Bevidst ernæring

Bevidst ernæring - hvordan?

Eksempel

Som Europas største dagligvarekæde bidrager Lidl Stiftung & Co. KG med mange produkter til danskernes kost, hvorfor Lidl Danmark har en vigtig formidlerrolle mellem fødevareproducent og kunde. Vi ser det altså som vores sociale ansvar i endnu højere grad at fremme sundere og mere ansvarligt producerede produkter overfor vores kunder og sikre, at det i hverdagen hverken er for kompliceret eller dyrt at vælge det til. Det betydr, at vi har foretaget disse tiltag:

  • Fra 2023 udsender vi ikke længere reklamer for, hvad der af WHO vurderes for at være usunde fødevarer i egne mærker henvendt til børn. Det omfatter reklamer på tv, i radioen, på sociale medier og i vores tilbudsavis.
  • Inden udgangen af 2025 fjerner vi børnemotiver på produkter af eget mærke, der ifølge WHO kategoriseres som værende usunde. Emballagerne udskiftes løbende frem mod 2025. Undtagelse: kampagnevarer til jul, påske og halloween. Vi beholder fortsat børnemotiver på sunde fødevarer såsom æbler. 
  • Inden udgangen af 2025 øger vi løbende fuldkornsandelen i produkterne i Lidls egne mærker. 
  • Inden udgangen af 2025 skaber vi gennemsigtighed ved, at vi løbende oplyser om produkternes kostfiberindhold i næringstabellen.
  • Proteinstrategi: Inden udgangen af 2025 udvider vi andelen af plantebaserede proteinkilder i vores sortiment og optager nye produkter, der understøtter en plantebaseret kost. Det omfatter bælgfrugter, nødder og veganske erstatningsprodukter for kød og mælkeprodukter.
  • Vi vil tillade reststoffer ned til maksimalt en tredjedel af den lovmæssige maksimalværdi.

Flere elementer spiller ind på de fødevarer, der er tilgængelige for forbrugerne: tilgængelighed, pris, den ernæringsmæssige kvalitet og den måde som vi markedsfører fødevarer på. Lidl Danmark har som dagligvarekæde dermed indflydelse på købsbeslutninger og sikker adgang til ansvarlige produkter. Detailhandlere af fødevarer kan sammen med fødevareproducenter forme fødevareforsyningen og påvirke de typer produkter, der er tilgængelige for  samfundet og dermed vores kunder, og den måde produkterne markedsføres på.

 

Bevidst ernæring - fokusområder

Når Lidl Danmark videreudvikler sortimentet, er det blandt andet baseret på den nyeste videnskabelige viden, på Fødevarestyrelsens officielle kostråd og med anbefalinger fra World Health Organisation (WHO). Sund ernæring kan opnås ved løbende at forbedre de ernæringsfysiologiske aspekter i det sortiment, kunderne finder i vores butikker. Mængden af sukker, salt, mættede fedtsyrer, energitæthed, aromaer samt konserveringsmidler og farvestoffer i produkterne reduceres. Sideløbende øges fuldkornsandelen og  fuldkornssortimentet i Lidls egne mærker samt andelen af proteinkilder. Miljøbevidst ernæring betyder, at andelen af plantebaserede proteinkilder øges, og at de negative økologiske og sociale følger i råvarernes forsyningskæder reduceres. For at gøre det lettere at vælge fødevarer, der sikrer en mere miljøbevidst ernæring, tilbydes veganske og vegetariske fødevarer, ligesom flere sæsonbestemte og regionale fødevarer tilbydes.

