Salg til unge

Som virksomhed er Lidl Danmark meget bevidst om sit ansvar, når det handler om at passe på de unge i forbindelse med salg af tobak, alkohol og energidrikke. Vi arbejder målrettet og strategisk for, at der ikke bliver solgt tobak, alkohol og energidrikke til mindreårige. Vi er ambitiøse i forhold til at kunne forandre de normer og den kultur, der giver udfordringer i forbindelse med at vise ID ved køb af tobak, alkohol og energidrikke.

Vi arbejder intensivt med træning af vores medarbejdere, både nyansatte og dem, der har været hos os længe. Salg af cigaretter og alkohol er en højt prioriteret del af oplæringen af alle nye medarbejdere, og problematikken har høj bevågenhed på vores interne møder og via vores interne kommunikationskanaler.

Konkret har vi følgende initiativer:

  • Vi træner regelmæssigt vores ledere i salgsleddet på vores interne ledermøder for at skabe – og ikke mindst fastholde – fokus omkring emnet ”Salg af tobak og alkohol til unge”.
  • Ved hjælp af skolinger understøtter vi regelmæssigt vores medarbejdere i, hvordan de skal forholde sig til emnet. I den forbindelse har vi udarbejdet nyt skolingsmateriale målrettet vores yngre medarbejdere med henblik på at gøre det nemmere at spørge om ID, når de ekspederer jævnaldrende.
  • Vi har implementeret nye tekniske hjælpemidler til kassen, som kan understøtte vores butiksansatte i salgssituationer, der vedrører tobak og alkohol.
  • Vi har udarbejdet synligt materiale til butikkerne, målrettet vores kunder, så de bliver gjort opmærksomme på, at de vil blive spurgt om ID ved kassen.
  • Vi sætter som første dagligvarekæde i Danmark aldersgrænse på køb af energidrikke med højt koffeinindhold. Fra d. 30. september 2018 er det ikke længere muligt for børn og unge under 16 år at købe energidrikke med højt indhold af koffein og sukker i vores butikker.

Salg af energidrik til unge

Lidl har som den første dagligvarekæde i Danmark aldersgrænse på ved køb af energidrikke med højt koffein indhold.

Fra d. 30. september 2018 er det ikke længere muligt for børn og unge under 16 år at købe energidrikke med højt indhold af koffein og sukker i kædens butikker. Initiativet følger DTU Fødevareinstituttet og Hjerteforeningens anbefalinger om børns indtagelse af koffein.

For os er dette initiativ en helt naturlig udvikling, da vi bestræber os på a tage et ansvar overfor det samfund, vi er en del af. Ved at indføre aldersgrænse på køb af energidrikke, efterlever vi en efterspørgsel og et ønske fra forbrugere og forskere, der peger på at indtaget af energidrikke hos børn-og unge er et stigende problem.
Dette tiltag er et led i vores strategi om at efterleve FN’s 17 verdensmål hvor vi her fokuserer på mål nr. 3; Sundhed og Trivsel. Vi handler aktivt for at sikre et sundt liv for alle og har ambitioner om at fremme trivsel for alle aldersgrupper, hvorfor vi mener at aldersgrænse på energidrik er et vigtigt skridt at tage.

Fremover skal Lidl’s kunder kunne fremvise gyldigt billede-id ved kassen for at købe energidrikke med højt sukkerindhold og mere end 150 mg. koffein pr. liter. Kunderne vil blive informeret om den nye aldersgrænse gennem informationskampagner i butikkerne og ved kassen. Som en del af medarbejdernes løbende træning i service ved kassen, er butikspersonalet desuden blive undervist i håndteringen af de nye regler, så vi kan sikre os de bedste rammer for denne udvikling.

