Madspild

På vej mod i morgen - for mindre madspild!

Madspild er skadeligt for både klima, miljø og virksomhed. I 2021 kortlagde Miljøstyrelsen* mængden af madaffald på tværs af sektorer. Opgørelsen viser, at det samlede madspild i Danmark udgør ca. 814.000 ton årligt. Forarbejdnings- og fremstillingssektoren står for størstedelen af det danske madspild med 47 % af det samlede madspild, der svarer til næsten 400.000 tons. Den næststørste del af madspildet (30 %) står husholdningerne for, idet ca. 250.000 tons mad ryger i skraldespandene i private hjem. 12 % af det årlige madspild sker i detailhandlen, mens restaurationsbranchen og restaurationstjenester står for 5 % af det samlede madspild. Samtidigt er flere familier udfordrede med at få husholdningsbudgettet til at række og mangler viden om, hvordan man reducerer madspild. Madspild er væsentligt for Lidl Danmark. Det betyder, at vi vil prioritere og udvide vores indsats her i endnu højere grad end hidtil. Vi opsøger den nyeste forskning omkring madspild og styrker dialogen med vores interessenter for at finde og udvikle nye metoder og tiltag, der kan reducere og forhindre madspild mest muligt. En kerneopgave for Lidl Danmark er at tilbyde frisk mad af høj kvalitet. Vi har sat et mål om at reducere vores madspild med 50 % inden 2030 (baseline 2018). Vi er godt i gang, men der er stadig et behov for at få afdækket det fulde billede af vores madspild i og omkring den samlede værdikæde.

Madspild forekommer under produktionen, under transporten, under forarbejdningen, i detailbutikkerne og hos forbrugerne. I butikkerne sker der madspild, når letfordærvelige fødevarer sorteres og fjernes efter butikkernes lukning, eller når produktets ”bedst før-dato” er udløbet, og madvarerne bliver til affald. Det er ikke alle forbrugere, der kender forskellen på ”sidste holdbarhedsdato” og ”bedst før-dato”, hvilket medfører, at fødevarer, der stadig er spiselige, ender i skraldespanden.

Såfremt vi ikke håndterer madspildet, vil det ud over de miljømæssige og sociale konsekvenser også få både direkte og indirekte økonomiske konsekvenser. Fødevarer, der ikke bliver solgt i rette tid, ender som affald, hvilket er spild af ressourcer for både miljø, mennesker og virksomhed. For at tackle udfordringerne inden for madspild, kræver det et tæt samarbejde mellem producenter, leverandører, politiske beslutningstagere og forbrugere. Forskellige indsatser kan reducere det samlede madspild. Det kræver effektiv styring og overvågning af varelageret i vores butikker og distributionscentre. Vi arbejder med bedre lagerstyringspraksis, får dagligt leveret frugt & grønt, har en effektiv forsyningskæde med korte transportruter, uddanner forbrugere om fødevaremærkning, arbejder strategisk med prisreduktioner, donerer fødevarer til sociale nonprofitorganisationers arbejde med sårbare familier og øger bevidstheden om de miljømæssige og sociale konsekvenser af madspild internt i organisationen og i samarbejde vores projektpartnerskaber.

*Henvisning til Miljøstyrelsen

På vej mod i morgen