Kakaobønner

På vej mod i morgen - for mere ansvarlig håndtering af råstoffer!

Råstoffer såsom kaffe, kakao, palmeolie, soja, fisk og mange flere er en fundamental del af vores fødevareforbrug. Den stigende efterspørgsel på disse ressourcer sammenholdt med klimaforandringer, afskovning, overfiskeri og de sociale forhold i udvindingen af bl.a. disse råstoffer påvirker ikke blot natur og miljø, men udfordrer også selve produktionen og adgangen til råstoffer. Derudover har udvindingen af råstoffer stor påvirkning på lokalsamfundet. Som detailhandler ser vi ind i store udfordringer i at bevare adgangen til råstoffer.

Vi i Lidl Danmark skal sikre, at de råvarer, vi køber, er produceret på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde, samt at det ikke er ført til afskovning og ødelæggelse af levesteder. Derudover skal en ansvarlig arbejdspraksis omkring produktionen sikres.

Der skal skabes gennemsigtighed i forsyningskæden: Detailhandlere skal kunne spore oprindelsen af råstofferne for at kunne verificere en ansvarlig produktion. Ud over de risici, der er for lokalsamfundet, hvor råstoffer udvindes, kan en manglende gennemsigtighed føre til en mistillid hos forbrugerne og andre stakeholders. I Lidl Danmark fokuserer vi især på de kritiske råstoffer såsom kaffe, kakao, palmeolie, soja og fisk samt de indvirkninger de har på miljø, mennesker og forretning. Disse råstoffer er af særlig betydning, da der er stor kundeefterspørgsel på varer, hvor disse råstoffer indgår. Vi tackler denne udfordring ved at involvere os i samarbejdet med vores leverandører, overholder de standarder og lovkrav, der gælder for området og er opmærksomme på potentielle ændrede forbrugerpræferencer og øvrige stakeholders’ anbefalinger.

Vi har udviklet en råstofstrategi og etableret målsætninger relateret til de råstoffer, der indgår i de varer, vi har i vores sortiment. Vi har forpligtet os til inden 2025 at gøre fremskaffelsen af de kritiske råstoffer mere ansvarlig. Dette sikrer vi blandt andet ved brug af certificeringer, til at gøre indkøb af råstoffer mere socialt og miljømæssigt ansvarligt. Se mere om vores certificeringer nedenfor.

På vej mod i morgen