Hjernesagen

”Energidrikke kan være problematiske for børn og unge, fordi selv mindre indtag af koffein kan påvirke kroppen negativt. Hjernen er ekstra sårbar, når du er barn eller ung, fordi den stadig er under udvikling. Børn bør slet ikke drikke energidrikke. Energidrikke kan også risikere at påvirke din søvn og dit blodtryk negativt. Hjernesagen støtter derfor initiativet med aldersgrænse for køb af energidrik”.

Lise Beha Erichsen, landsformand i Hjernesagen. Vi tager hånd om hjernen
– læs mere på www.hjernesagen.dk

Salg til unge

Aldersgrænse ved køb af energidrikke

Fra 30. september indfører Lidl en aldergrænse på 16 år ved køb af energidrikke.

Vi har igennem et stykke tid oplevet en stigning i forbruget af energidrikke i vores butikker, og som dagligvarekæde påtager vi os et samfundsansvar. Vi har valgt at lytte til vores kunder og eksperterne på områdets stigende bekymring omkring indtagelse af energidrikke blandt børn og unge. Derfor har vi taget denne beslutning, som er helt i tråd med vores andre initiativer indenfor børne- og ungeområdet, som vi gennem længere tid har deltaget i, i samarbejde med de andre kæder fra detailbranchen.

Q & A – Aldersgrænse på energidrik

A: Hjerteforeningens vurdering er, at der ses større bivirkninger hos børn og unge under 16, da de er mere følsomme overfor den store mængde koffein. Der er større risiko for, at en hjerne der ikke er færdigudviklet tager skade af koffein- og sukker mængderne, hvorfor vi ser det som et skridt i den rigtige retning, at børn og unge under 16 ikke kan købe energidrikke.

A: Vi har valgt at fokusere på børn og unge da det er dem der er i størst risiko for at tage skade af energidrikkens indhold.

A: Først og fremmest vil vi gerne fastslå, at vi er af den klare overbevisning at vores begrænsning er fuldt ud lovlig. På samme måde som, at det er helt lovligt at give en bestemt aldersgruppe et særligt godt tilbud - Hvilket mange virksomheder gør: I bussen betaler børn mindre end voksne. Som pensionist kan man gå billigere i teateret. Hvis man er studerende, kan man købe billigere bøger i visse forretninger. I disse tilfælde er der tale om en klar "aldersdiskrimination", som primært handler om at få flere kunder i butikken.

Vores begrænsning kan forekomme lidt omvendt, da alle ovenstående eksempler er blevet vedtaget for at tiltrække flere kunder - modsat vores.

Til information kan de danske regler angående diskrimination bl.a. findes i forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven,ligebehandlingsloven og funktionærloven. I blandt alle disse danske love, er der ikke vedtaget et egentlig forbud imod private virksomheders aldersopdeling ift. salg af varer.

Derfor mener vi at vores aldersgrænse i dette tilfælde er lovlig. Vi følger jo - som tidligere nævnt - egentlig bare fagkundskabens og myndighedernes anbefalinger.

A: Kunder og eksperter har over lang tid udtrykt en bekymring for netop energidrik og unge da forbruget er stigende. Der ses ikke grund til bekymring ift. kaffe da unge og børn ikke i samme grad har en interesse herfor. Desuden er energidrikke også mere problematiske sundhedsmæssigt end kaffe, da koffeinindholdet kombineret med sukkerindholdet er skidt for både hjernen og resten af kroppen.

A: Vi har valgt at vente 3 måneder med implementeringen, så vi har haft tid til at informere kunder og til at oplære vores medarbejdere tilstrækkeligt.

A: Som virksomhed påtager vi os et samfundsansvar og på baggrund af anbefalinger fra DTU’s Fødevareinstitut og Hjerteforeningen har vi valgt at sætte aldersgrænse på køb af energidrikke. Vi har oplevet en stigning i salget af energidrikke og i takt med eksperters stigende bekymring for den konsekvens det har for børn- og unge, er det kun naturligt for os at indføre dette tiltag.

På vej mod i morgen