Etisk handel danmark

Vi samarbejder med Etisk Handel Danmark

Etisk handel er ansvarlig forretningspraksis, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i hele værdikæden.

Global handel binder os sammen på tværs af lande. Og handel skaber muligheder for at udvikle vores samfund og vores drømme. Men handel er også fyldt med dilemmaer og negative konsekvenser. Klimakatastrofer, fældning af regnskov, forurening, børnearbejde og, underbetalte kvinder i produktionen. Etisk Handel Danmark er den danske platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig og bæredygtig handel.

Organisationen samler dem, der vil og bør være med til at gøre en forskel i en bevægelse for etisk handel. Derfor er Lidl selvfølgelig også med.

Som medlem af Etisk Handel Danmark forpligtiger vi os på 13 principper til forbedring af en etisk handel. Dem kan du læse mere om her.

På vej mod i morgen