Som et led i Lidl Danmarks strategi om at sætte mere fokus på bevidst ernæring stoppede vi i vinteren 2022 markedsføring af usunde fødevarer med en høj andel af mættede fedtsyrer, sukker eller salt rettet mod børn i tilbudsaviser, reklamespots etc. Derudover fjernes børnemotiver på omkring 55 usunde  fødevarer fra eget sortiment såsom kiks, saft og morgenmad inden udgangen af 2025. Dog beholdes motiverne på sundere fødevarer som fx æbler med et dyremotiv på. Dette er sket i et tæt samarbejde med Hjernesagen og WHO’s anbefalinger. Som dagligvarekæde er det vores sociale ansvar ikke at reklamere til børn for usunde fødevarer med en for høj andel af mættede fedtsyrer, sukker eller salt. Der er dog valgt at lave en undtagelse i forbindelse med udvalgte højtider som jul, påske og halloween. Disse højtider er ofte særlige festdage i børnenes liv og er ikke et udtryk for en hverdagsadfærd. Ved disse højtider vil man derfor fortsat kunne finde eksempelvis chokoladejulemænd og påskeharer.

Produkterne i vores egne mærker kontrolleres løbende, og i samarbejde med vores leverandører forbedres sammensætningerne i henhold til Lidl Stiftung & Co. KG eller Lidl Danmarks specifikationer, der tager højde for alle ernæringsfysiologiske aspekter. Der er udviklet næringsværdiprofiler, der læner sig op ad WHO’s anbefalinger og til dels de mere restriktive, nationale regler. Det er vores mål løbende at forbedre et produkts næringsværdi.

I forretningsårene 2021 og 2022 gennemførte vi i alt 2.313 tests på vores produkter.  antallet af test er steget fra 2.141 tests, som var det samlede antal tests i 2019-2020. Til trods for tests og analyser bliver vi indimellem nødt til at trække produkter tilbage fra  markedet. Det var tilfældet ni gange i 2021 og otte gange i 2022. Disse tal dækker både food og nonfood-produkter. Årsagerne til tilbagekaldelserne skyldtes primært analyseafvigelser fra interne tests, leverandører og eksterne instanser. Dertil kommer et non-food produkt med risiko for løse dele samt et med en deklarationsafvigelse.

Vi fortsætter med det høje niveau af kvalitetskontroller og stikprøver af vores produkter, som et led i at sikre kvaliteten og opdage eventuelle fejl og mangler, inden varerne sendes ud til butikkerne.

GLOBAL G.A.P. er den internationale standard inden for god landbrugspraksis (Good Agricultural Practices – G.A.P.). GRASP er en tilføjelse til Global G.A.P., der demonstrerer at producenten sikrer gode sikkerheds- og sociale forhold for medarbejdere.

Ved udgangen af 2021 var 100 % af vores leverandører af frugt- og grønt, blomster og planter certificeret i henhold til Global G.A.P. med GRASP*-tilføjelse eller tilsvarende. Gennem stikprøvekontrol tjekker vi forekomsten af pesticider, hvor vi generelt stiller strengere krav end EU-lovgivningen. Vores interne retningslinjer lyder, at mængden af pesticidrester skal ligge 2/3 under den lovmæssige grænseværdi. Alle vores nonfood-produkter kommer fra godkendte fabrikker og leverandører, der har forpligtet sig på kravene i vores internationale Code of Conduct. Arbejdet med at sikre, at leverandørerne lever op til kravene i denne, foregår i Lidl, som også varetager forpligtelserne ifm. vores medlemskab af  BSCI**, hvor vi sammen med en stor gruppe andre virksomheder er gået sammen om at teste leverandører af nonfood-produkter i forhold til en række fælles krav og kriterier.

Vi samarbejder med Hjernesagen

”Det giver god mening at ændre i markedsføringsstrategien, da undersøgelser viser, at gode kostvaner allerede begynder i barndommen. Ofte er  markedsføring af fødevarer henvendt til børn og unge forbundet med et højt indhold af fedt, sukker og salt, og det kan påvirke deres madpræferencer, og derfor er Lidls indsats meget kærkommen”, fortæller direktør i Hjernesagen, Birgitte Hysse Forchhammer.

På vej mod i morgen