Dyrevelfærd

Dyrevelfærd i Lidl

Dyrevelfærd er en integreret del af vores virksomhedspraksis, bl.a. når det kommer til salg af fødevareprodukter som kylling, æg, mælk, svine- og oksekød. Dyrevelfærd dækker bredt. Kravene til dyrs velfærd defineres både ud fra politisk regulering, fra landbruget selv og fra forbrugerne.

Dyrevelfærd er et komplekst og omdiskuteret område, som har stor betydning for mange danskere.

Der arbejdes fortsat på at forbedre dyrevelfærden inden for de primære fødevaregrupper mælk, æg, svine-, okse- og kyllingekød. I 2015 var Lidl Danmark den første discountkæde i Danmark, der fjernede buræg fra sortimentet i alle butikker, og i slutningen af 2016 blev skjulte buræg udfaset i alle vores egne  mærker. I marts 2020 valgte Lidl Danmark, som den første dagligvarekæde i Danmark, at udfase de konventionelle, hurtigvoksende kyllinger fra vores sortiment. Siden da er der udelukkende solgt fersk kylling med det statslige dyrevelfærdsmærke i vores butikker i Danmark. Det at fjerne bestemte varer fra vores sortiment har for os været et vigtigt skridt i den rigtige retning for at sikre bedre dyrevelfærd. Siden vores udfasning af turbokyllingen er andre fra  detailbranchen fulgt med og har ligeledes fjernet eller kommunikeret om kommende udfasning af turbokyllingen i deres sortiment.

Vi arbejder løbende på at tilbyde et bredere udvalg af dyrevelfærdsmærkede produkter. Derfor er vores målsætning også, at vi inden udgangen af 2025 kan dokumentere en stigning i salg af produkter med dyrevelfærdsmærket på 20 % (baseline 2020). 

Udvider vi vores fokus, ser vi, at et etisk ansvar også omfatter dyr, der ikke lever bag et hegn. Dyrevelfærd gælder også fisk og skaldyr. På den måde ser vi flere udfordrende faktorer, der påvirker dyrevelfærden negativt:

• Overfiskeri
• Forsuring af havet
• Invasive arter
• Ødelæggelse af habitater

Dyrevelfærd gælder altså alle dyr. Desuden er biodiversiteten i havene presset og dyrelivet under havets overflade er truet. Lidl Danmark har siden 2017 tilbudt 100 % certificeret fisk og skaldyr fra vildtfang og akvakultur i fast sortiment fra vores egne mærker. Vores holdninger til dyrevelfærd under havets overflade er dokumenteret i vores eget manifest for mere ansvarligt indkøb af fiske- og skaldyrsprodukter, som kan læses nedenfor.

I slutningen af regnskabsåret 2022 blev Lidl Danmark medlem af Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur hos Etisk Handel Danmark. Formålet med alliancen er at arbejde for at sikre mere bæredygtige bestande af havets dyr og planteliv med særligt fokus på biodiversiteten i havene. Alliancen er et forpligtende samarbejde aktører imellem, med en fælles vision, og hvor medlemmerne arbejder for at sikre bæredygtig produktion, biodiversitet og bedre dyrevelfærd. I løbet af regnskabsåret 2023 vil der blive udarbejdet overordnede mål for alliancen inden for syv temaer, ligesom der vil blive udarbejdet handleplaner for området.

Manifest fisk

Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af fisk og skaldyr

Uploadet d. 02.04.2020

På vej mod i morgen