Muslinger

Lidls holding til ansvarlige produkter

Ifølge CONCITOs beregning af Danmarks globale forbrugsudledninger er danskernes forbrug af fødevarer, et af de steder hvor der udledes mest. Ifølge en analyse af McKinsey samt Retail Institute Scandinavia, er der desuden en stigende interesse for, hvad klimapåvirkningen er på de enkelte varer, vi lægger i indkøbskurven.

Vi er alle forbrugere, som lægger mad i indkøbskurven. Det er igennem den mad, vi forbruger og spiser, vi har en indflydelse på, hvor meget vi udleder i relation til forbruget. Derfor har dagligvarekæder en vigtig rolle i at formidle og tilbyde ansvarlige produkter. Det er herigennem, at der kan skabes en fælles indsats for at reducere forbrugsudledningerne imellem producenter, dagligvarekæde og kunde. Set i lyset af klimaforandringerne, det tiltagende tab af biodiversitet og de dermed forbundne følger for mennesker skal vi som dagligvarekæde tage ansvar for at handle og udvikle mere miljøvenligt. Den kommende EU-forordning om afskovning vil desuden skærpe kravene om at forholde os til værdikæder, bevarelse af naturområder og menneskerettigheder.

Lidl Danmark er et vigtigt bindeled mellem producenter og forbrugere. Som en del af vores bæredygtighedsstrategi opstilles mål for at fremme ansvarlige produkter. Vi har udarbejdet en indkøbspolitik, hvor der er defineret retningslinjer og kvalitetsstandarder for indkøb af produkter med kritiske råstoffer. Derudover fokuseres der på produktdesign, emballagedesign, certificeringer og labels til vores produkter. Med pressemeddelelser, på vores sociale medier og i vores tilbudsavis oplyses kunder og forbrugere om vores produkter og hvilken miljømæssig, social og  sundhedsmæssig indvirkning disse produkter har, samtidig med at vi engagerer os i tværfaglige fora. Vi samarbejder med anerkendte certificeringsudbydere og med organisationer som Etisk Handel Danmark og Dansk Erhverv.

Ansvarlige produkter i Lidl

Med Lidls eget ”Way To Go!”-koncept tilbyder vi vores kunder fuldt sporbare produkter, der er Fairtrade+ certificerede.

Vores En Bid af Danmark-serie består af en række produkter, der alle har rødder i den danske muld. Fælles for dem er et ønske om at tilbyde lokale produkter til danskerne - og de andre Lidl-lande.

Vores prisvindende plantebaserede alternativer i Vemondo-serien skal tilbyde vores kunder de bedste plantebaserede produkter på markedet til den bedste pris

Alle vores ferske fisk- og skaldyrsprodukter er MSC- og ASC-mærkede. Mærkerne er udviklet af WWF og er globale frivillige miljømærkninger, som sætter standarder for miljømæssigt og socialt ansvarligt vildt fangede og opdrættede fisk og skaldyr.

På vej mod i morgen