materiale

Lidls Bidrag

VORES FOKUSOMRÅDER

bier

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening og Plant et Træ har vi udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor vi i Lidl kan gøre en forskel, der giver værdi og mening for bier og andre insekter:

1. Vi vil gøre vores sortiment endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske danske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.

2. Vi vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved vores butikker og logistikcentre i Danmark.

3. Vi vil have fokus på læring og oplysning, så vi sammen kan sprede budskabet om vigtigheden af bier og andre bestøvende insekter og skabe mere plads til naturen i Danmark.

Læring og oplysning

Bihotel

Undervisningsmateriale om bier til skoler

Hos Lidl ønsker vi at tage ansvar og sætte fokus på læring og oplysning, der bidrager til at øge forståelsen af bier og andre bestøvende insekters afgørende rolle i forhold til biodiversitet og fødevareproduktion. Derfor sætter vi igen i år fokus på biernes verden, for at gøre landets skoleelever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning. 

Som en del af vores fokus på læring og oplysning har vi i samarbejde med Danmarks Biavlerforening og Plant et Træ udviklet materiale til undervisningen af 2.-4. klasser. Materialet har fokus på biernes verden og giver eleverne mulighed for både at lære om den og udforske den på egen hånd. 

Materialet består af:
 • Læringshæfte
 • Opgavehæfte
 • Lærervejledning

Dette initiativ er noget vi gør for at understøtte skoler i Danmark i at skabe endnu mere fokus på biodiversitet og særligt biernes betydning for os og naturen. Formålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en viden om bier, om deres behov og om deres betydning for naturen og os mennesker. Derudover vil vi gerne give dem en nysgerrighed efter at opdage, hvad de kan se, opleve og forstå i naturen, i vores haver og mange andre steder.

Du kan frit og gratis downloade materialet nedenfor. God læsning!

Om Lidls bidrag

kurv

Hver dag arbejder vi på at kunne tilbyde vores kunder et stort udvalg af friske råvarer af høj kvalitet - dette kan vi takke biernes og andre bestøvende insekters hårde arbejde for.

Hvad er Lidls Bidrag?

I Lidl ved vi, at vi i høj grad er afhængige af bier og andre insekters bestøvning, da de er et vigtigt led i produktionen af bestemte fødevarer; de overfører pollen, hjælper med bestøvning af planter og blomster, danner frø og sikrer, at der produceres en ny generation af grønt hver dag [1]. Derudover er de ansvarlige for både mængden og kvaliteten af en stor del af de produkter, vi har stående på vores hylder og kan dermed siges at være en essentiel del af vores Lidl-team. Hvis der ikke er nogen bier, vil denne indkøbskurv være tom.

Landbrug er et stort og signifikant erhverv i Danmark, men store arealer med afgrøder skaber mono-kulturer, som truer bier og andre insekters levevilkår, da man fjerner naturlige habitater og fødekilder fra store områder. Desuden er brugen af pesticider i landbrug og diverse produktioner et problem, da det er direkte gift for bier og andre insekter [2].

Vi har tidligere set 292 forskellige bi-arter i Danmark. 19 arter er uddøde i Danmark, 56 er truede og 26 er tæt på at være truede [3]. Hvis vi forestiller os, at bierne og alle andre insekter helt skulle forsvinde - og det skal lige indskydes, at der er vi altså ikke endnu - ville en lang række varer mere eller mindre forsvinde. Især ville de fødevarer, der giver farve, vitaminer og mineraler forsvinde, f.eks. tomater, æbler, græskar, gulerødder. Der vil stadig være nogle frugter til rådighed som fx vindruer, men vi vil få mere brød og pasta på menuen og færre grøntsager og frugter. Vores bestøvende insekter har altså stor betydning for diversiteten i naturen, bevarelsen af vores økosystemer og for produktionen af et varieret fødeudvalg, hvorfor deres nedgang kan have betydelige konsekvenser i fremtiden [4].

I Lidl ved vi, at vi er en del af problemet og vi anerkender vores ansvar. Vi vil dog også være en del af løsningen. Lidls Bidrag er vores måde at støtte og passe på vores bestøvende insekter i Danmark.

Hvorfor alle bier og ikke kun de vilde bier?

