Behovet for ansvarlig palmeolie

Palmekerneolie

Vi oplever en stigende interesse for forbrugere af landbrugsprodukter såsom palmeolie, der er dyrket mere ansvarligt. Denne efterspørgsel ønsker vi at imødekomme.

Palmeolie er en ingrediens, der anvendes i mange forskellige produkter, og de fleste tænker nok ikke over, at der er palmeolie i ca. 50 % af de produkter, der købes i den lokale dagligvarebutik. Derfor er de negative effekter, forbundet med palmeolie, ikke så alment kendt som f.eks. brændstof og plastik.

Palmeolie er en billig og langtidsholdbar ingrediens, der anvendes i alt lige fra pålægschokolade og pizzatopping-ost, til shampoo og skønhedsprodukter. Olien er effektiv, da der kan produceres meget af den på begrænset plads, hvorfor antallet af palmeolieplantager er steget de seneste år.

Udfordringen med palmeolie er, at palmerne vokser i regnskovsområder og derfor har anlægningen af et stigende antal plantager store konsekvenser for regnskoven.
Det medfører, at en stor del af verdens regnskove bliver brændt eller fældet til fordel for palmeolieproduktion. Dette er en trussel for biodiversiteten i områderne, da de naturlige leveforhold for dyr og planter kraftigt forringes, ligesom afskovningen udgør en klimamæssig trussel for miljøet. Der er også en udfordring på det menneskelige plan. I lande, hvor en afgrøde som palmeolie ofte er bøndernes eneste indtægtsgrundlag, er lokalbefolkningen økonomisk afhængige af handlen med råvaren. Derfor er det vigtigt, at hele branchen tager et ansvar for at bruge palmeolie på en ansvarlig måde.

ANSVARLIG SAMMENSÆTNING AF SORTIMENT

For Lidl er en mere bæredygtig anvendelse af palmeolie ikke et fremtidsspørgsmål, men et emne, der skal behandles her og nu. Vi har siden 2016 arbejdet aktivt med at gøre udvindingen af palmeolie mere bæredygtig, så den negative påvirkning minimeres. Derfor pålægger vi vores leverandører som minimum at overholde de til enhver tid gældende nationale, lovbestemte standarder. Derudover stiller vi krav via certificeringen fra Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Vi ønsker at tilbyde kunderne ansvarligt producerede egne mærkevarer. Ved hjælp af vores sortimentssammensætning understøtter vi disse bestræbelser via certificeringsstandarden RSPO, hvor vi ved køb af certificeret palmeolie investerer i et mere bæredygtigt alternativ til den konventionelle palmeolie.

Ydermere, har Lidl siden 2007 været medlem af det fælles initiativ »Business Social Compliance Initiative“ (BSCI) inden for rammerne af den europæiske erhvervssammenslutning Foreign Trade Association. Med udgangspunkt heri har Lidl udviklet sit eget adfærdskodeks (Code of Conduct), hvormed Lidl forfølger det mål at forbedre de sociale minimumsstandarder hos sine samarbejdspartnere i de forskellige lande. Disse minimumsstandarder udgør et væsentligt grundlag for Lidl´s forretningsforbindelser med sine samarbejdspartnere*.

Lidl tager i denne sammenhæng afstand fra enhver form for børnearbejde eller overtrædelse af menneske- og arbejdsrettigheder i forbindelse med fremstillingen af vores egne mærkevarer.

VORES SAMARBEJDE MED ROUNDTABLE ON RESPONSIBLE PALM OIL

RSPO logo

Sammen med vores leverandører arbejder vi på at få mere bæredygtig palmeolie i vores egne mærkevarer. Vi har siden 2017 haft et tæt samarbejde med RSPO, der skal oplyse omkring bæredygtig palmeolie fra produktion til forbruger, ligesom de hjælper os med at fremme mere bæredygtige løsninger på området.
Igennem RSPO køber vi certifikater, der sørger for at vores palmeolie lever op til en række krav, der sætter en højere standard for bæredygtigheden i produktet. Eksempelvis er det en forudsætning for certificeringen, at producenten kan dokumentere overfor auditører, at produktionen ikke bidrager til fældningen af regnskovsområder og bevaringsværdige skovområder, ligesom at producenterne skal leve op til en række grundlæggende rettigheder for lokalsamfund og medarbejdere.
Når det gælder palmeolieholdige fødevarer af egne mærkevarer i fast sortiment, har vi siden udgangen af 2017 haft 100 % bæredygtigt palmeolie i vores sortiment og derved udelukkende anvendt segregeret palmeolie fra RSPO-certificeret dyrkning.

