Human rights

Menneskerettigheder i Lidl

Arbejdstager- og menneskerettigheder er en essentiel del i arbejdet med bæredygtighed, da den vedrører den sociale dimension af bæredygtighed. At sikre fair arbejdspraksis og respektere menneskerettigheder er afgørende for at skabe en forretningsmodel, der også er bæredygtig og etisk.

Vi skal som virksomhed sikre, at medarbejdere både på vores arbejdsplads og i vores leverandørkæder kan udføre deres arbejde sikkert.  Dette omfatter beskyttelse af medarbejderes grundlæggende rettigheder. Udover de lovbestemte ordninger som Arbejdsmiljøloven, Arbejdstidsdirektivet og Menneskerettighedskonventionen er vi ansvarlige for at skabe arbejdsforhold, der fremmer et respektfuldt og ansvarligt miljø. Det kan være udfordrende at arbejde med arbejdstager- og menneskerettigheder. Det skyldes blandt andet:

• Komplekse, globale forsyningskæder, som gør det svært at monitorere og sikre fair arbejdspraksis og overholdelse af menneskerettigheder på alle niveauer

• Kulturelle og lovmæssige forskelligheder inden for arbejdstagerrettigheder, hvor standarderne kan variere fra land til land

• At andre indsatsområder inden for bæredygtighed kan overskygge udfordringerne med menneskerettigheder

Som detailhandler sælger Lidl Danmark fødevarer, near-food og nonfood, der kommer fra hele den globale forsyningskæde. Vi er ansvarlige for at fremme anstændige arbejdsforhold og arbejdsstandarder for personer i vores værdi- og leverandørkæde. Vi ønsker at skabe forbedringer gennem målrettede indsatser og imødekomme det strategiske fokus i ’Godt for Mennesker’. I Lidl Danmark indgår vi derfor i forpligtende partnerskaber og er i løbende dialog med vores stakeholders – herunder medarbejdere, leverandører, kunder og NGO’er. Ved at implementere politikker, principper og procedurer kan vi både i vores egen virksomhed og i vores leverandørkæder skabe og sikre arbejdsvilkår, der prioriterer arbejdstager- og menneskerettigheder, fremmer ordentlige forhold og bidrager positivt til både mennesker og samfund. 

På vej mod i morgen