelige indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål, som er beskrevet i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, og som behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I modsætning til den særlige indsigelsesret (sml. ovenfor især punkt 5 og 7.6), som vedrører databehandling i reklameøjemed, er vi i henhold til databeskyttelsesforordningen kun forpligtet til at tage højde for en sådan almindelig indsigelse, hvis du informerer os om grunde af overordnet betydning for indsigelsen, f.eks. at liv eller helbred er i fare.

Ret til at klage til datatilsynsmyndigheden

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk.

8. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver  

Disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger gælder for databehandling foretaget af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding („den dataansvarlige”) og for hjemmesiden www.om.lidl.dk Du kan kontakte den dataansvarlige via presse@lidl.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S kan kontaktes vedrørende databeskyttelsesretlige spørgsmål om behandlingen af personoplysninger på siden http://www.om.lidl.dk og/eller med henblik på at gøre dine ovennævnte rettigheder gældende via databeskyttelse@lidl.dk.