Ydermere har vi, siden udgangen af 2017, udelukkende haft RSPO´'s certificeringsmodel Mass Balance i forbindelse med egne non-food mærkevarer. De mange egenskaber, og heraf forskellige anvendelsesmuligheder for palmeolie samt overskudsprodukter, skaber forskellige muligheder alt efter produkt og leverandørkædestruktur*.

Vi vil fortsætte med at omstille til palmeolie fra RSPO-certificeret dyrkning, hvor det er produktionsteknisk og økonomisk muligt, og vi vil gennem vores samarbejde med RSPO øge standarden for certificeret palmeolie.

”I Lidl er vi stolte af vores arbejde for at fremme udviklingen af bæredygtigt produceret palmeolie. Gennem vores samarbejde med det uafhængige certificeringsprogram RSPO, bidrager vi til at forbedre landmændenes livs-, miljø- og arbejdsbetingelser og øge deres konkurrenceevne. Ydermere, er vi særdeles glade for at være en del af samarbejdet i DIEH, hvor vi har mulighed for at gøre en forskel og arbejde på at skabe mere bæredygtige løsninger for brugen af palmeolie i Danmark“, Rasmus Pape, Chief Commercial Officer, Lidl Danmark.

VORES PLAN FOR BRUGEN AF PALMEOLIE

Som en dagligvarekæde anerkender vi vores ansvar. Vi er derfor medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handels (DIEH) arbejdsgruppe, der fokuserer på ansvarlig produktion af palmeolie – Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie*.

Herudover har Lidl etableret sin egen strategi for palmeolie. Denne palmeoliestrategi er opdelt i 4 forskellige faser:

Fase 1 – Forståelse af påvirkning

Vi identificerer risici i forsyningskæderne og kortlægger vores forbrug af palmeolie. Vi skaber gennemsigtighed i forsyningskæderne med hensyn til oprindelse, certificering og forbrug af palmeolie.

Fase 2 – Etablering af standarder

Vi certificerer løbende vores palmeolie som er en af vores kritiske råstoffer efter RSPO-standarden således at vi ultimativt har 100% certificeret palmeolie i vores sortiment og rapporterer løbende på vores fremskridt.

Fase 3 – Fremme alternativer

Vi arbejder aktivt med vores egen værdikæde for at fremme udviklingen af bæredygtige alternativer til palmeolie.

Fase 4 – Skabe forandring

Vi engagerer os i bæredygtige projekter og initiativer for palmeolie og arbejder med industrien for at skabe højere krav til vores leverandører blandt andet gennem multi-stakeholder initiativer.

VORES FORPLIGTELSER

  • VI HAR siden 2017 købt certifikater fra Round Table on Responsible Palm Oil (RSPO), så vi dækker 100 % af vores palmeolieforbrug på vores egne mærkevarer i fast sortiment, og dette vil vi blive ved med fremadrettet – løbende indsats.
  • VI HAR i 2022 udvidet RSPO-certificeringen, så den også inkluderer vores aktionsartikler for food og near-food, hvilket betyder at 100 % af vores eget sortiment for både fast sortiment og aktionsartikler består af certificeret palmeolie.
  • VI VIL løbende opdatere vores handlingsplan for palmeolie ligesom vi årligt vil rapportere og offentliggøre vores tiltag og fremskridt i forbindelse med bæredygtig produktion af palmeolie.

Kilder

*https://www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-palmeolie/, tilgået 03-03-2021

*https://videnskab.dk/kultur-samfund/forstaa-problemet-med-palmeolie, Ida Theilade, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, Jannick Schmidt, Lektor, Det Danske Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet

*https://www.danskindustri.dk/brancher/di-foedevarer/fokusomrader/baredygtig-palmeolie/, tilgået 03-03-2021

*https://www.lidl.dk/da/tilbudsavis/manifest-palmeolie/view/flyer/page/4

*https://rspo.org/certification, tilgået 08-03-2021

*https://www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-palmeolie/, tilgået 08-03-2021

 

 

*Senest opdateret juni 2022.

På vej mod i morgen