ft

Fairtrade

HVAD STÅR FAIRTRADE-MÆRKET FOR?

Logo

Fairtrade arbejder for at fremme social retfærdighed, og for at gøre det nemt og trygt for forbrugerne at tage et socialt ansvarligt valg. Fairtrade Danmark er en del af en international mærkningsordning, der hver dag arbejder aktivt og professionelt for at fremme social retfærdighed gennem global handel.

Du kan læse mere om produktions—og produktstandarder på Fairtrades internationale hjemmeside.

Fairtrade organisationen er struktureret således, at lokale producenter har medbestemmelse og indflydelse, fordi det er deres liv og fremtid, der er på spil.
Fairtrade-mærket er en troværdig mærkningsordning med høje standarder. Fairtrade-mærkede produkter er kontrolleret af en uafhængig tredjepart, deres forsyningskæder er transparente og deres varers vej til butikken er sporbar*.

*Kilde: Fairtrade Danmark

Lidls partnerskab med Fairtrade

Som forbruger er det stort set umuligt at sætte sig ind i produktionsvilkår og oprindelse på en råvare, der dyrkes, høstes og forarbejdes langt fra Danmark.
Vores partnerskab med Fairtrade, giver forbrugerne adgang til Fairtrade-mærkede produkter. Vi har eksempelvis valgt, at alt vores pladechokolade i fast sortiment skal være 100 % Fairtrade-certificeret kakao.
Derudover har vi en lang række Fairtrade-mærkede produkter i sortiment eksempelvis kaffe, te m.m.

FAIR pris og FAIR lønninger

Kakao

Fairtrade arbejder for at sikre fair løn og ordentlige vilkår for lokale producenter i udsatte dele af verden. Fairtrade sikrer, at producenterne får en mere fair pris for deres råvarer, end de ellers ville have fået.

Fairtrade-mærket guider forbrugere til ansvarligt producerede produkter gennem deres mærkningsordning. Jo flere Fairtrade-mærkede produkter, der sælges, jo flere muligheder får de af verdens producenter og arbejdere, der arbejder med Fairtrade.

Minimumspriser

Fairtrades minimumspris er unik. Når bønderne sælger deres råvarer som Fairtrade, får de en mere fair og stabil pris, fordi de er garanteret en minimumspris. Selvom verdensmarkedsprisen dykker til et lavt niveau, betales producenterne en minimumspris, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger. Når markedsprisen stiger og ligger over minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med op. Minimumsprisen varierer alt efter hvilken råvare, der er tale om.
Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser*.

*Kilde: Fairtrade

Vi handler fair i februar - opskrifter

fairfoodI anledning af dette års Fairbuary, hvor vi forsøger at handle mere fair, har vi udgivet et opskrifthæfte i samarbejde med Fairtrade. Så mangler du inspiration til lækre opskrifter med Fairtrade-mærkede ingredienser, da kan du frit downloade opskrifthæftet.
Her kan du gå på opdagelse i smagfulde tilberedninger med kaffe, rørsukker, honning, bananer og chokolade.

 

 

Fairtrade for producenterne

glad mand

Producenterne i Fairtrade-mærkningsordningen er primært organiseret i kooperativer, der minder om den danske andelsbevægelse. Fordelen er blandt andet, at producenterne kan forhandle bedre priser for deres råvarer. Når varer bærer Fairtrade-mærket, betyder det, at producenterne får en bedre betaling. Hvis eksempelvis verdensmarkedsprisen dykker, tjener producenterne stadig en minimumspris, som dækker, hvad det koster at dyrke råvaren på ansvarlig vis. Hvis verdensmarkedsprisen går op over mindsteprisen, følger Fairtrade-prisen med op. Derudover tjener producenterne en Fairtrade-Premium, som producenterne i fællesskab bestemmer over. Nogle vælger at bygge en skole eller en sundhedsklinik. Andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder. Kooperativerne skal leve op til Fairtrades krav om en mere ansvarlig produktion og respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Fairtrade og miljøet