Lidls indsats for bierne og samarbejdet med Danmarks Biavlerforening har fokus på alle bier - både enlige bier, humlebier og honningbier. Vi har valgt at fokusere på alle bier af følgende årsager:

 • I 2019 udkom den danske rødlistevurdering af 244 bi-arter, og heraf fremgår det, at 44 procent af arterne i større eller mindre grad er truet. Honningbierne har det også svært. Danmarks Biavlerforenings opgørelse over antal døde bifamilier i vinteren 2020 viste, at på landsplan døde hver femte bifamilie – regionalt helt op mod hver tredje bifamilie [5].
 • Lidls indsats for bierne har endvidere fokus på bestøvning af vores fødevarer, hvor biavlernes og honningbiernes indsats spiller en væsentlig rolle, men kombinationen af honningbier og andre arter af bier giver ofte den bedste bestøvning [6].
 • Betingelsen for, at der kan opstå konkurrence er, at der er overlap i fødekilder, og at der er mangel på føde. Helt ny forskning har vist, at kun ganske få af de truede arter af vilde bier i Danmark har et væsentligt overlap af fødekilder med honningbierne [7].

Plant et Træ

Jens

Siden 2019 har vi samarbejdet med Plant et Træ, for at sætte fokus på træers vigtighed for klima og miljø. Vi deler en fælles mission om at beskytte og fremme biodiversiteten i den danske natur. Hvert år vil vi i samarbejde plante 10.000 nye træer, og vi har allerede været med til at sætte tydelige aftryk i naturen. Siden 2019 er det blevet til over 27.000 nye træer. Udover at plante træer, ønsker vi at skabe opmærksomhed på træers vilkår og positive miljøpåvirkning - ikke mindst for biodiversiteten. Ligesom vi ønsker vi at få børn ud i naturen og lære om flora og fauna.

”Vi er særdeles glade for samarbejdet med Lidl, som udover plantning af træer og frugtplantager i børnehaver også har budt på årlige fællesprojekter, produktsalg, bytræer, synlighed på mælkekartoner og meget mere. Det er alt sammen med til at skabe opmærksomhed om vores arbejde med at øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Forlængelsen og udvidelsen af vores samarbejde er et vigtigt skridt for mere biodiversitet og læring om natur for børn i hele landet,” siger Jens Døssing, landsformand for Plant et Træ.

DU KAN OGSÅ BLIVE BIVENLIG

Bivenlig

Du kan også være en del af Lidls Bidrag! I samarbejde med Danmarks Biavlerforening og Plant et Træ fortæller vi dig, hvordan du aktivt kan gøre en indsats for at støtte vores bestøvende insekter i Danmark: 

 1. Køb dansk frugt og grønt og gerne økologisk: En stor del af det er mere eller mindre bestøvet af bier og andre insekter. Jo større efterspørgsel, jo mere vil det motivere planteproducenterne til at gøre noget for bierne, dvs. til at forbedre leveforholdene for bierne.
 2. Køb dansk honning: Når bierne producerer honning, så bestøver de samtidig blomsterne. Honningen giver samtidig biavlerne det økonomiske grundlag for deres arbejde med bierne.
 3. Gør din have mere bivenlig:
  1. Så og plant bivenlig, ved at så bivenlige blomster og planter bivenlige løg, knolde og stauder.
  2. Klip bivenligt, ved at vente med at klippe til efter blomstring. Dette gælder både når hækken blomstrer, græsplænen blomstrer og hvad der ellers blomstrer.
  3. Skab bivenlig plads, hvor du eksempelvis med bunker af sten, kvas og grene eller områder med bar jord skaber redemuligheder for vilde bier.
 4. Informér din omgangskreds, og inspirér andre til at hjælpe bierne og andre insekter.

Du kan læse mere om bierne, biernes bestøvning, og hvordan du hjælper bierne i Danmarks Biavlerforenings nye hæfte ”Bivenlig – inspiration og viden” eller på Biavl.dk.

Kilder

[1] https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2021/05/Bivenlig_inspiration-og-viden.pdf

[2] https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2021/05/Bivenlig_inspiration-og-viden.pdf

[3] https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/oevrige-leddyr/bier/

[4] https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2021/05/Bivenlig_inspiration-og-viden.pdf

[5] https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/pressemeddelelse-bivenlig-biernes-dag/

[6] https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2016/12/Biernes-f%C3%B8degrundlag2016.pdf

[7] https://www.biavl.dk/nyheder/ny-undersoegelse-om-overlap-i-biers-foedekilder/

 

*Senest opdateret april 2023.