Whistleblower

Den stigende internationalisering gør, at de juridiske udfordringer hele tiden vokser. Derfor arbejder vi hele tiden på at tilpasse vores processer og systemer til de retlige spilleregler, vi er underlagt.

Et af vores vigtige forretningsprincipper lyder: ”Vi overholder gældende ret og interne retningslinjer”. Compliance er på den måde en afgørende del af vores virksomhedskultur, og som et led i vores arbejde med compliance understøtter og rådgiver vi vores kolleger i forhold til overholdelse af dette forretningsprincip. I den forbindelse er det vigtigt på et så tidligt tidspunkt som muligt at identificere potentielle forseelser og overtrædelser af gældende ret og/eller interne retningslinjer begået af eller overfor en medarbejder i ind- eller udland i forbindelse med sit job.

Det kan fx dreje sig om korruptionssager/bestikkelse, overtrædelse af konkurrenceloven, overtrædelse af persondataloven eller krænkelse af privatlivets fred og lovovertrædelser af regnskabsmæssige, finansielle og skattemæssige karakter.

Hvis du bemærker tegn på en krænkelse, kan du rapportere dem via flere forskellige kommunikationsplatforme. Alle henvendelser bliver behandlet strengt fortroligt og – hvis det ønskes – anonymt.

Det er dine muligheder:

Hvis du ønsker at komme i kontakt med hovedkontorets compliance-medarbejder, kan du benytte dig af disse to kommunikationsveje:

Du kan sende en mail til compliance@lidl.dk
Du kan inden for almindelig kontortid ringe på telefonnummeret 76350200.

Du har også mulighed for at kontakte den uafhængige advokat Stefan Reinel (H) fra Njord Law, som kan kontaktes på telefonnummer 77401199 i tidsrummet 9.00 – 18.00 eller på mail whistleblower-lidl@njordlaw.com.

Stefan Reinel er som advokat underlagt tavshedspligt og må ikke videregive personlige informationer om anmelderen, medmindre der er givet samtykke til det. Stefan Reinel vil i sit arbejde efterprøve alle oplysninger. Hvis der er en rimelig formodning om en compliance-overtrædelse, vil han sende de respektive oplysninger til den compliance-ansvarlige hos Lidl.

Vores Whistleblower-system kan bruges til at anmelde Compliance-overtrædelser i hele verden og i alle døgnets 24 timer.

Du finder det her.

Du vil som anmelder blive guidet gennem anmeldelsesprocessen, og du afgør selv, om anmeldelsen skal være anonym. Via systemet kan du oprette en postkasse/mailboks til dialog og besvarelse af opfølgende spørgsmål, så der kan udveksles information med Lidls compliance-afdeling også i de tilfælde, hvor du ønsker at være anonym.

Øvrige henvendelser

Vær opmærksom på, at kommunikationskanalerne er forbeholdt compliance-overtrædelser.

Henvendelser der ikke vedrører compliance-overtrædelser, fx manglende modtagelse af tilbudsavis, reklamation over et produkt købt i Lidl eller lignende, vil ikke blive behandlet i dette regi.

Sådanne henvendelser bedes rettes til vores kundeservice på mail kundeservice@lidl.dk