Miljøvenlig produktion er en væsentlig del af Fairtrade-certificeringen. Fairtrades standarder stiller krav til producenterne om at drive et klimavenligt landbrug, herudover støttes Fairtrade producenterne i at omlægge til økologi og tilpasse deres råvareproduktion efter de nye mere ekstreme vejrforhold.

bananer

Fairtrade og kontrol

I Fairtrade er kooperativerne og plantagerne underlagt kontrol for at sikre, at de lever op til standarderne. Der er grundig proces, før man bliver optaget i systemet, og der bliver løbende foretaget kontrol, som blandt andet består af både anmeldte og uanmeldte besøg. Nogle krav skal bønderne og plantagerne leve op til med det samme for at blive certificeret. Andre krav kan de arbejde hen imod at opfylde inden for eksempelvis en treårig periode. På den måde sikrer Fairtrade, at udviklingen går i den rigtige retning, og at der samtidig ikke bliver stillet urealistiske krav til at begynde med. Kontrollen med bønderne og plantagerne bliver foretaget af den uafhængige kontrolvirksomhed Flocert. Alle virksomheder i Danmark, der forarbejder et Fairtrade-produkt og/eller køber råvarer direkte fra et Fairtrade-kooperativ eller en Fairtrade-plantage, skal certificeres af FLOCERT. Certificeringen skal sikre, at virksomhederne efterlever Fairtrades handelsstandard.

Smagen af en bedre verden

Hos Lidl er det vores ambition af have et bredt udvalg af ansvarlige varer. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, er du med til at skabe en bedre fremtid for verdens producenter og arbejdere. Råvarerne er produceret under fair forhold og med hensyntagen til bæredygtige løsninger for miljø og klima. Vælg Fairtrade-mærket, når du handler. Så er du også med til at gøre en forskel. Herunder kan I se nogle af vores udvalgte Fairtrade-produkter, som vi har fået i løbet af de seneste år. Udvalget vokser, og der kommer hele tiden nye produkter til. 

Fairglobe

Som den eneste kæde i Danmark fører vi vores eget Fairtrade-mærke kaldet Fairglobe. Fairglobe arbejder ud fra de samme principper som Fairtrademærket. Når du køber varer mærket med Fairglobe og Fairtrade, er du med til at forbedre leve- og arbejdsforholdene for producenterne og plantageejere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika.

wtg

Way To Go

Vi køber al vores kakao til Way To Go fra bæredygtig dyrkning fra de små landmændsorganisation Kuapa Kokoo i Ghana. Oprindelsen af kakaoen er helt sporbar og gennemsigtig. Kakaobønderne drager direkte fordel af hver solgt chokolade, og den fordobles: Både os og Fairtrade betaler landmændene en fast præmie: Landmændene modtager en minimumspris for kakaoen med Fairtrade, som beskytter dem mod prisudsving på verdensmarkedet. Lidl-præmien strømmer ind i to avanceringsprojekter, hvor vi arbejder sammen med Fairtrade for at forbedre de små landmænds indkomstsituation på en langsigtet og bæredygtig måde.

Vores produkter

choko

Chokolade

Fairtrade sikrer kakaobønderne en fast minimumspris, når de sælger deres kakao på Fairtrade-vilkår. Størstedelen af verdens kakaoproduktion foregår i lande med ekstrem fattigdom. Fair priser for kakaoen gør en vigtig forskel bønderne og deres familier.

kaffe

Kaffe

Når du køber Fairtrade-mærket kaffe, betyder det, at kaffebønderne, udover en fast minimumspris, også får et Premium-tillæg, som de selv råder over. Pengene bliver f.eks. investeret i omlægning til økologi eller forbedret adgang til sundhed og uddannelse for børn.

te

Te

Fairtrade stiller krav om faste minimumspriser til arbejderne i te-plantagerne. Produktionen foregår ofte på store plantager, hvor der er brug for organisering, kollektiv lønforhandling og ordnede arbejdsforhold.

rørsukker

Rørsukker

En fair verden starter, der hvor dine råvarer dyrkes. Går du efter Fairtrade-mærket, støtter du en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvor der tages særlige hensyn til mennesker og miljø.

På vej mod i morgen