Tænketanken Frej (tidligere event)

Nyt partnerskab skal få danskerne til at spise flere bælgfrugter

I dag lanceres: Bælgfrugtpartnerskabet – som på initiativ af Tænketanken Frej og detailkæden Lidl skal sætte fokus på og øge både produktionen og danskernes forbrug af bælgfrugter. I fællesskab skal forskellige partnere fra hele værdikæden sætte ambitiøse mål, igangsætte initiativer samt løbende monitorere salg og forbrug af bælgfrugter for at sikre, at partnerskabet opnår effekt.

Vi skal producere og spise mindre kød og mere grønt. Det er der ingen stor nyhed i. Udfordringen er, at det går langsomt med at vende vores produktions- og forbrugsvaner til de nye grønne proteiner – bælgfrugterne. Ifølge de officielle kostråd skal danskerne spise 100 g bælgfrugter dagligt, hvilket står i stor kontrast til de ca. 2-3 g, som vi i gennemsnit spiser i dag.[1],[2]

"Én af årsagerne til, at vi ikke bare sådan lige udskifter kød med bælgfrugter fra den ene dag til den anden, handler i høj grad om, hvordan vi taler om og markedsfører bælgfrugterne. Vi skal derfor udvikle et fælles sprog, som inspirerer og skaber begejstring omkring, hvad disse fødevarer kan give os. For eksempel inspiration til anvendelse i selve købssituationen, så forbrugerne begynder at kaste dem i kurven,” forklarer Katrine Ejlerskov fra Plantebaseret Videnscenter.

Katrine Ejlerskov fortæller også, at Bælgfrugtspartnerskabet er vigtigt for netop ”det fælles sprog”, da partnerne kan dele viden om for eksempel forbrugernes opfattelse af forskellige produkttyper – og dermed lære af hinandens succeser. Noget der ikke ville være lige så god mulighed for, hvis man stod hver for sig.

Sammen er vi stærkere          
I dagens Danmark er flere aktører allerede selv i gang med forskellige initiativer, som skal få bælgfrugterne til at fylde mere på både dansk landbrugsjord og på danskernes tallerkner. Det er disse gode initiativer, som Bælgfrugtspartnerskabet skal hjælpe med at få til at vokse og bygge videre på.

”Vi tror ikke på, at man kan eller skal løfte denne opgave alene. Derfor er vi hos Tænketanken Frej stolte over, at vi kan være med til at samle kræfterne fra hele værdikæden - fra produktion, til forhandlere og til forbrugeren – og sammen skabe et partnerskab, der holder hinanden op på denne vigtige dagsorden. Det er sådan, vi flytter os fra snak til handling,” fortæller Marie-Louise Boisen Lendal, direktør og medstifter af Tænketanken Frej, som er initiativtager og sekretariat for Bælgfrugtspartnerskabet.

Bælgfrugtpartnerskabet er skabt i troen på, at hvis aktører på tværs af værdikæden går sammen i et forpligtende partnerskab, så kan man sammen skabe en større bevægelse, der fører til handling.

Ambitiøse projekter kræver realiserbare mål                        
For at sikre reel forandring forpligter Bælgfrugtspartnerskabet dets partnere til at sætte og opnå ambitiøse mål. Det indebærer blandt andet, at man i partnerskabet vil igangsætte diverse aktiviteter og undersøgelser, så man kan hjælpe de individuelle partnere med viden, som de kan bruge til løbende at tilpasse deres mål. Herunder hører blandt andet, at man vil igangsætte årlige befolkningsundersøgelser om danskernes viden om bælgfrugter, og så vil Lidl også lægge hylder til undersøgelser af diverse nudging-tiltag.

”Som en af initiativtagerne på partnerskabet har vi hos Lidl et ansvar for at gå foran. Det betyder, at vi udover at sætte nogle ambitiøse interne mål vil bidrage til at samle viden til partnerskabet. Derfor ser vi det som en stor styrke, at vi kan være med til undersøge de konkrete forbrugsmønstre, som påvirker, om danskerne til- eller fravælger bælgfrugter på indkøbsturen,” forklarer Claus Krogh, Head of Communication og CSR hos Lidl, om deres arbejde med bælgfrugtspartnerskabet.

Al viden fra partnerskabet vil løbende blive tilgængeligt på hjemmesiden baelgfrugtspartnerskabet.dk – ligesom man vil kunne følge diverse initiativer og deres effekt på tværs af værdikæden.

___________________________________

Mere info om Bælgfrugtspartnerskabet:
Bælgfrugtspartnerskabet er struktureret således, at det består af et sekretariat, som styres af Tænketanken Frej, og en styregruppe som på nuværende tidspunkt består af: Claus Krogh fra Lidl, Jens Madsen, Salgsdirektør hos Dava Foods, Katrine Ejlerskov fra Plantebaseret Videnscenter, Bente Kramer Møller fra Aarhus Kommune og Malte Sejer Enger Sørensen fra ISS.                        

Styregruppen i Bælgfrugtspartnerskabet er central for at sikre beslutningstagning og strategisk retning i partnerskabets aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af Bælgfrugtspartnerskabets overordnede mål og vision. Opgaverne består af:

  • Rådgivning i fht. strategier og større initiativer i partnerskabet.
  • Rammer og vilkår for partnerskabet fastsættes i samarbejde med styregruppen.
  • Feedback på finansielle aspekter af partnerskabets aktiviteter.
  • Bidrage med viden, indsigter og netværk.

Styregruppen mødes 4-5 gange årligt.

Indgår man i samarbejdet vil man sammen med de andre aktører helt konkret arbejde for at:

  • Øge tilgængeligheden og salget af bælgfrugtsprodukter.
  • Udbrede kendskabet til bælgfrugternes gavnlige virkning og anvendelsesmuligheder.
  • Være med til på sigt at øge den danske produktion.
  • Skabe målbare indsatser og resultater (som skal udvikles for den enkelte aktør).
  • Indgå og skabe et netværk, der sætter mål, følger hinandens udvikling samt deler viden. 


Efter lanceringen vil der også blive åbnet op for, at virksomheder og andre aktører (f.eks. vidensorganisationer og kommuner) kan indgå som partnere i Bælgfrugtspartnerskabet.

Bælgfrugtspartnerskabet er økonomisk støttet af Lidl.

 

[1] https://www.ernaeringsfokus.dk/foedevarer/baelgfrugter/sundhed/

[2] https://foedevarestyrelsen.dk/nyheder/faglige-nyheder/2022/feb/aok-danskerne-vil-gerne-spise-flere-baelgfrugter-men-mange-ved-ikke-hvad-det-er