Klima

Klima

I Lidl er vi bevidste om vores samfundsansvar. For os er det helt naturligt, at der med vores størrelse følger et ansvar også i forhold til kliamet. Vi har derfor med vores butikker og to centrallagre fokus på vores ressourceforbrug og arbejder på reduktion og genanvendelse af ressourcer. Ligeledes arbejder vi med vores klimaaftryk ift. byggeri, affald, transport og i udviklingen af vores sortiment, hvor vi tilstræber mere bæredygtige løsninger.

Hurtigladere til elbiler

Vi er begyndt på opsætningen af ladestandere til elbiler ved vores butikker og vil som de første i Danmark have en fuld national udrulning. De første 40 vil blive sat op i løbet af 2021, og senest i 2023 forventer vi, at alle butikker, hvor det er muligt, vil have ladestandere.
Med mere end 130 butikker fordelt i hele Danmark og flere på vej har vi både ansvar og mulighed for at gøre en positiv forskel for regeringens ambitiøse grønne vejtransportaftale. Både i vores transport og indkøbsvaner har vi mulighed for at gøre en forskel for klimaet, og det er det vi forsøger efter bedste evne.

I front på effektiv energi

I front på effektiv energi

Spar på energien det hører vi ofte. Og nu har vi bevis for, vi har helt styr på energiforbruget. Vores  mere end 130 butikker, 2 logistikcentre og hovedkvarteret er blevet ISO-certificeret i effektiv energi, og den ressourcebevidste udnyttelse af energi – der er til gavn for både butikker, kunder og miljøet – er en bedrift, som vi kan være stolte af.

Bæredygtighedsrapporter

Lidl PR foto

2019/2020

Som dagligvarekæde tager vi ansvar for vores forsyningskæde, produktion, miljø og det samfund, vi er en del af. Vores seneste rapport fokuserer i særdeleshed på de bæredygtige- og samfundsansvarlige emner, som vores forbrugere, leverandører og samarbejdspartnere har vægtet højest i forretningsårene 2019 og 2020. Rapporten er udarbejdet ud fra den anerkendte bæredygtighedsstandard, GRI Standards, og dataene i rapporten er valideret af revisionsselskabet Ernst & Young. Rapporten indeholder også vores mål og ambitioner for at blive en endnu mere ansvarlig dagligvarekæde.

Uploadet d. 16.12.2021

Lidl PR foto

Bæredygtighedsbrochure

Bæredygtighedsbrochuren er en mere forbrugerorienteret version af CSR-rapporten, hvor højdepunkterne om vores arbejde med CSR og målsætninger er samlet. Her kan du læse om vores primære bæredygtighedsaktviteter og strategiske samarbejdspartnere, samt blive klogere på de mærkninger du møder på vores produkter, når du handler.

Uploadet d. 05.11.2020

Lidl PR foto

2017/2018

Vores bæredygtighedsrapport beskriver aktiviteter og tiltag for vores forgange forretningsår samt hvordan vi vil arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar fremadrettet. Med rapporten ønsker vi at formidle vores rejse som ansvarlig dagligvarekæde og skabe større sammenhæng og overblik over vores samfundsmæssige aktiviteter, resultater og målsætninger til glæde for vores interessenter.

Som virksomhed støtter vi FN’s agenda for 2030 og dermed de globale mål for bæredygtig udvikling. I Lidl Danmark ønsker vi at tage ansvar og gøre, hvad vi kan for at bidrage til de 17 mål. Arbejdet med vores bæredygtighedsstrategi vil derfor også omfatte en analyse af, hvordan vi kan knytte vores praktiske arbejde til de 17 globale verdensmål og deres 169 delmål.

Uploadet d. 19.12.2019

CSR-rapport

2015/2016

Vores CSR-rapport beskriver aktiviteter for vores forretningsår 2015 og 2016 samt vores fremtidige arbejde med Corporate Social Responsibility. 

Uploadet december 2017