Plant et Træ

Samarbejdet om en grønnere fremtid

Plant et Træ

Siden starten af 2019 har vi i Lidl haft et samarbejde med den almennyttige organisation Plant et Træ. Som en del af samarbejdet planter vi 1.000 træer for hver ny butik, vi åbner i Danmark. Det betyder, at vi hvert år vil plante 10.000 træer i den danske natur. Formålet med samarbejdet er, udover at plante en masse nye flotte træer, at skabe opmærksomhed om træers vilkår og positive miljøpåvirkning - ikke mindst for biodiversiteten. 

Træer er vigtige for fremtiden. Derfor glæder vi os til forsat at samarbejde med Plant et Træ, og derigennem bidrage til oplysning omkring træer og deres vigtighed for klima og miljø.

Vi planter en skov for bierne

bi-skov

En helt ny bi-venlig skov vil i de kommende år rejse sig, efter 1.-klasseelever i december 2021 hjalp med at plante træer. Dette sker, som en del af vores samarbejde med Plant et Træ, hvor Slagelse Kommune rejser fem hektar skov i Skælskør med flere end 21.000 træer og 15 forskellige hjemmehørende træ- og buskarter, som i fremtiden vil skabe bi- og insektvenlige levesteder med hegn, bryn, lysninger og vand.

Visionen for vores samarbejde med Plant et Træ er at skabe et grønnere Danmark samt at få børn ud i naturen og lære om flora og fauna. Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer samt bidrage til beskyttelsen af selvsamme.

”Vi er som dagligvarekæde fuldt ud afhængige af en biologisk mangfoldighed og sunde økosystemer, hvor bier og andre insekters arbejde er med til at sikre, at vi blandt andet kan tilbyde danskerne frugt og grønt. Men levevilkårene for bier og andre bestøvende insekter er desværre under pres, så der er behov for at plante nye skove og skabe insektvenlig beplantning. Derfor er vi også utrolig glade for, at vi nu har været med til at rejse en ny skov, som kan fremme vilkårene for de livsvigtige insekter,” siger Mads T. Nielsen, udviklings- og ejendomsdirektør hos Lidl Danmark.

træbi

Skoven skal dække samtlige behov

Den nye bi- og insektvenlige skov blev indviet med en stor flot biskulptur lavet af genbrugstræ, som kunsteren Mariane Jensen har skabt. Bien repræsenterer blandet andet ét af skovens primære formål nemlig at skabe bi- og insektvenlige levesteder og dermed give naturen mere plads til at udfolde sig. Udover plantningen af 15 forskellige hjemmehørende træ-og buskarter, bliver der også genslynget en å og bygget insekthoteller. Dermed bliver samtlige af vores bestøvers behov dækket.

Vi er meget stolte af vores samarbejde med Plant et Træ og Slagelse Kommune omkring dette projekt, og vi glæder os til at følge med i skovens udvikling de kommende mange år. 

PeT

Om Plant et Træ

Plant et Træ er en almennyttig organisation, som arbejder for at øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Træer er levende vækster, der hele tiden forandrer sig i en balance mellem rod, stamme og krone.

Hos Plant et Træ er der især fokus på, at de mindste også lærer om træer og får glæde af træernes gode egenskaber. Plant et Træ har leveret ca. 700 gratis frugtplantager til daginstitutioner, og yderligere 400 står på venteliste. Plantningen gøres ofte til en festdag, hvor både børn og voksne deltager i plantningen af frugtplantagen, og samtidig lærer om de forskellige træer i Danmark.

Børn og unge får igennem Plant et Træs aktiviteter en bedre forståelse for naturen og træernes rolle. Plant et Træ har blandt andet plantet en lang række undervisningsskove, hvor skoleklasser kan tage på udflugt og se mere end 50 træarter, og dermed lære om naturen i naturen.

Du kan læse mere om Plant et Træs gode arbejde her

Siden 2019 har Plant et Træ og Lidl sammen:

  • støttet Aarhus Kommunes målsætning om at plante 10.000 træer inden 2025
  • udloddet 4x frugtplantager til forskellige institutioner landet over
  • i samarbejde med Skælskør Kommune rejst en bi-og insektvenlig skov i Slagelse Kommune
  • plantet over 27.000 træer landet over gennem forskellige projekter

Det er vi super stolte af og vi glæder os til mange flere fællesprojekter, der skal bidrage med at skabe et lidt grønnere Danmark!

*Senest opdateret januar 2023

På vej mod i morgen