UN Global Compact

Ansvarlig selskabsledelse

Hos Lidl er vi forpligtet til vores Due Diligence-politik og til løbende at forbedre de sociale og miljømæssige standarder i vores værdikæde. Vi gør vores ypperste for at levere det bedste, vi kan, på dette område hver eneste dag og har allerede beskrevet dette mere detaljeret i vores manifest om Due Diligence-politik for menneskerettigheder og miljøbeskyttelse ved køb af varer.

Lidl har allerede været involveret i dette område i mange år, hvor vi udfører et udvalg af foranstaltninger og tager fat i problemstillinger relateret til miljømæssige og sociale standarder samt menneskerettigheder og korruption. For eksempel er vi involveret i forskellige tiltag, som taler for eksistenssikrende indkomst og miljøbeskyttelse gennem vores globale værdikæde. Vi tilbyder også vores medarbejdere fair og ligeværdige arbejdsforhold.

Vores medvirken i United Nations Global Compact (UNGC) – det største og vigtigste tiltag for ansvarlig selskabsledelse i verden – supplerer dette arbejde og danner rammerne for de mange forskellige aktiviteter og standarder, som allerede er udarbejdet og implementeret i forbindelse med vores involvering i bæredygtighed. I vores øjne er ansvarlighed og bæredygtighed ikke blot tomme løfter: De skaber et grundlag for vores handlinger og er kernen i Lidls fremtidige succes og vækst.

United Nations Global Compact

UNGC baserer deres tilgang på ti principper for ansvarlig selskabsledelse indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. Vi betragter de ti principper fra FN-tiltaget som retningslinjer, der komplementerer vores langvarige og omfattende forpligtelser indenfor områderne mennesker og miljø.

De ti UNGC-principper

  • Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af internationale bekendtgjorte menneskerettigheder.
  • Virksomheder skal sikre sig, at de ikke er skyldige i misbrug af menneskerettighederne.
  • Virksomheder skal opretholde friheden til sammenslutning og den gældende accept af retten til overenskomstforhandlinger.  
  • Virksomheder skal opretholde afskaffelsen af alle former for tvangs- eller lovpligtigt arbejde.
  • Virksomheder skal opretholde den gældende afskaffelse af børnearbejde.
  • Virksomheder skal opretholde afskaffelsen af diskriminering af job og erhverv.
  • Virksomheder skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Virksomheder skal påtage sig tiltag til at fremme større miljømæssigt ansvar.
  • Virksomheder skal opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
  • Virksomheder skal arbejde imod korruption i alle former, som også inkluderer afpresning og bestikkelse.

 

På vej mod i morgen