Første danske dagligvarekæde: Lidl vil være CO2-neutral i 2020

Ud med fossile brændstoffer. Ind med den grønne strøm. Som den første danske dagligvarekæde nogensinde sætter Lidl nu et mål om at kompensere 100 % af deres CO2-udledning allerede næste år på egne aktiviteter. Man vil øge energieffektiviteten, producere mere vedvarende energi og kompensere for den resterende CO2-udledning, så man opnår CO2-neutralitet.

20.12.2019 06:00:00 | Kolding

I 2020 kommer dagligvarekæden Lidl til at neutralisere deres udledning af CO2 på kædens forbrug af energi og egne aktiviteter. Al CO2-udledning fra både varme- og elforbrug i hele kæden samt firmabiler vil dermed blive kompenseret 100 %. Det løfter dagligvarekæden nu sløret for i sin CSR-strategi på klimaområdet for de kommende år.

Lidls 2020-målsætning skal nås via en række tiltag, fx øges andelen af egenproduceret energi fra solceller, investeringer i mere energieffektive butikker, køb af grøn strøm og et opgør med afbrænding af olie og benzin på alle niveauer i Lidls organisation.

Størstedelen af CO2-udslippet i virksomhedens egne aktiviteter kommer i dag fra kædens strømforbrug. Det er særligt her, der er stort potentiale for at skære ned for Lidl. Derfor vil kæden også markant udbygge sin egen installation af eksempelvis solceller, have 100 % LED-lys i butiksarealer og diverse andre CO2-besparende initiativer i butikkerne som intelligent overvågning af butikkens energiforbrug.

”Jeg mener, at vi i Lidl har en forpligtigelse til at drive en ansvarlig forretning – på alle områder – også på klimaområdet. Derfor skal vi gå forrest. Klimaforandringer påvirker os alle, og i Lidl vil vi være med til at gøre en forskel. Derfor skal Lidl, allerede fra 2020, kompensere 100 % for vores CO2-udledning”, siger administrerende direktør i Lidl, Dirk Fust og fortsætter:

”Det er et stort arbejde, vi har kastet os ud i. Men det er også fuldstændig afgørende, og vi har lyst til at gøre en forskel, og for os er dette skridt det eneste rigtige”.

Positive forandringer i værdikæden

Næste skridt i Lidls CSR-strategi er at se ind i, hvordan man bekæmper den CO2, virksomhedens andre ikke direkte aktiviteter udleder, fx tilbudsaviser, lastbilkørsel til og fra lager, affald og forretningsrejser med fly.

I første omgang fokuserer vi på alt det, vi selv kan gøre noget ved nu og her. Men vi er ikke i mål i morgen. For os gælder det om at skabe så mange positive forandringer i hele vores værdikæde som muligt. Derfor er det næste, nærliggende skridt, at vi skal udbrede det interne arbejde til også at omfatte andre samarbejdspartnere”, siger Dirk Fust.

Det omfattende arbejde med at kortlægge al udledning i hele Lidls værdikæde er allerede i gang. Selvom Lidl nu har sat årstal på sine klimaambitioner, er dagsordenen langt fra ny for dagligvarekæden. Lidl støtter flere projekter og organisationer, der fremmer bæredygtigheden i Danmark, som fx organisationen Plant et Træ og Plastic Change. Kæden bakker også op om mere og bedre information til kunder omkring klimapåvirkning.

Hvis man kan gøre en forskel, så skal man. Selvfølgelig starter vi hos os selv, men vi skal også bakke op om de organisationer og branchetiltag, som baner vejen for, at vi i Lidl kan være med til at gøre en forskel. I Danmark har der i mange år været fokus på den grønne omstilling, hvilket er fantastisk og noget, vi vil bakke op om. Så mens vi arbejder i vores egen organisation, fortsætter vi også med at bidrage til NGO’ernes fuldstændig afgørende arbejde”, siger Dirk Fust.

Læs mere om Lidls CO2-strategi på om.lidl.dk/ansvarlighed/miljoe

 

Fakta - Lidls klimastrategi

CO2-udledninger

I 2018 udledte Lidls 118 butikker og lagre 18.985 ton CO2. Det er blandt andet på baggrund af disse udregninger, målsætningerne for Lidls CO2-ambition er blevet til.

Det er den tilsvarende CO2-udledning for 2020, som bliver 100 % kompenseret. Det gør vi ved hjælp af en række energieffektiviserende tiltag og køb af CO2-kvoter. Fordi Lidl allerede vil balancere sin udledning af CO2 i 2020, bliver kæden nødt til også at købe CO2-kvoter.

For dagligvarekæden er det ikke den optimale løsning på lang sigt, men fordi man vil i mål allerede næste år, må man kompensere for de energibesparelser, man ikke selv kan nå at implementere indenfor det næste år.

Sådan kompenserer Lidl CO2-udledningen i 2020

 • Reduktion
  • Lidls strømforbrug i 2018 udgør ca. 78 % af den samlede CO2-udledning og repræsenterer på den måde et område, hvor Lidl skal sætte ind, for at nedbringe CO2-emissionerne.
  • Lidl vil i 2020 have 100 % LED-belysning i butiksarealerne i sine 124 butikker.
  • Lidl udskifter løbende til de mest energieffektive kølemontrer på markedet og til kølemedier med lavere Global Warming Potential (GWP), der bruges til at afkøle produkter i vores butiksarealer i alle vores butikker.
  • Lidl vil gøre op med afbrænding af olie og benzin på alle niveauer i organisationen.
  • Lidl blev, som den første dagligvarekæde, ISO 50001-certificeret i 2018 og forpligter sig dermed til at forbedre sin energiledelse hvert år for alle butikker, administration og logistikcentre.
  • Lidl energiansvarlige arbejder med virksomhedens Facility Management afdeling om at overvåge, gennemgå og optimere energiforbruget i organisationen.
 • Kompensation
  • Lidl køber miljøcertifikater (grøn strøm) fx Norsk elkraft, som er verificeret af uafhængig tredjepart.
  • Lidl køber sig ind i offsetting projekter, altid Gold Standard og verificeret af tredje part. Det kan være metan, vindmølle eller solcelleprojekter i udlandet for at kompensere for den resterende del af CO2-udleningen.
  • Lidl vil også gerne, via vores samarbejdspartner Plant et Træ, etablere mere skov i Danmark
 • Produktion
  • Lidl vil i 2020 have installeret solceller på mindst 10 % af sine butikker, og de forventes at bidrage med mere end 250.000 kWh om året. Denne produktion skal femdobles frem mod 2025. I alle nye butikker og bygninger, hvor Lidl kan installere solceller, vil det blive gjort. Lidl vil også løbende undersøge, hvordan kæden bedst kan udvide sin produktion af vedvarende energi ved hjælp af løsninger, som ikke er på sine arealer.

Om udregningerne

Lidl benytter sig af Green House Gas emission-modellen i udregningen af klimaregnskabet. Her bliver udledningen gjort op i to kategorier, såkaldte scopes.

 • Scope 1, der omhandler direkte udslip fra kilder, der ejes og kontrolleres af Lidl – som fx brændstofforbrug fra egne biler, varmeforbrug (naturgas), lækage fra kølemidler.
 • Scope 2, der handler om udslip fra indkøbt energi til kædens butikker og lokaler – som fx elforbrug og fjernvarme.

Presse kontakt

Presseafdeling
presse@lidl.dk
76350010

Kategorier


Del

Læs mere